Coördinerend jurist afdeling Juridisch Adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGOBDR/CZW/23/02
 • Plaatsingsdatum 16 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Afdeling Juridisch Adviseur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving zoekt een coördinerend jurist/clustercoördinator op niveau schaal 14.

Je bent belast met (de meer complexe) bestuursrechtelijke taken en de dagelijkse inhoudelijke aansturing van het cluster bestuursrecht. Je bent zo nodig breed inhoudelijk en als coördinator inzetbaar op meerdere rechtsgebieden (staats- en bestuursrecht, privaatrecht, Europees recht, strafrecht, AVG, openbaarheidsvraagstukken).

Je werkt nauw samen met relevante beleids- en uitvoeringsinstanties binnen BZK. Je denkt proactief en constructief mee met de genoemde instanties ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare advisering. Je bent gewend om zo nodig onder hoge tijdsdruk te werken.

Tot de werkzaamheden behoren in elk geval:

 • Het adviseren van de verschillende BZK afdelingen en de departementsleiding in complexe juridische aangelegenheden.
 • Het zelfstandig en gezaghebbend voeren van intra- en interdepartementaal overleg alsmede overleg met andere belanghebbenden.
 • Het voeren van administratiefrechtelijke procedures, waaronder bezwaar- en klachtprocedures.
 • Het optreden als procesgemachtigde in beroepsprocedures.
 • Het adviseren over de inschakeling van de Landsadvocaat en het begeleiden van gerechtelijke procedures na inschakeling.

Naast deze werkzaamheden begeleid je de juristen in het cluster bij hun werk. Je bent verantwoordelijk voor de verdeling van het werk en de kwaliteit van de advisering in in ieder geval het bestuursrechtcluster en fungeert als sparringpartner/coach van de medewerkers op inhoud, proces en professionele ontwikkeling. Daarnaast fungeer je samen met de andere coördinerend juristen en de plv. Juridisch Adviseur binnen de afdeling als klankbord voor het afdelingshoofd en vervangt deze zo nodig bij afwezigheid.

Je beschikt over een voltooide opleiding Nederlands recht en over uitstekende kennis van en ervaring met het algemene bestuursrecht. Proceservaring is een vereiste. Kennis van het civiele recht, het EU recht en het strafrecht strekt tot aanbeveling.

Je bent een ervaren jurist met een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt een brede, afdelingsoverstijgende blik, een brede interesse en bent op verschillende onderwerpen binnen de directie inzetbaar. Je hebt ervaring met het taakgericht aansturen en begeleiden van medewerkers en hebt daarin een eigen, inspirerende stijl ontwikkeld
Je hebt een scherp analytisch en conceptueel vermogen waardoor je goed in staat bent om (niet altijd vastomlijnde) beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische adviezen die rekening houden met de ontvanger.

 • Je kunt strategisch opereren en weet daardoor maximale invloed uit te oefenen in complexe situaties
 • Je kunt gezaghebbend adviseren en beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie en belangstelling voor overheidsbeleid en aantoonbare affiniteit met constitutionele aangelegenheden.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk in de juridische wereld en de overheid en bent gericht op uitstekende samenwerking met partners binnen en buiten de overheid.
 • Je kunt goed met veranderingen omgaan en hebt een oplossingsgerichte, flexibele en collegiale werkhouding.
 • Je bent aanspreekbaar voor collega’s, in staat om kritisch naar jezelf te kijken en spreekt ook anderen aan om tot een optimale teamprestatie te komen.
 • Daarnaast ben je op meerdere rechtsgebieden werkzaam geweest en heb je bij voorkeur bij diverse werkgevers of ministeries werkervaring opgedaan.

Kerncompetenties:

 • Politiek/Bestuurlijke omgevingsgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerking
 • Resultaatgericht
 • Flexibiliteit
 • Netwerkvaardigheid
 • Stressbestendigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
Een veiligheidsonderzoek A is mogelijk (nader te bespreken).
De directie CZW streeft naar diversiteit en besteedt daarom in sollicitatieprocedures uitdrukkelijk aandacht aan de meerwaarde die kandidaten vanuit hun persoonlijke achtergrond en levensverhaal kunnen hebben voor de organisatie.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridisch Adviseur (JA) van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving houdt zich bezig met complexe juridische vragen waar BZK als departementale organisatie en als onderdeel van de rechtspersoon Staat mee wordt geconfronteerd en met speciale juridische vragen van de leiding van het ministerie. Meer concreet gaat het hier om het ondersteunen van departementsonderdelen bij bezwaar- en beroepsprocedures, subsidie-aangelegenheden, aanbestedingen, convenanten, contracten, staatssteun, advisering van de departementsleiding over deze aangelegenheden en gecompliceerde juridische vraagstukken die niet elders zijn ondergebracht. Tevens zorgt de afdeling voor advisering en coördinatie t.a.v. de behandeling van WOO-verzoeken en loopt het contact tussen het Ministerie en de Landsadvocaat via JA. Bij de afdeling JA werken twee advocaten in dienstbetrekking. Binnen de afdeling is ook het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (CSDO) ingericht, dat voor provincies en gemeenten het aanspreekpunt is bij staatssteunprocedures. Meldingen en kennisgeving van steunmaatregelen van provincies en gemeenten bij de EC lopen via het Coördinatiepunt, net als de contacten met de EC.

DGOBDR/CZW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. drs. M.J.H. (Marco) Langendoen

06-52841138

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bestuursrecht / openbaarmaking

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior jurist beroep

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Europees recht Hofcluster

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd