• Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.795 - €4.225
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 10
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Binnen de directie MOW wordt ten behoeve van deze opgave uitvoering gegeven aan de WMO-, Jeugdwet en de wet schuldhulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd in de frontoffice (14 vraagwijzers, het Jongerenloket, Stedelijke Zorg, 43 integrale Wijkteams en de Kredietbank) en de Backoffice.
Naast de Backoffice zijn bij de afdeling ABV de teams 'Advies & Implementatie', 'Bedrijfsvoering' en 'Vakontwikkeling & Kwaliteit' ondergebracht. Deze teams ondersteunen de Frontoffice-afdelingen met het dagelijks verbeteren van de dienstverlening aan Rotterdammers die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Het Informatie en Kenniscentrum Maatschappelijke Ontwikkeling (IKC MO) is onderdeel van het team Bedrijfsvoering van de afdeling ABV van de directie MOW (Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk). Wij zijn de centrale plek voor data, informatie, analyses en duiding. Wij zijn een professioneel, (vraaggericht) organisatieonderdeel, dat het cluster MO effectief en efficiënt voorziet in haar informatiebehoefte (in de meest brede zin). Zo leveren wij kennis en informatie die nodig is voor een verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Wij ondersteunen hiermee het datagedreven werken binnen de gemeente.

Informatie
Je vindt het heerlijk om de hele dag bezig te zijn met data. De ene keer analyseer je de inzet van zorgaanbieders in het kader van contractmanagement en subsidie. Bijvoorbeeld op het niveau van een specifieke zorgaanbieder, een bepaalde cliëntgroep, op cliëntniveau of een bepaald resultaatgebied. De andere keer analyseer en signaleer je de knelpunten binnen de keten maatschappelijke opvang en doe je waar nodig aanbevelingen.
In je werkzaamheden neem je met name de jongerenketen voor je rekening. Je voedt contractmanagers met informatie. Je gaat mee naar tactische overleggen om bevindingen toe te lichten. Je helpt mee met het verder professionaliseren van ontwikkelde instrumenten als de Rokx (Rotterdamse ketenindex) of het stoplichtmodel en levert een bijdrage aan nieuw te ontwikkelen instrumentarium rond bijvoorbeeld de ZRM.

Een uitdagende functie dus, die veel vraagt van jouw analytisch inzicht, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 • Onderzoekt automatiseringssystemen en gegevensverzamelingen (databases) op mogelijkheden voor en toepassingen van managementinformatie. Adviseert desnoods m.b.t. de inrichting van die systemen teneinde de benodigde informatie te verkrijgen;
 • Vertaalt informatiebehoefte naar definities en gegevens in de dataverzamelingen;
 • Levert een bijdrage aan project-/werkgroepen en (externe) onderzoeksopdrachten waarbij nieuwe gegevensverzamelingen en/of informatievoorziening tot stand moet komen;
 • Levert op maat toegesneden periodieke managementinformatie aan contractmanagement en de leiding van uitvoerende afdelingen, beantwoord informatieverzoeken zowel intern als extern en denkt mee over de informatiebehoefte;
 • Verzamelt, analyseert en vergelijkt (extern) verkregen managementinformatie/gegevens en komt met voorstellen voor verdere verbetering van de managementinformatie;
 • Beoordeelt de kwaliteit van de inzet van externe partijen, instellingen zodat doorstroom in de maatschappelijke opvangketens (volwassenen, jongeren, gezinnen, huiselijk geweld en (z)Onder Dak) gewaarborgd wordt en onnodige kosten voorkomen worden;
 • Signaleert afwijkingen ten aanzien van het aanleveren, de volledigheid en tijdigheid van de informatie;
 • Signaleert en analyseert knelpunten binnen de keten en adviseert hierop gevraagd en ongevraagd;
 • Analyseert, interpreteer, adviseert en presenteert informatie gericht op de beheersing van doelstellingen en signaleert daarbij afwijkingen en risico's;
 • Legt een netwerk aan van functionele contacten met personen en/of afdelingen, onderhoudt en bewaakt deze contacten;
 • Volgt ontwikkelingen, signaleert mogelijkheden op het gebied van methoden en technieken binnen het vakgebied en doet verbetervoorstellen.

Functie-eisen

We zien graag dat jij:
 • Een relevante opleiding hebt afgerond, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde of bestuurlijke informatiekunde;
 • Enkele jaren ervaring hebt in een vergelijkbare rol;
 • Begrip hebt van de werking van relationele database concepten;
 • Uitstekende kennis hebt van Excel, Acces en een van de volgende analytische tools: Cognos, SQL, PowerBI is een vereiste;
 • Kennis en affiniteit hebt met databases, macro en (vergevorderd kennis van) Excel;
 • Goede communicatieve vaardigheden bezit, zowel mondeling als schriftelijk. Nederlands is vereist;
 • Organisatorische vaardigheden hebt, projectmatig kunt werken en eigen werk kunt plannen;
 • Ervaring hebt met het schrijven van adviesstukken;
 • Kennis hebt van de vele terreinen van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) (dit is een pré).
Je bent resultaatgericht, zoekt de samenwerking met collega's en functioneert goed op het snijvlak van beleid en uitvoering (zowel in- als extern). Daarnaast ben je analytisch en klantgericht en beschik je over goede adviesvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €2.795 Max. €4.225 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van datagedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo'n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslime toepassingen zijn groot.
Bij ons kun je echt het verschil maken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.
Daarbij biedt de gemeente je uitstekende arbeidsvoorwaarden, een prettig aantal ADV en vakantiedagen. Je krijgt de kans om opleidingen te volgen en je verder te ontwikkelen in het vakgebied. Flex, thuiswerken en deeltijdwerken is bij de gemeente volledige ingeburgerd.

Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 4.225,- (schaal 10) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Bijzonderheden

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Wibo van de Poll, coördinator IKC, tel. 06-46396982.
Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact op nemen met Ewoud Pouwer, recruiter, te bereiken via tel. 06-14429690.

Make it happen!
Sluit jouw ervaring en vaardigheden goed aan bij deze functie? En wil je graag werken bij een eigentijdse werkgever die oog heeft voor wat jij kan en wil? Klik dan rechts onderin op 'solliciteer' en deel jouw motivatie met ons.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Rotterdam

De missie van het cluster MO is om de Rotterdammers te stimuleren mee te doen in de stad (participatie). MO biedt faciliteiten voor sport, cultuur, onderwijs, zorg of andere dienstverlening (de basis). We bieden lichte ondersteuning als zelfstandig leven niet lukt, en de omgeving die niet kan bieden. Wij bieden als het echt niet anders kan intensieve inzet van de noodzakelijke zorg (bemoeizorg). Vanuit deze missie heeft de directie Maatschappelijk Ondersteuning in de Wijk (MOW) haar opgave geformuleerd:

"We geven passende en tijdige ondersteuning, op basis van excellente dienstverlening met als doel dat Rotterdammers waar mogelijk zelfredzaam zijn"

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marloes van van Hattem

+31 10 489 9364

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marloes van van Hattem

+31 10 489 9364

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Triagemedewerker Verkennend Onderzoek/ Vangnetmedewerker

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Landschapsarchitect - gebiedsteam

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Landschapsarchitect - gebiedsteam Centrum

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)