Coördinerend financieel beleidsmedewerker Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS210101-106(Jeugd)
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS werken we aan de gezondheid van Nederland. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met proactieve, betrokken en bevlogen mensen met een groot hart voor hun werk. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Met elkaar vormen we een team van oplossingsgerichte aanpakkers: we zetten onze schouders eronder en doen het gewoon.

Wil jij een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de jeugdhulp in Nederland? Werk jij graag aan complexe financiële beleidsvraagstukken met grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen? Ben jij handig met budgettaire – en bekostigingsvraagstukken en verbind je dit graag met de beleid en de praktijk? Ben jij goed in het coördineren van processen? Lees dan verder!

Werken aan betere, toegankelijke en betaalbare zorg voor jeugdigen en gezinnen is méér dan maatschappelijk relevant. Je komt te werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief jeugdveld en forse budgetten. Media-aandacht is dan ook nooit ver weg.

Wat ga je doen?
Quote van een collega: ‘Ik vind dit werk prachtig om te doen want je kan iets betekenen voor de ontwikkeling van de jeugd van Nederland’.

Als coördinerend (financieel) beleidsmedewerker bij de directie Jeugd werk je samen met je collega’s in het team Transformatie & Financiën én de beleidsinhoudelijke collega’s van de directie aan financiële vraagstukken in het jeugddomein. Vraagstukken waar jij je mee bezig houdt gaan bijvoorbeeld over reële tarieven jeugdhulp, transparante bedrijfsvoering door aanbieders, financiële afspraken over de effecten van Covid 19, de omvang van het budget voor het jeugddomein en de wijze van verdeling van dit budget over gemeenten, doelmatigheid en (financiële) prikkels. Afgelopen jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven en benodigde middelen in het jeugddomein. Daarna is een stuurgroep aan de slag gegaan met maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. De keuzes die naar aanleiding daarvan gemaakt gaan worden vragen om uitwerking en daarna opvolging, dit ga jij coördineren. Daarnaast sta je je collega’s met advies terzijde bij financiële beleidsopgaven en bestaat het werk uit beleidswerk zoals het beantwoorden van Kamervragen op het snijvlak van financiën en beleid.

Binnen het departement werk je onder meer samen met collega’s bij de directies Financieel Economische Zaken, Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige Zorg. Je werkt ook veel samen met collega’s binnen het ministerie van Binnenlandse zaken, Justitie & Veiligheid, Financiën en de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Herken jij jezelf hierin?
We zoeken een gedreven collega met een goed gevoel voor cijfers om samen met ons verandering en verbetering te realiseren in het jeugddomein. Je houdt van de dynamiek van een politiek gevoelig dossier en bent in staat uitvoering te geven aan financiële beleidsvraagstukken en veranderopgaven. Je weet onder tijdsdruk resultaten te boeken en beschikt over doorzettings- en relativeringsvermogen. Gevoel voor humor is daarbij belangrijk. Ervaring met het werken in het sociaal domein en een politiek (lokaal) bestuurlijke omgeving is een pré. Dat betekent dat je een scherp oog hebt voor (politieke) belangen en partijen en je weet deze rond een gezamenlijk doel of thema te verbinden.

Functie-eisen

 • Een WO- werk en denkniveau, bij voorkeur een studie (bedrijfs)economie of bedrijfskunde.
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als senior (coördinerend) beleidsmedewerker.
 • Ruime ervaring met financiële en bekostigingsvraagstukken.
 • Het vermogen de brug te slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk.

Daarbij is belangrijk dat je goed kunt organiseren, een team kunt aansturen, innovatief bent en het hoofd kunt bieden aan het interne krachtenveld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Harro Leegstra, MT lid directie Jeugd.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Eerste gesprekken worden gevoerd op 8 juli.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee in de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie Jeugd. We zijn verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet, die met ingang van 1 januari 2015 in werking is getreden, maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

De directie Jeugd bevindt zich in een dynamische, politiek gevoelige en veelzijdige werkomgeving. Aandachtsgebieden binnen de stelselverantwoordelijkheid zijn:

 • Preventie: waar is wat nodig in een vroeg stadium om jeugdhulp en -zorg later zoveel mogelijk te voorkomen?
 • Kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen: hoe zorgen we voor een passend en goed aanbod voor elk kind?
 • Bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp: hoe regelen we gezamenlijk dat gemeenten hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren? Wat is nodig in de wisselwerking tussen het rijk en gemeenten?
 • Participatie van jongeren: hoe ondersteunen we jongeren goed zodat ze kunnen participeren naar vermogen?
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld: hoe voorkomen en stoppen we kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Kwetsbare groepen met levensbrede en levenslange hulpvragen: hoe herkennen we deze groepen en hoe voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen in bijvoorbeeld de toegang naar hulp, op het grensvlak tussen onderwijs en zorg, in de overgang naar volwassenheid etc.
 • Jeugdbeschermingsketen: hoe organiseren we tijdig passende hulp in een eenvoudige en transparante jeugdbeschermingsketen?
 • Kennis en beleid: hoe sturen we op het veranderende kennislandschap en stimuleren we de interactie tussen kennis, beleid en uitvoering optimaal?
 • Internationale samenwerking: hoe leren we van andere landen en hoe kunnen we over de grens goed samenwerken?

De directie bestaat uit ongeveer 80 fte en kent geen afdelingen. Het is een flexibel verband van onderwerpen die gebundeld zijn per manager. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie (collegiaal MT). Er zijn naast de directeur vier MT leden (waarvan een plv directeur) en een directiesecretaris.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Harro Leegstra

06-21116359

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur regioteam Werken in de Zorg Zuid-Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetgevingsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker/plv hoofd Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd