Coordinerend beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2025
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 22 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220357
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Programma Rechtsbijstand van JenV werkt sinds 2018 aan de vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Doel is om ervoor te zorgen dat elke rechtzoekende in Nederland met een (juridische) vraag of probleem eenvoudig de juiste route kan vinden naar een passende, hoogwaardige en duurzame oplossing met minder (onnodige) procedures.

Vanwege de complexiteit van de opgave en transitie is een stevig en duidelijk gepositioneerd programmateam ingericht. Binnen de programmaorganisatie wordt een aantal activiteiten in onderlinge samenhang ontwikkeld. De werkzaamheden hebben een sterk programma- en projectmatig karakter onder aansturing van de programmamanager. We werken in het programma vanuit een lerende aanpak waarbij stap voor stap en proefondervindelijk, door pilots en experimenten, aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. Het programma kent verschillende fases: in 2018 zijn de contouren van het nieuwe stelsel ontworpen en in 2019 is de pilotfase gestart, die loopt tot en met 2022. Het is de planning dat in 2023 de implementatie en borging van de stelselvernieuwing start en dat het nieuwe stelsel in werking treedt op 1 januari 2026.

We zoeken een coördinerend beleidsmedewerker die ons helpt om de laagdrempelige toegang tot het recht verder te ontwikkelen. We werken in nauw overleg en samenwerking met onder andere het Juridisch Loket, de VNG, Divosa en verschillende gemeenten. Het programmaonderdeel bestaat, naast deze functie, uit twee senior beleidsmedewerkers.

Het werk omvat onder andere:

 • Zorgen voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van beleid t.a.v. de laagdrempelige toegang tot het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • Bijdragen aan de strategische koers en doelen van het programma, onder andere door deelname aan het MT van het programma;
 • Het adviseren over politieke, maatschappelijke en organisatorische aspecten van beleid;
 • Het opstellen van goed onderbouwde beleidsnota’s en adviezen op basis waarvan beleidskeuzes kunnen worden gemaakt;
 • Voorbereiden van bestuurlijke overleggen met partners inclusief planning en verantwoordingsdocumenten;
 • Zorgen voor de verbinding en afstemming met de overige programmaonderdelen en aanpalende beleidsterreinen binnen JenV en met de betrokken partners;
 • Het nauw samenwerken met uitvoeringsorganisaties in het sociale en juridische domein en zorgen voor draagvlak voor het beleid bij deze partijen;
 • Parlementaire taken zoals het coördineren, inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van Commissie Debatten en het schrijven van brieven aan Eerste en Tweede Kamer;
 • Het monitoren van en sturen op de voortgang van uitvoeringsactiviteiten.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Eén van de deelprogramma's is het deelprogramma Laagdrempelige Toegang. Binnen dit deelprogramma werken we aan het verbeteren van laagdrempelige informatie en advies voor iedereen in Nederland waardoor rechtszoekenden al in een vroeg stadium me een oplossing worden geholpen. Dat doen we langs vier lijnen:

 1. We verbeteren in samenwerking met het Juridisch Loket het aanbod van online informatie en advies, om mensen in staat te stellen het probleem zelf op te lossen.
 2. Voor die mensen die persoonlijke hulp nodig hebben, zorgen we er voor dat die hulp dicht bij hen in de buurt wordt georganiseerd, door de verbinding te zoeken met sociale en gemeentelijke partners.
 3. Door vroegtijdig de totale hulpvraag in beeld te brengen en de burger door te verwijzen naar de beste hulpaanbieder, voorkomen we escalatie van het probleem en zorgen we voor een duurzame oplossing van achterliggende problematiek
 4. En als laatste gaan we er voor zorgen dat meer problemen in de eerste lijn al worden opgelost, waardoor problemen sneller en eenvoudiger worden verholpen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sophie Beelaerts

06-25685589

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker (schaal 12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Secretaris CIO-Stelsel JenV

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise Architect

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)