Coördinerend specialist interne beheersing

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, ICT, Juridisch, Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1213255
 • Plaatsingsdatum 31 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Aan het belang van ‘in control’ zijn als organisatie hecht jij veel waarde. Je draagt bij aan het inrichten van de beheerorganisatie van de directie Particulieren. Processen sturen op basis van adequate procesbeschrijvingen en managementinformatie en het uitvoeren van interne controles is voor jou een vanzelfsprekendheid. Het vormgeven van de interne beheersingsorganisatie en het zelf oppakken van interne beheersingsvraagstukken is jou op het lijf geschreven. 

Dit doe jij bij de directie Particulieren 
Binnen het Bureau Directie Ondersteuning (BDO) zorg je als coördinator samen met de businessanalisten van de ketens Inkomensheffing, Schenk- & Erfbelasting en Bezwaar, Beroep & Klachten en andere procesdeskundigen voor het actualiseren van procesbeschrijvingen, je draagt samen met de risicomanagers van de ketens bij aan het signaleren van risico’s en het formuleren van beheersingsmaatregelen. Voor de directie Particulieren zorg jij voor een adequate vastlegging van de belangrijkste risico’s van de directie P in zijn totaliteit in het risicoregister behorend bij de viermaandsrapportage. Dit alles doe je binnen de kaders van de Belastingdienst. 
Je stelt samen met de adviseurs bedrijfsvoering een intern controleplan op, en nadat de interne controles zijn uitgevoerd en verbetervoorstellen zijn gedaan, bewaak je de voortgang van de verbetervoorstellen. 

Ook draag je met goede rapportages bij aan verantwoording en interne sturing en bereid je het dossier voor om te komen tot het ‘in control statement’ (ics). Tevens neem je de coördinatie op je van de onderzoeken die door de Auditdienst Rijk worden uitgevoerd, en coördineer je verzoeken die van bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer binnenkomen. 

Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en blijft ook onder druk handelen volgens de geldende normen en waarden. 

Een bijzondere baan, omdat … 

 • Je ook intensief samenwerkt met collega’s vanuit het primair proces en de ketens.
 • Je bijdraagt aan een betere beheersing van de (bedrijfs)processen en daarmee aan de professionalisering van de Belastingdienst.
 • Je in jouw baan te maken hebt met een interessante mix van controleren, begeleiden en adviseren.
 • Je gewaardeerd wordt voor jouw kritische houding; samen maken we ons sterk voor het verbeteren en het versterken van de interne beheersing!
 • Er wordt rekening houden met een goede balans in werk- en privéleven, waaronder flexibiliteit (thuiswerken, werktijden) en vrijheid (autonomie, vakantiedagen).
 • Je veel verdieping en persoonlijke ontwikkeling kunt vinden in jouw werk.
 • Je grote betrokkenheid hebt bij een sterk ontwikkelende organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving 
“In dynamische omgeving waarin de maatschappij veel van ons verwacht en vraagt zijn actuele procesbeschrijvingen cruciaal voor een goede uitvoering en bedrijfsvoering. Ook bieden ze een blik op de interne beheersing van de Belastingdienst. Samen met de collega’s van de keten en directie zetten we ons in om de hele keten in beeld te brengen.” Hans, strategisch adviseur Bedrijfsvoering. 

 • Je hebt minimaal wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het inrichten van een beheerorganisatie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met het opstellen en beoordelen van procesbeschrijvingen in Bizzdesign.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van interne beheersing, zoals het in kaart brengen van risico’s en de vertaling hiervan naar beheersmaatregelen en interne controles.
 • Je bent bedreven in het werken met Microsoft Excel en/of SAS.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal.

Jouw competenties 

 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op maandag 16 oktober 2023 vinden de selectiegesprekken plaats via videobellen.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek willen we graag op dinsdag 17 oktober 2023 met je voeren.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Danielle Machils, Teamleider

06 - 48 58 99 37

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Angela Barsomyan, adviseur Werving & Selectie

06 - 21 32 81 26

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur leren en ontwikkelen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager/toekomstig coördinator leersignalen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Stella

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd