Coördinerend senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 23 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGPenV/190229
 • Plaatsingsdatum 13 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Kan de politie in de toekomst voldoen aan de verwachtingen en het kwaliteitsniveau? Dat is in grove lijnen de vraag waar het programma Politiële Beleidsontwikkeling van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s zich op richt. Als coördinerend senior beleidsmedewerker bij het programma ontwikkel je hier visies over. Je werkt mee aan beleid dat de politieorganisatie voorbereidt op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

In een team van circa zeventien personen van het programma Politiële Beleidsontwikkeling (PBO) en samen met externe partijen neem je de politiefunctie en -taak onder de loep. De uitvoeringstaken in de portefeuille gaan onder meer over aangiftebeleid en burgercontact, discriminatie, jeugd, openbare orde, opsporing, georganiseerde criminaliteit, executie, vreemdelingenbeleid, contraterrorisme, verkeer en milieu.

Het PBO opereert in een gebied met veel overlegtafels, parlementaire debatten en mondelinge en schriftelijke Kamervragen. Dit betekent dat je veel overlegt met andere directoraten-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, met de politie, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. Je verbindt dossiers en medewerkers en bent verantwoordelijk voor de coördinatie van een groot deel van de uitvoeringstaken.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het terrein van politie en veiligheid.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, voelt je thuis in de politiewereld en weet hoe je moet omgaan met werk in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken, goed netwerken en mensen met verschillende standpunten en belangen bijeenbrengen.
 • Je kunt goed analyseren en coördineert met oog voor de inhoud en de processen.
 • Je bent resultaatgericht en stressbestendig.
 • Je kunt innovatief en conceptueel denken en daarnaar handelen.
 • Je kunt zelfstandig werken en begrijpt dat je werktijden flexibel kunnen zijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Politiële Beleidsontwikkeling is een programma van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s. Het is er hoofdzakelijk op gericht om het presterend vermogen van de politieorganisatie en de kwaliteit van de taakuitoefening te verbeteren. Het programma geeft goed zicht op de relevante ontwikkelingen en weet wat de omgeving, en in het bijzonder het gezag, van de politie vraagt. Er wordt meer gewerkt aan de ontwikkelopgaven voor de politie en — vooral — de politiefunctie. De inzet van politie op talloze fenomenen en de functie van hitteschild komt minder aan bod. Door modern eigenaarschap, gebaseerd op evidence based kennis-en onderzoeksniveau moet de relatie met de politie meer fundament krijgen. Daardoor zal de organisatie ook verzakelijken. De kernopgave is de politie voorbereiden op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen, op basis van vragen die het onderscheidend gezag en de beleidsmatige opdrachtgevers stellen. Wat zou de politie in de toekomst moeten kunnen? Welk kwaliteitsniveau is vereist? En heeft de politie het werk op een doeltreffende wijze georganiseerd om aan die verwachtingen en het kwaliteitsniveau te kunnen voldoen?

Op de hoofdpolitieprocessen opsporing, gebiedsgebonden politie en dienstverlening en ondersteuning is de kennis en kunde aanwezig om te kunnen bepalen of de politie is toegerust op zijn (toekomstige) taak. De ontwikkelagenda’s op opsporing en gebiedsgebonden politie worden in één proces bijeengebracht. Hierbij horen ook deelthema’s, zoals een visie op de burgeropsporing, de relatie met bedrijven en de plaats en functie van de politie op internet en social media. Ook de kerntaakvraagstukken met betrekking tot de ministeriële verantwoordelijkheid worden hierin meegenomen. Denk aan de landelijke prioriteiten- en veiligheidsagenda en het voeren van de regie op de ‘totaalopdracht’ van de politie, die door alle gezag en beleidsmatige opdrachtgevers van nature ‘wordt overvraagd’. Bij de veiligheidsagenda hoort bovendien een vertaling naar die velden waarbij van de politie een organisatieontwikkeling wordt verwacht.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.G.M. Cornelissen, Manager

06-50738593

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer H.G.M. Cornelissen, Manager

06-50738593

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur ketensturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden