Cyber Security Specialist

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 oktober
 • Vacaturenummer AZ-2022-026
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich aan de wet houden. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD de mogelijkheid geeft hun bevoegdheden flexibeler in te zetten wanneer het gaat om landen met een offensief cyberprogramma. Met deze wet krijgt de CTIVD op bepaalde onderdelen de bevoegdheid om bindende oordelen te vellen, die vatbaar zijn voor beroep bij de Raad van State. Ook krijgt het toezicht een dynamisch karakter, hetgeen betekent dat real time toezicht wordt gehouden op o.a. technische risico’s  hacken. Wij zoeken meerdere Cyber Security Specialisten die samen met andere onderzoekers de rechtmatigheid van cyberoperaties door de inlichtingendiensten kunnen toetsen.

Heb jij geparticipeerd in red, blue of purple teams? Wil jij deze hands-on praktijkervaring toepassen door mee te kijken of cyberoperaties van de inlichtingendiensten rechtmatig verlopen? Sta je stevig in je schoenen om in gevallen van onrechtmatigheid het gesprek aan te gaan? Ben je leergierig, werk je graag samen en zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je houdt toezicht op de inzet van de hackbevoegdheid van de veiligheidsdiensten en beoordeelt onder meer de wijze waarop zij omgaan met onbekende kwetsbaarheden en technische risico’s bij cyberoperaties. Ook monitor je de manier waarop de detectiedienstverlening is vormgegeven.
 • Met het onderzoeksteam (waarin ook Juristen en/of Software/Data Engineers kunnen participeren) deel je de uitkomsten van je onderzoek.
 • Naast jouw specialistische  werkzaamheden voer je ook gesprekken met de cyber experts van de veiligheidsdiensten.
 • Vanuit jouw vakgebied draag je bij aan het innoveren van het toezicht van de CTIVD, waarbij aandacht is voor systeemtoezicht en het versterken van data gedreven toezicht.

Bij de CTIVD stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de CTIVD kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de CTIVD. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als Cyber Security Specialist functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder. De bevoegdheden en taken van de CTIVD zijn voornamelijk geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven. De bevindingen van de CTIVD zijn zoveel mogelijk openbaar en worden onder meer ter kennis gebracht van betrokken ministers en het parlement.

De CTIVD is een groeiende, platte organisatie die bestaat uit vier leden, die worden ondersteund door een secretariaat dat nu nog bestaat uit zo’n 15 medewerkers. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel Koese

070-3155820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist/toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur CTIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd