Coördinerend Beleidsmedewerker Schaal 13 Koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer KR/23/01
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties bestaat uit verschillende onderdelen (zie omschrijving), maar heeft ook onderdeel overstijgende onderwerpen waar steeds nadrukkelijker strategische vraagstukken aan de orde zijn zoals (de herdenking van) het slavernijverleden, het open stellen van fondsen voor het Caribisch gebied en het verbinden van de Diaspora gemeenschap aan ons werk.
Om de strategische capaciteit van het DG te versterken zijn we op zoek naar een aantal nieuwe collega’s met verschillende achtergronden en profielen. Als coördinerend beleidsmedewerker opereer je in een complex politiek, bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld, gekenmerkt door cultuurverschillen, geografische afstand, politieke aandacht en gevoeligheid aan beide zijden van de oceaan.
Je hebt de eigenschap om verantwoordelijkheid te nemen, eigenstandig te werken en resultaten te boeken, snel een inhoudelijk dossier eigen te maken, snel het krachtenveld te kennen en in staat om een breed netwerk te onderhouden in zowel Den Haag als de Caribische delen van het Koninkrijk. Je werkt nauw samen, zowel intern als extern, zodat jouw dossier van alle kanten belicht wordt. Daarnaast wordt van jou een helikopterview – met een duidelijk strategische visie – verwacht op het aan jou toevertrouwde takenpakket en geef je hierover advies aan de hoofden, directeuren, de directeur-generaal en/of de Staatssecretaris. Daarbij beschik je over ervaring met projectmatig werken en heb je oog voor uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de strategische visie.

Voor de invulling hiervan zoeken we collega’s met een (financieel/macro)-economische, bestuurskundige en/of juridische opleiding en/of achtergrond. Voor de samenstelling van het personeelsbestand is diversiteit een belangrijk uitgangspunt.

Afhankelijk van achtergrond en affiniteit zal je in overleg in één van de afdelingen geplaatst worden.

 • Je koppelt een afgeronde universitaire opleiding aan affiniteit op bestuurlijk, economisch en/of juridisch vlak en minimaal zes jaar aantoonbare ervaring met strategische vraagstukken.
 • Je kunt goed schrijven, snel tot de kern van een vraagstuk doordringen, tussen vraagstukken schakelen en verbanden leggen.
 • Je bent daarbij strategisch sterk met duidelijke (project)ervaring voor uitvoerbaarheid en implementatie.
 • Je drukt je mondeling gemakkelijk uit en je toont daarbij lef en durf.
 • Je combineert jouw beleidsmatige kwaliteiten met een pragmatische en resultaatgerichte houding en hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent een flexibele teamspeler die zaken ook zelfstandig aanpakt, bent proactief en houdt van doorpakken.
 • Je bent een echte verbinder en weet mensen in beweging te krijgen om samen tot een goed resultaat te komen.
 • Je kunt draagvlak creëren en bruggen slaan tussen verschillende stakeholders, over geografische en culturele grenzen heen.
 • Je bent je bewust van de (overzeese) politiek-bestuurlijke omgeving waarin het DG opereert en weet hier tactisch, creatief en effectief mee om te gaan.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Werken bij het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties vraagt om een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne, organisatie- en interculturele sensitiviteit en bovenal flexibiliteit. Vanwege het tijdsverschil kan het voorkomen dat je ook in de avonden en het weekend werkzaamheden verricht.
 • Je kunt door de aard van jouw werk incidenteel een dienstreis maken van enkele dagen naar het Caribische gebied. De werkzaamheden kunnen er ook toe leiden dat dit regelmatiger of eventueel voor een langere periode gewenst is.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het coördinerend DG voor het Caribisch gebied, waardoor we ons bezig houden met een enorme diversiteit aan onderwerpen, waaronder:

 • Invullen coördinerende rol van BZK
 • Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
 • Verbeteren van de bestaanszekerheid en verminderen van de armoede in Caribisch Nederland.
 • Financieel toezicht op de Openbare Lichamen van Caribisch Nederland, als ook ondersteuning in het financieel beheer van de Openbare Lichamen

Herziening van de:

 • Wet Financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES)
 • Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES)
 • Versterken van de rechtsstaat op Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • Het centraal stellen van duurzaam houdbare overheidsfinanciën van de landen, waarbij instrumenten als financieel toezicht en landspakketten worden ingezet
 • Ondersteuning bij de wederopbouw n.a.v. orkaan Irma
 • Bevorderen sociaaleconomische structuur
 • De specifieke opgave voor de Afdeling Financiën en Economie is om een spilfunctie te vervullen in de financiële verhoudingen met alle zes eilanden en het interdepartementale verkeer in Den Haag. Dit in de wetenschap dat die opgave divers is.
 • De Juridische afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsjuridische dossiers die volgen uit het wettelijk stelsel die tot het werkterrein van DGKR behoren, als ook de (juridisch ingestelde) instituties als de Ombudsman, Gouverneur, Algemene Rekenkamer en dergelijke. Daarnaast wordt er in nauwe samenwerking juridische ondersteuning en advies gegeven ten aanzien van een groot aantal beleidsinhoudelijke dossiers van de overige afdelingen.

https://rijksportaal.overheid-i.nl/organisaties/bzk/dg-kr/dgkr

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nol Hendriks

06-50768076

Marja Strootman

06-27339587

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

TEAM BACKOFFICE WERVING & SELECTIE

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Landenadviseur, projectleider belastingen bij Tijdelijke Werkorganisatie DGKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(senior) Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Informatiebeveiliging IHH

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd