Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGRR/190218
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Recht raakt mensen. Daarom is een zorgvuldig beleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid essentieel. Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving maakt beleid voor de samenwerking tussen verschillende vakgebieden bij de uitvoering van het rechtssysteem. Als coördinerend financieel adviseur ondersteun je hen als daar complexe budgetten mee gemoeid zijn. Zo draag je bij aan een stevige basis voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Jij voert de regie over het begrotingsproces binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) in brede zin. Gevraagd en ongevraagd adviseer je het management van het DG over de budgettaire ontwikkelingen. Je doet bijvoorbeeld voorstellen om financiële tekorten te voorkomen. Hierbij werk je nauw samen met je collega-financieel adviseurs van je eigen directie, maar ook met de centrale directie Financieel Economische Zaken.

Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor één of meerdere beleidsdirecties binnen DGRR over de financieel-economische aspecten die samenhangen met de uitvoering van het beleid. Je adviseert bijvoorbeeld over de haalbaarheid van voorgenomen beleid. Daarbij houd je rekening met de geldende begrotingsvoorschriften en de bestedingsruimte. Verder neem je je verantwoordelijkheid binnen de afdeling en zorg je er met goede planning en organisatie voor dat collega’s op tijd kwalitatief goed werk leveren.

Verder lever je een bijdrage aan onder meer de begroting en het jaarverslag van Justitie en Veiligheid en de interne planning-en-controlcyclus. Denk daarbij aan jaarplannen en periodieke uitvoeringsrapportages.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt veel kennis van en ervaring met overheidsfinanciën.
 • Je kunt problemen en ingewikkelde zaken snel doorgronden en je weet hoe je die helder onder de aandacht brengt.
 • Je neemt gemakkelijk beslissingen, signaleert kansen en handelt daarnaar.
 • Je hebt snel door hoe de organisatie in elkaar zit en hoe het bestuur werkt, en je voelt je betrokken bij het functioneren van jouw afdeling.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent een teamplayer die zorgt voor een goede sfeer binnen de afdeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control (DFBC) werken negen medewerkers die het DG en de beleidsdirecteuren ondersteunen als bestuurder op financieel-economisch gebied bij de uitoefening van diens verantwoordelijkheden. Zij beheren en onderhouden het stelsel van planning en control (beleid, beheer, condities en control) binnen DGRR en voor de (taak)organisaties die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van DGRR vallen, inclusief de coördinatie van de begroting voor DGRR. Daarnaast zorgen zij voor een ordelijk, controleerbaar en deugdelijk proces van totstandkoming van financiële en niet-financiële informatie. Vanuit de controlfunctie geeft de afdeling tevens gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsdirecties en de taak- en uitvoeringsorganisaties op het gebied van zowel financiën als beleidscontrol.

Binnen DFBC ondersteunen twee medewerkers de interne bedrijfsvoering van het DG, en adviseren de DG en zijn directeuren daarover.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal met een verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en implementatie. Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) opereert in het netwerk van organisaties die belast zijn met rechtspleging en rechtshandhaving. Denk aan de rechterlijke macht (Openbaar Ministerie, Rechtspraak), opsporingsdiensten (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol, Koninklijke Marechaussee), de wereld van de juridische beroepen (notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders) en gefinancierde rechtsbijstand, en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat, en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit. Kenmerkend voor het werk van DGRR zijn multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiekgevoelige incidenten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Kreijen, Manager

06-13577978

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marcel Kreijen, Manager

06-13577978

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) juridisch beleidsadviseur

Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior adviseur ketensturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur ketensturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden