Coördinerend beleidsmedewerker vitale infrastructuur watersector

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 2 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGWB 24-182, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Als coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draag je direct bij aan de digitale en fysieke veiligheid van de watersector in Nederland. De afgelopen jaren is dit een steeds belangrijker aandachtspunt geworden, gezien de wereldwijde toenemende (cyber)dreigingen en strategische afhankelijkheden van vitale sectoren. Daarom werken we samen met andere ministeries aan een versterkte aanpak van de bescherming van de Nederlandse vitale infrastructuur inclusief crisisbeheersing. Daarom zoeken wij een coördinerend beleidsmedewerkervitale infrastructuur watersector. Iets voor jou? Lees dan verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het implementeren van Europese wet- en regelgeving die de vitale infrastructuur beschermt. Je werkt aan het versterken van de weerbaarheid, door aan partijen te communiceren aan welke veiligheidseisen te voldoen. Ook help je hen beleidsmatig te voldoen aan de eisen.

Je bent het aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de bescherming van de vitale processen waar directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) verantwoordelijk is, voor collega’s en externe organisaties, bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, andere ministeries en (de koepelorganisaties van) vitale aanbieders. Je houdt je bezig met het:

 • concretiseren en implementeren van het beleid gericht op de bescherming van de vitale waterprocessen. Dit ten behoeve van sturing en communicatie richting vitale aanbieders binnen de vitale processen drinkwater, keren en beheren en afvalwater
 • begeleiden van de uitvoering van meer programmatische activiteiten gericht op de verhoging van de weerbaarheid van de watersector. Een voorbeeld hiervan is het 4-jarige actieprogramma ‘Vitaal Keren en Beheren’
 • coördineren van de periodieke (her)beoordelingen van de vitale processen waar het DGWB verantwoordelijk voor is, zoals voor drinkwater en het proces afvalwaterbeheer
 • implementeren van de nieuwe Europese richtlijnen die de watersector versterken. Dit geldt specifiek voor de CER en NIS2-richtlijnen, die nodig zijn voor de fysieke en cyberweerbaarheid

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij krijgt energie van (nationale) veiligheidsvraagstukken. Je ziet een mooie uitdaging erin om op het terrein van vitale sectoren de verbindingen tussen beleid, advisering en uitvoering te leggen.

Omdat je het coachende aspect ook interessant vindt, vervul je graag de rol van teamcoördinator. Jouw werkdagen zijn dynamisch en afwisselend. Daarbij werk je - naast de partners in de watersector - nauw samen met de andere beleidsdomeinen van IenW, Rijkswaterstaat, de NCTV, NCSC, de ministeries van EZK en BZK en andere vakdepartementen. Je bent breed inzetbaar in de ondersteuning van politieke processen (commissievergaderingen, bestuurlijke overleggen, Kamervragen, Kamerbrieven en technische briefings). Binnen het team wordt veel ruimte geboden om zelfstandig in teamverband de functie vorm te geven en jouw werk betekenisvol in te vullen. Die vrijheid en dynamiek is precies wat je zoekt binnen de rol die jij gaat vervullen.

Je geeft graag richting aan een zich ontwikkelend en nog groeiend team. Deels door inhuur om te zetten naar vaste capaciteit. Je fungeert als teamcoördinator van het team Vitaal en Cybersecurity. Dit team werkt aan de bescherming tegen alle type dreigingen van de vitale waterinfrastructuur. Het team coördineert ook het departement-brede cybersecuritybeleid. Dit houdt onder andere in dat je, samen met het team jaarplannen ontwikkelt en zorg draagt voor voldoende capaciteit. Ook ben je verantwoordelijk de financiële stromen van dit team.

Wordt dit jouw nieuwe baan?Solliciteer direct!

Of wil je nog wat meer weten? Dat kan natuurlijk ook. Lees meer op onze website:
Werken aan de water- en bodemopgaven van Nederland.

Of neem contact op met Louise Veerbeek, managementteamlid en afdelingshoofd Waterveiligheid, 06-48131488.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater en voor een beter gebruik van water en bodem? Dan ben je bij het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) aan het juiste adres. Bij DGWB werk je samen met zo’n 260 collega’s aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater en aan een verantwoord gebruik en ruimtelijke ordening van de zee.

We sturen op een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en dat ons blijvend kan voorzien van de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid. Zo dragen we bij aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee (WRZ)
De directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee houdt zich bezig met het waarborgen van waterveiligheid van Nederland op de lange termijn tegen de achtergrond van de klimaatverandering. Centraal hierbij staan de kennisontwikkeling en tijdige voorbereiding van beleid- en besluitvorming.

Verder geven we invulling aan de ruimtelijke ordening van de Noordzee en coördineren de rijksinbreng in het Noordzee-overleg. Dit overleg is gericht op het in samenhang realiseren van energie- voedsel- en natuurtransitie op de Noordzee. Ook internationaal zijn we actief door verdragen af te sluiten voor de bescherming en een duurzaam gebruik van de oceanen.
Samen met onze bestuurlijke partners voeren we het Programma Integraal Riviermanagement uit, waarin vraagstukken als afvoerverdeling en bodemligging van de grote rivieren in samenhang met functies als scheepvaart en natuur worden ontwikkeld.

Ook implementeren we de voorstellen van de beleidstafel wateroverlast en overstroming. Deze is ingesteld naar aanleiding van de overstromingen in Limburg.

Binnen onze directie werken we met zo’n 65 collega’s aan een mooier Nederland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Louise Veerbeek, managementteamlid en afdelingshoofd Waterveiligheid

06-48131488

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, Adviseur Werving & Selectie

06-10151705

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

senior beleidsmedewerker IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Senior beleidsmedewerker Wadden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)