Coördinerend Beleidsmedewerker Fondsen en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGNVLG20210602_13
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De visserij en Nederland gaan al eeuwen goed samen. Oer-Hollandser wordt het bijna niet. Toch verleggen we als team Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit graag onze grenzen. Daarbij kunnen we nieuwe visies en ideeën goed gebruiken.

De visserij is een kleine economie die de komende jaren voor grote uitdagingen staat. Windmolenparken, natuurgebieden, verplichting tot minder uitstoot van broeikasgassen, er komt veel op de visserij af. Met Europese en nationale middelen ondersteunt de overheid de transitie naar een duurzamer visserij.     

Wij zoeken een ervaren coördinator Fondsen en Financiën. Iemand die met de visserij kan meedenken om nieuwe duurzame innovaties te versterken en aan te jagen. Denk aan zuinigere motoren of een alternatief voor de plastic visdraadjes in het net die we pluis noemen. Iemand die weet hoe de juiste subsidieregelingen of financiële instrumenten te bouwen om de sector, wetenschap en andere maatschappelijke organisaties nét dat zetje te geven. Je weet de afgesproken doelen en afspraken in het  Noordzeeakkoord of de Europese Green Deal te vertalen naar een optimaal pallet aan regelingen en instrumenten onder het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuurfonds, de Brexit Adjustment Reserve en nationale middelen (Noordzeeakkoord). Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar met een klein team van vier andere collega’s. Naast de innovatiefondsen coördineer je ook financiën van het bredere team visserij, inclusief de opdrachten aan de inspectie en de Rijksdienst voor Ondernemers. Als spin in het web onderhoud je de relaties tussen beleid, inspectie, Openbaar Ministerie en uitvoering.

Functie-eisen

Jij bent sterk in adviseren en weet in een hectische politiek-bestuurlijke omgeving beleidswensen te vertalen naar regelgeving en financiële instrumenten. Met jouw analytische denkvermogen weet je creatieve oplossingen te verzinnen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En hoewel je dit prima zelfstandig kunt, vind je samenwerken ontzettend belangrijk. Samen met je team weet je namelijk altijd meer. In dit team neem jij de coördinerende rol op je.

Ervaring:

 • Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en als beleidsmaker.
 • Kennis van complexe wet- en regelgeving, bij voorkeur ook op EU-niveau.
 • Bij voorkeur ervaring op het snijvlak beleid, financiën en uitvoering.
 • Bij voorkeur kennis van Europese fondsen en/of Europese Commissie staatssteunkaders.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het eerste gesprek vindt hoogstwaarschijnlijk digitaal plaats. Wanneer we je uitnodigen voor een gesprek, informeren we je over de sollicitatieprocedure.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Visserij

De visserij in Nederland is een kleine economische sector, die de komende jaren voor de grote uitdaging staat om sterk te verduurzamen. Dat betekent bijvoorbeeld vissen met minder bodemberoering, minder CO2-uitstoot en minder afval. Tegelijkertijd moet de visserij rekening houden met de mogelijkheid dat er minder ruimte komt om te vissen, bijvoorbeeld door een harde brexit of de bouw van windmolenparken. Het beleidsterrein is veelzijdig en breed. We onderhandelen in Brussel over nieuwe regels gericht op het voorkomen van overbevissing, maar we besteden ook Europese en nationale middelen aan slimme duurzame innovaties én we werken aan het verbeteren van de controle en handhaving op volle zee. Dat doen we gebiedsgericht in de Noordzee, op het IJsselmeer en in de kustzone. Kortom: we werken in een dynamische (internationale) omgeving die volop in de politieke belangstelling staat.

Het team Visserij bestaat uit 25 startende en zeer ervaren professionals die werken aan alle aspecten van het visserijbeleid. Van het IJsselmeer tot de Noordzee en van aquacultuur tot het beperken van de gevolgen van de Brexit voor vissers. Je komt terecht in een hecht, hardwerkend team waarin samenwerking centraal staat. Er heerst een groot enthousiasme en iedereen is bereid bij elkaars dossiers en werkzaamheden bij te springen als dat nodig is. Ook leren we van elkaar en komen we regelmatig samen voor overleg of bijvoorbeeld een teamuitje.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur die verweven is met de economie. Ook willen we optimaal bijdragen aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens, en stimuleren we de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland. Samen met rijks- en regiopartners versterken we de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Pondman, MT-lid DG NVLG

06-46152285

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator beleidsteam Diergezondheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker diervoeders

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Woordvoerder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)