Coördinerend specialistisch adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 27 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-390
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij helpt de Inspectie Leefomgeving en Transport om nog meer maatschappelijk effect te bereiken. Samen met de collega’s van jouw afdeling Strategische Producten en Kennis vorm je de motor van de nieuwe koers van de organisatie.

Als coördinerend specialistisch adviseur bij de afdeling Strategische Producten en Kennis (SPeK) adviseer je de top van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over strategie, sturing, toedeling van mensen en middelen en verantwoording van resultaten van de organisatie. Zo werk je mee aan het strategisch meerjarenplan van de ILT, een afwegingskader voor de toedeling van capaciteit en stel je kennisproducten op die de organisatie verder helpen.

De ILT bevindt zich midden in een koerswijziging: we zijn op weg om ons te ontwikkelen naar een (nog meer) informatiegestuurde organisatie. Het doel hiervan? Met een breed palet aan instrumenten meer maatschappelijk effect bereiken. Jouw adviezen helpen de organisatie die verandering te maken.

De ILT heeft een omvangrijk werkveld, met verregaande specialisaties en een breed scala aan werkzaamheden. Als coördinerend specialistisch adviseur binnen SPeK leg je actief de verbinding tussen de verschillende afdelingen van onze organisatie. Je zoekt collega’s proactief op en betrekt hen op een enthousiaste manier bij het werk dat je doet.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur kennis van ontwikkelingen in het toezicht.
 • Je bent in staat om adviesproducten (zoals verkenningen, analyses, adviezen en instrumenten) te maken die zijn geïntegreerd, geaccepteerd en gedragen, en gericht op de agenda van de opdrachtgever.
 • Je hebt oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie, de ambtelijke top en de bewindspersoon.
 • Je bent in staat om knelpunten te signaleren en met inhoudelijke en procesmatige verbetervoorstellen te komen.
 • Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je weet adviesproducten vanuit verschillende expertises met elkaar te verbinden, gericht op het gewenste effect.
 • Je straalt betrokkenheid uit in je eigen mening.
 • Je stemt je stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep en brengt op het juiste moment de juiste argumenten in.
 • Je inspireert anderen door je eigen gedrevenheid.
 • Je komt met creatieve oplossingen.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief, analytisch sterk en flexibel.
 • Je kunt goed plannen, organiseren, netwerken en overtuigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op alle niveaus maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruik van informatie en informatieproducten om de juiste keuzes te maken. Jij werkt binnen de portefeuille Informatiepositie en Programmamanagement van de ILT. Deze portefeuille verzamelt alle informatie en stelt informatieproducten op. Daarmee zorgen we voor een zorgvuldige voorbereiding van strategische en tactische besluiten. Dit doen we selectief, effectief en reflectief. Onze producten werken en zijn vernieuwend.

Afdeling Strategische Producten en Kennis
Jouw afdeling Strategische Producten en Kennis (SPeK) is een van de zeven afdelingen van de portefeuille Informatiepositie en Programmamanagement. Binnen de afdeling werken we in vier taakvelden:

 1. Strategische advisering
  We stellen strategische informatieproducten op, zoals de ILT-brede risicoanalyse, het meerjarenplan en de verplichtingenanalyse.
 2. Tactische doorwerking
  Op welke onderwerpen zetten we vol in? En op welke onderwerpen kunnen we (noodgedwongen) minder capaciteit inzetten? Wij adviseren de organisatie over de doorwerking van de strategie en de toekenning van mensen en middelen.
 3. Signaleren en reflecteren
  We brengen actief signalen vanuit de omgeving naar binnen. Denk aan rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, beleidsgebeurtenissen of incidenten in het werkveld van collega-handhavers, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarover adviseren we de ILT.
 4. Organisatie kennisbeleid
  De ILT werkt informatiegestuurd. Daarvoor benutten we kennis uit de wetenschap en kennisnetwerken en ontwikkelen we zelf relevante kennis met behulp van een kennis- en onderzoeksprogrammering. SPeK zorgt dat we dit gestructureerd oppakken. Ook stimuleren we programma’s en projecten om de nieuwe interventietoolbox toe te passen voor effectievere interventies.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Y. Verzijden

06 - 15 09 36 92

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer S.D. Wilson

06 - 11 70 16 10

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend specialistisch adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend/specialistisch inspecteur Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)