Coördinerend beleidsmedewerker mobiliteit en belastingen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 19 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-186
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je meewerken aan klimaatbeleid op het terrein van mobiliteit? En, via de grootste mobiliteitstransitie van de afgelopen 100 jaar, bijdragen aan een duurzamer, stiller en gezonder Nederland? Het kan als coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanuit Den Haag adviseer je over fiscale, financiële en economische aspecten van het mobiliteitsbeleid.

Wat ga je doen als coördinerend beleidsmedewerker?
Jij bent voor verschillende directeuren van ons directoraat-generaal Mobiliteit (DGMO) hét aanspreekpunt voor onderwerpen die de belastingen raken. Met jouw belastingtechnische advies rondom onder meer duurzame mobiliteit, zakelijk reizen, elektrisch vervoer, verkeersveiligheid, fietsen en deelauto’s draag je bij aan een eerlijkere lastenverdeling én aan beleidsdoelen.

Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen het DGMO, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Je coördineert en bepaalt de inzet van onze beleidsmedewerkers op verschillende dossiers. Dit doe je in overleg met de beleidsmedewerkers binnen de DGMO-directies, je counterpart bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal, en andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals de directie Financieel-Economische Zaken.

Wat wordt jouw focuspunt als coördinerend beleidsmedewerker?
Optimale advisering over een breed scala aan fiscale onderwerpen; dat is jouw doel. Zo draag je oplossingsrichtingen aan bij het ontwikkelen van nieuw beleid in het mobiliteitsdomein. Maar werk je ook aan bestuurlijke advisering over de samenwerking tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Financiën. Specifieke onderwerpen waaraan je werkt, zijn onder meer de stimulering van elektrische auto’s tussen 2025-2030, het uitfaseren van speciale regels voor bestelbussen en de Milieuinvesteringsaftrek. Ook richt je je op de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, het Belastingplan, btw-richtlijnen, en de invoering van betalen naar gebruik in de motorrijtuigenbelasting. En dat er over een half jaar wellicht weer hele andere onderwerpen om je aandacht vragen, is voor jou geen probleem.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Bovendien staat er buddy voor je klaar om je een fijne start te geven.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij werkt bij de directie Duurzame Mobiliteit (DuMo), onderdeel van het directoraat-generaal Mobiliteit. DuMo werkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord Mobiliteit en het klimaatbeleid van Rutte IV. De bijbehorende acties zijn belegd in vijf programma’s: Elektrisch vervoer, Actieve Mobiliteit (fietsen en lopen), Gedrag en Werkgeversaanpak, Verduurzaming in Logistiek en Duurzame Energiedragers in Mobiliteit. Er zijn twee afdelingen waar programma-overstijgende taken zijn belegd: de afdeling Regie en de afdeling Internationale Coördinatie en Luchtkwaliteit van Voertuigen.

Afdeling Regie
Jouw uitvalsbasis is de afdeling Regie. Wij vormen met acht collega’s de centrale stafafdeling van de directie. Bij ons komen, in een sfeer van optimisme, ruimte en vertrouwen, verschillende onderwerpen uit de programma’s samen. Samen zorgen we onder meer voor:

 • De voorbereiding van ambtelijke en ministeriële onderraden voor klimaatbeleid. Hiervoor schakelen onze beleidsmedewerkers veelvuldig met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Financiën, met andere klimaatdepartementen als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en intern met collega’s van onder meer de directoraten-generaal Milieu, en Luchtvaart en Maritiem.
 • De voorbereiding van overleggen tussen de politiek en onze eigen bewindspersonen, en met bewindspersonen van andere departementen. Ook bereiden we de debatten voor rondom duurzame mobiliteit.
 • De uitvoering van specifieke, meer overkoepelende dossiers. Denk hierbij aan de monitoring en evaluatie van klimaatbeleid in de sector mobiliteit, stakeholdermanagement, arbeidsmarkt en scholing, burgerparticipatie, samenwerking met lokale en regionale overheden, grote events als de jaarlijkse DuMo-conferentie, werkbezoeken van de bewindspersonen en samenwerking met sportbonden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees Hansma, afdelingshoofd

06 – 11 32 74 69

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06 - 25 09 51 27

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Accounthouder inkoop Directoraat Generaal water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Gedrag en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd