Coördinerend technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer 610
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw technische achtergrond serieuze invloed hebben op het Nederlandse exportcontrolebeleid. En daarmee voorkomen dat we met goederen en technologie bijdragen aan onder meer mensenrechtenschendingen of de ontwikkeling of verspreiding van massavernietigingswapens. Ga jij die uitdaging aan als coördinerend technisch beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Een baan vol variatie, waarbij je werkt vanuit je thuiskantoor, ons kantoor in Den Haag én tijdens internationale dienstreizen.

Jouw uitdaging
Als ministerie zijn we verantwoordelijk voor de controle op de export van de zogenaamde dual-use-goederen. Die kunnen zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt worden. Jij focust op het beleid voor en de uitvoering van de Nederlandse exportcontrole op deze goederen. Een belangrijk onderdeel van je werk is het coördineren van de Nederlandse inzet in de internationale exportcontroleregimes. Met het hoofd en plaatsvervangend hoofd van de afdeling geef je richting aan de afdeling. En samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van complexe vergunningaanvragen die vaak ook politiek gevoelig liggen. Daarbij maak je afwegingen tussen internationale veiligheid, de bescherming van mensenrechten en Nederlandse economische belangen. Jouw kennis van bijvoorbeeld electrical engineering, computer science, materiaalkunde, natuurkunde, scheikunde of werktuigbouwkunde is daarbij onmisbaar.

Als technisch expert vertegenwoordig je Nederlandse inzet in de exportcontroleregimes en de Europese Unie, op het gebied van internationale exportcontrole. Daarvoor maak je een aantal keer per jaar meerdaagse buitenlandse dienstreizen. In de bijeenkomsten draag je het Nederlandse standpunt uit, versterk je de goede samenwerking tussen de landen en doe je voorstellen om in te spelen op de actualiteit en ontwikkelingen. En je bent betrokken bij technische onderhandelingen over de lijst met dual-use-goederen. Je coördinerende talenten komen van pas bij het versterken van interdepartementale samenwerking en onderzoeksagenda. Je onderhoudt een goed netwerk met kennisinstellingen, denktanks en andere stakeholders. Daarnaast lever je een grote bijdrage aan de outreach en voorlichting aan het bedrijfsleven.

Op basis van de inzichten die je meeneemt uit de vergunningbeoordelingen en internationale overleggen draag je bij aan de inrichting en ontwikkeling van het nationale beleid voor export(vergunningen) voor dual-use-goederen. En adviseer je andere directies en ministeries – zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – over risico’s van bijvoorbeeld kennisdeling met buitenlandse onderzoekers. Verder ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor het beleid rond sanctieregimes op het gebied van handelsbeperking of exportcontrole.

Kortom: een soms hectische, maar superinteressante, relevante en afwisselende baan. Daarbij bouw je een groot internationaal netwerk op. Bovendien krijg je veel mogelijkheden om je vakinhoudelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen. Zo kun je trainingen volgen op het gebied van beleid of technisch gebied. Of via een cursus je talenkennis bijspijkeren. En je kunt tal van lezingen over actuele geopolitieke ontwikkelingen bijwonen.

Gamebased assessment
Voor deze vacature vragen we je een gamebased assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de gamebased assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Handelspolitiek, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en exportcontrole, daarvoor staat de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek aan de lat. De afdeling Exportcontrole en Strategische Goederen formuleert beleid voor de uitvoer en doorvoer van strategische goederen die zowel civiel als militair kunnen worden toegepast. Dat beleid dragen we uit en bewaken we. De controle op de internationale handel in strategische goederen is noodzakelijk om te voorkomen dat deze bijdraagt aan het vergroten van internationale spanningen, gewapende conflicten, de verspreiding van massavernietigingswapens of mensenrechtenschendingen.

Steeds vaker adviseren we ook ministeries als Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van internationale sancties tegen onder meer Rusland, Belarus, Syrië, Iran en Noord-Korea. Onze dossiers liggen politiek uiterst gevoelig en de Tweede Kamer, ngo’s en de media volgen ze nauwlettend. Dat vraagt om een groot verantwoordelijkheidsbesef bij de beleidsvorming. En elk afzonderlijk genomen besluit over een uitvoervergunning moet verdedigbaar zijn. Tegelijkertijd mag de controle op strategische goederen niet leiden tot onnodige belemmeringen of buitensporige administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven moeten de besluiten te rechtvaardigen en te begrijpen zijn.

Je werkt op onze afdeling samen met twaalf collega’s, onder wie het afdelingshoofd en plaatsvervangend afdelingshoofd, een juridisch medewerker, een ondersteuner en experts met verschillende (bèta-)achtergronden. Stuk voor stuk zijn we gedreven om een bijdrage te leveren aan ons belangrijke werk, ook als we daarvoor af en toe wat langer door moeten gaan. Binnen het team en de directie zorgen we regelmatig voor ontspannende momenten. En sta er niet van te kijken als je een uitnodiging van een ambassade krijgt voor een barbecue of lunch.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en inclusie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michaele de Goeij, hoofd Exportcontrole en Strategische Goederen

+31 (0)70-3484224

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derek van der Kleij, adviseur Werving & Selectie

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd