Coördinerend beleidsmedewerker diversiteit en inclusie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer A&O/P/2021/01
 • Plaatsingsdatum 8 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor een Rijksdienst die in verbinding staat met de maatschappij zijn divers samengestelde teams en een inclusief werkklimaat een vereiste. Hier ga jij als coördinerend beleidsmedewerker diversiteit en inclusie aan bijdragen. Kom jij de directie Ambtenaar en Organisatie in Den Haag verrijken met jouw talenten?

De opgave is tweeledig. Enerzijds zorgen dat in teams verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en talenten samenkomen en elkaar versterken. Anderzijds is het van belang dat elke medewerker zich vrij voelt om zijn of haar mening uit te spreken. En dat iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen en gevrijwaard blijft van uitsluiting, pesten, discriminatie of intimidatie. Inclusiviteit is een van de prioriteiten van de ambtelijke top. Een extra impuls is in voorbereiding om duurzame en zichtbare verandering te realiseren door rijksbreed de krachten te bundelen en maatregelen te treffen die daadwerkelijk effect sorteren.

Als coördinerend beleidsmedewerker werk je samen met collega's van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere ministeries aan deze opgave. Je overziet de samenhang en de verbinding tussen de verschillende onderwerpen op het gebied van diversiteit en inclusie en vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar opgaven voor de Rijksdienst. Je bewaakt de strategische lijnen, maar pakt ook zelf klussen op, waarbij je op een praktische manier zichtbare resultaten weet te boeken.

Binnen de directie Ambtenaar en Organisatie zijn we bezig ons verder te versterken op het gebied van diversiteit en inclusie. Met een team beleidsmedewerkers, waarvan jij het aanspreekpunt bent, gaan we vormgeven aan een duurzame impuls voor diversiteit en inclusie. Dit omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals een inclusief werkklimaat, verankering van diversiteit en inclusie in de instrumenten van het personeelsbeleid (onder andere werving en selectie), gelijke beloning van mannen en vrouwen en monitoring. Maar denk ook aan verbetering van de positie van mensen met een beperking (VN Verdrag handicap en Banenafspraak) en het tegengaan van racisme en discriminatie op de werkvloer. Binnen het team heb je enkele eigen dossiers en vervul je een coördinerende en coachende rol.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie.
 • Je hebt veranderkundige ervaring.
 • Je hebt een proactieve en resultaatgerichte werkhouding.
 • Je hebt gevoel voor de organisatorische en de politiek-bestuurlijke context waarbinnen je opereert en hebt een duidelijke visie hoe je binnen deze context veranderingen tot stand brengt.
 • Je hebt goed ontwikkelde netwerkvaardigheden.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties.
 • Je bent creatief in het bedenken van nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken.
 • Je weet te inspireren, handelt samenwerkingsgericht en beschikt over doorzettingsvermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Mensen zijn het kapitaal van de rijksdienst. De afdeling Personeelsbeleid Rijk draagt bij aan de voorwaarden die rijksmedewerkers in staat stellen om de maatschappelijke opgaven van het Rijk te verwezenlijken. Vanuit die intentie geven we invulling aan het (strategisch) personeelsbeleid van het Rijk met als focuspunten:

 • aantrekkelijk werkgeverschap;
 • een inclusieve organisatie;
 • de mens staat centraal;
 • de wendbare medewerker en organisatie;
 • permanent ontwikkelen;
 • de werkbeleving staat voorop;
 • publiek leiderschap.

Dit doen we vanuit een actieve, positieve en op samenwerking gerichte houding met oog voor kennis(deling) en kwaliteit. We hechten waarde aan evidence based werken en baseren onze beleidsproducten daarom op actuele data, inzichten uit aanvullend onderzoek en de ervaringen en behoeften van departementen en uitvoeringsorganisaties.

Onze aanpak stemmen we af op onze omgeving. Daarbij kiezen we een stijl die past bij de fase of complexiteit van het beleidsproces. Ook bij de uitvoering van beleid staan we nadrukkelijk in verbinding met de departementen. We gaan de dialoog aan en zoeken de samenwerking op: intern met de departementen, uitvoeringsorganisaties en de medezeggenschap, en extern met andere overheidsorganisaties, kennisinstituten en relevante andere spelers.

De afdeling Personeelsbeleid Rijk maakt binnen het directoraat-generaal Overheidsorganisatie deel uit van de directie Ambtenaar en Organisatie. Hieronder vallen dossiers als ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden, de Wet normering topinkomens, organisatiebeleid en integriteit.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vries Kool, Hoofd afdeling personeelsbeleid rijk

06-52596854

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior coördinerend beleidsmedewerker Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Project-/Programmamanager I-Interim Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Enterprise/Solution Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd