Coordinerend beleidsmedewerker Personeelsbeleid Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer A&O/2022/03
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met een team van ongeveer 20 personen werken we samen met alle ministeries aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Dit draagt bij aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven waar het Rijk voor staat. Daarbij gaat het onder meer om het vermogen aan te passen aan de veranderende eisen van de politiek en de samenleving en positionering van het Rijk als een aantrekkelijk werkgever, waar diversiteit en een inclusieve werkcultuur in de haarvaten zit. Belangrijke rijksbrede portefeuilles waar we aan werken liggen onder meer op het terrein van werkgeverschap, diversiteit en inclusie, gezond en veilig werken, leren en ontwikkelen, leiderschap en wendbaarheid van de organisatie.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt nadenken over hoe de rijksoverheid een aantrekkelijke werkgever blijft in toenemende mate urgent. De noodzaak om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze rijksmedewerkers en het zo goed mogelijk benutten van ieders talent vraagt om nieuwe interventies. Het gaat dan bijvoorbeeld om talentgericht werven en selecteren, de infrastructuur binnen het Rijk voor leren en ontwikkelen, het aanbod van opleidingen voor medewerkers en leidinggevenden en de kennis en competenties die we van medewerkers verwachten.

We zijn op zoek naar een enthousiaste coördinerend beleidsmedewerker die zich hierin wil vastbijten. Je bent deskundig, je hebt professionele opvattingen en je bent in staat processen met veel belanghebbenden (op verschillende niveaus, van beleid tot uitvoering) doortastend tot een goed einde te brengen, ook tegen de stroom in. Je werkzaamheden zijn divers, van het ontwikkelen van beleidsvisies tot het begeleiden van onderzoek, deelname aan rijksbrede aanbestedingen en het vervullen van de opdrachtgeversrol voor bijvoorbeeld opleidingen. Het coördinerende deel van je functie houdt in dat je rijksbrede werkgroepen met gezag voorzit, collega’s coacht met wie je samenwerkt en actief verbindingen zoekt met aanverwante portefeuilles.

We zijn een team in ontwikkeling en zoeken een enthousiaste collega die een goede aanvulling vormt op de zittende teamleden. Dit vanuit de intrinsieke overtuiging dat diversiteit van talenten en invalshoeken in teams leidt tot de beste resultaten.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Personeelsbeleid Rijk werkt samen met de PenO-directies van de ministeries en grote uitvoeringsorganisaties van het Rijk aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Belangrijke rijksbrede portefeuilles waar we in dat kader aan aan werken liggen onder meer op het terrein van aantrekkelijk werkgeverschap, diversiteit en inclusie, gezond en veilig werken, leren en ontwikkelen, leiderschap en wendbaarheid van de organisatie.

De afdeling Personeelsbeleid is onderdeel van de directie Ambtenaar en Organisatie (AenO) binnen het Directoraat-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Onderwerpen waar in de directie AenO aan wordt gewerkt betreffen onder meer: arbeidsvoorwaarden en pensioenen (waaronder de CAO Rijk), de Wet Normering topinkomens, integriteit, organisatiebeleid, Huis voor de Klokkenluiders, Wet Normering Topinkomens en het programma Ambtelijk Vakmanschap/Grenzeloos samenwerken.

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vries Kool, Hoofd afdeling personeelsbeleid rijk

06-52596854

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Personeelsbeleid Rijk (S 11)

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business development manager bij I-Interim Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management development consultant

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd