Coördinerend Specialistisch Inspecteur met de rol van Teamcoördinator ZAJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 25 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IGJ 23-112
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als teamcoördinator een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg voor asielzoekers en justitiabelen in Nederland? Dat kan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Utrecht. Het team Zorg voor asielzoekers en justitiabelen (ZAJ) zoekt een teamcoördinator (32-36 uur). In deze rol krijg je de kans om maatschappelijk het verschil te maken.

Niet alleen de (jeugd)gezondheidszorg is volop in ontwikkeling, ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zelf blijft zich ontwikkelen om aangesloten te kunnen blijven op wat het toezicht en de omgeving van ons vraagt en daar goed voor toegerust te zijn. Dit houdt onder meer in dat we een transitie gestart zijn om de besturing van de organisatie verder te verbeteren en duurzaam in te richten. In deze transitie wordt met name het komende jaar gezamenlijk gewerkt aan het inrichten van 3 sturingsniveaus en geïnvesteerd in het leiderschap van de toekomst. Jij zult in deze functie ook onderdeel uitmaken van deze ontwikkeling.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Wat ga je doen?

Het team Zorg voor asielzoekers en justitiabelen houdt toezicht op zorg die geleverd wordt in gevangenissen, vreemdelingenbewaring, forensisch psychiatrische centra en justitiële jeugdinrichtingen en arrestantencomplexen. Het toezicht op zorg aan asielzoekers vindt op dit moment (voor een groot deel) plaats in een apart team. Het team (circa 12 fte) richt zich zowel op het risicogestuurde- als incidentgerichte toezicht. In het risicogestuurde toezicht gaat het om het signaleren van problemen rond de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg aan de hand van verschillende informatiebronnen en aan de hand daarvan uitvoeren van inspectiebezoeken bij zorgaanbieders. In het incidentgerichte toezicht worden (verplichte) meldingen over de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg behandeld. Omdat het vaak gaat over zorg die door of vanwege de overheid geleverd wordt, op het snijvlak van zorg en maatschappelijke veiligheid, kunnen onderzoekstrajecten complex zijn en is samenwerken met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid noodzakelijk. Waar nodig vindt handhaving plaats.

In de rol van teamcoördinator geef je dagelijks leiding aan het team. Je ondersteunt de teamleden vanuit vertrouwen en met een dienend coachende leiderschapsstijl. Met jouw flexibele aansturingsstijl zorg je voor een goede sfeer en samenwerking in het team. Je zorgt dat het werk binnen het team goed verdeeld is. Je geeft aandacht en sturing aan de doorontwikkeling van de werkwijze en kennis in het team. Hierbij sluit je aan bij de ontwikkeling die de IGJ op dit moment doormaakt om het effect van toezicht verder te versterken. Samen met het team en het afdelingshoofd zorg je voor een realistisch en aansprekend jaarwerkplan in aansluiting op IGJ- en domeinbrede keuzes. Je ondersteunt teamleden op adequate wijze in de uitvoering van hun werk en bent een gewaardeerde sparringspartner. Je bewaakt de voortgang en stuurt erop dat de afgesproken resultaten worden behaald. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing en eindverantwoordelijkheid van een of enkele complexe thema’s of projecten.

De maatschappelijke relevantie van het werk is groot, jouw werk staat geregeld in het midden van politieke en publieke aandacht. Jij draagt bij aan zorgvuldige beantwoording van Kamer- en persvragen

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau, bij voorkeur aangetoond met een afgeronde academische opleiding.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, coachen of leiden van teams van professionals.
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in de (justitiële) gezondheidszorg en/of in de wereld van toezicht en handhaving.
 • Je staat open voor feedback en geeft op constructieve wijze feedback. Je durft mensen een spiegel voor te houden en ze daarmee te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Je stimuleert een open werksfeer. Je bevordert het delen van kennis en het bespreekbaar maken van zaken, zowel op de inhoud, als op het proces en de relatie.
 • Je bent doelgericht, bij problemen zoek je naar kansen en alternatieven om resultaten te bereiken.
 • Naast de competenties voor coördinerend specialistisch inspecteur met de rol van teamcoördinator heb je de interesse en de competenties om de functie van teammanager te kunnen vervullen.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt minimaal € 5.279,83 en maximaal € 7.718,69, salarisschaal 14 CAO Rijk, op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast je salaris bieden wij je:

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 16,37 % van je salaris. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • 208 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband (144 wettelijke vakantie-uren en 64 IKB-uren);
 • Een volledige OV-vergoeding voor woon-werkverkeer;
 • 13 weken betaald ouderschapsverlof, waarvan 9 weken 100% van je maandinkomen en de resterende periode 75%;
 • Een ruim en goed (rolstoeltoegankelijk en) bereikbaar kantoor naast het Centraal Station in Utrecht;
 • Een ingerichte gebeds- en bezinningsruimte op het Stadskantoor Utrecht;
 • De mogelijkheid om je thuiswerkplek in te richten om hybride te kunnen werken.

Meer informatie over de uitgebreide arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

 • De eerste ronde van selectiegesprekken vindt plaats op donderdag 5 oktober.
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Deze vinden plaats op 16 of 17 oktober.
 • De tweede ronde van selectiegesprekken vindt plaats op dinsdag 24 oktober.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Als Inspecteur volg je de Rijksopleiding voor startende inspecteurs samen met inspecteurs van andere rijksinspecties. Tijdens de opleiding leer je het inspectievak waarin je werkt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast volg je IGJ-specifieke modules voor inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg.
Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Gehandicaptenzorg & Zorg aan Asielzoekers en Justitiabelen (GZ&ZAJ)
Deze afdeling kijkt naar de zorg voor mensen met én in beperking. Persoonsgerichte zorg en menswaardigheid staan daarbij voorop. De afdeling bestaat uit een team dat zich richt op de signalen/meldingen Gehandicaptenzorg, twee teams (werkend als één team) die zich richten op het risicogerichte toezicht Gehandicaptenzorg en een team dat zich richt op zowel de meldingen als het risicogerichte toezicht Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website: 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ugonia Tijmensen

06-18300048

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Toezicht Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd