Coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Twee jaar, detachering is bespreekbaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DGRR/230025
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de directie Rechtsbestel werken we aan het onderhouden en bij de tijd houden van de juridische infrastructuur van Nederland. Concrete vraagstukken die spelen zijn: hoe versterken we de toegang tot het recht? Hoe zorgen we voor een rechtvaardige en efficiënte rechtsgang? Hoe spelen we in op innovaties in de juridische sector en de digitale transformatie van de justitieketen? Hoe combineren we nationale en internationale en Europese ontwikkelingen die het rechtsbestel raken? Wij zijn op zoek naar twee coördinerend beleidsmedewerkers om aan een aantal van deze vraagstukken vorm te geven.

De directie Rechtsbestel bestaat uit negen clusters: rechterlijke organisatie, civiel- en bestuursrechtelijk bestel, strafrechtelijk bestel, forensisch bestel, bestuurlijke handhaving en private opsporing, juridische beroepen en dienstverlening, rechtsbijstand en advocatuur, staf en ondersteuning en gegevensbeschermingsbeleid. Daarnaast werken we binnen de directie aan een aantal tijdelijke en clusteroverstijgende opgaven, waaronder versterken toegang tot het recht, versterking rechtsstaat, digitalisering, schulden en incasso, EU/internationaal, innovatie en strategie.

Als coördinerend beleidsmedewerker geef je sturing aan een aantal van deze clusters en opgaven die het hart van de rechtsstaat raken en volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan. Je werkt samen met partners binnen en buiten het departement. Je opereert in het spanningsveld tussen de systeemverantwoordelijkheid van de minister voor het rechtsbestel, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de eigen verantwoordelijkheid van andere partners met begrip voor ieders rol. Als coördinator vervul je een coachende rol voor de medewerkers van het cluster. Je zet de lijnen uit, houdt overzicht en ziet de samenhang tussen verschillende onderwerpen. Politiek gevoelige dan wel complexe onderwerpen pak je zelf op. Je onderhoudt een breed (internationaal) netwerk en leidt (internationale) onderhandelingen. Je doorziet implicaties voor de langere termijn. Je stuurt op koers en inhoud op een manier die recht doet aan de kennis en deskundigheid binnen het team. Je adviseert collega’s, hebt goed oog voor waar ze tegenaan lopen en wat nodig is om vraagstukken verder te brengen. Je bevordert goede afstemming, samenhang en samenwerking binnen het team; Verder fungeer je als een belangrijk klankbord voor het management en andere medewerkers, zowel voor inhoudelijke als organisatorische zaken, en ben je directie-breed inzetbaar.

Wij zoeken twee coördinatoren voor de volgende clusters/opgaven:

 • Strafrechtelijk bestel (verschillende strafrechtelijke onderwerpen die zien op de positie en bevoegdheden van de organisaties in de strafrechtketen om plegers van delicten op te sporen en te berechten).
 • Versterking rechtsstaat (constitutionele toetsing en staatscommissie functioneren rechtsstaat);
 • Versterking toegang tot het recht (waaronder rechtsbijstand);
 • Digitalisering rechtsbestel (digitalisering in rechtspraak en juridische dienstverlening);
 • Innovatie rechtsbestel (videoconferentie, publicatie uitspraken, Online Dispute Resolution, legal Tech, toepassing AI);
 • Europees/internationaal (European Justice Scoreboard, Rule of Law, dossiers in EU, Raad van Europa, OESO).
 • Academisch werk en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met complexe beleidstrajecten en informeel leiderschap;
 • Je hebt ervaring met strategische beleidsontwikkeling met andere partijen;
 • Je hebt ervaring met parlementaire en internationale werkzaamheden.
 • Je bent een verbindende en oplossingsgerichte netwerker/samenwerker die het overzicht behoudt, rust creëert en prioriteert.
 • Je weet op moeilijke dossiers samen met collega’s problemen op te lossen, inhoudelijke knopen door te hakken en onder druk complexe beleidsproducten op te stellen, die je op begrijpelijke wijze kunt uitleggen;.
 • Je handelt met gezag binnen en buiten het departement en adviseert de bestuurlijke en politieke top, waarbij je transparant bent over de dilemma’s en risico’s.
 • Je hebt een goed gevoel voor sociale en politieke verhoudingen en een scherpe analytische en, kritische geest en kunt ook relativeren.
 • Ervaring met het model van opdrachtgever/eigenaar/opdrachtnemer en ervaring met opgavegericht werken strekken tot aanbeveling.

Voor je competenties zie verder https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/beleid/coordinerend-beleidsmedewerker

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Twee jaar, detachering is bespreekbaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Stel je het rechtsbestel voor als de juridische infrastructuur van ons land. We hebben een stelsel met hoofdwegen en vaarwegen, luchthavens en fietsroutes. Het doel van dat stelsel is dat mensen hun eigen route naar recht kunnen bepalen; dat zij hun weg vinden voor het oplossen van hun problemen, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Maar ook dat ze, zo nodig, in een busje richting vervolging en berechting worden vervoerd. Onze taak is die juridische infrastructuur te onderhouden, toezicht te faciliteren en bij de tijd te houden.
Wij hebben heel mooie geasfalteerde en netjes bewegwijzerde wegen: in de vorm van rechtspraak die tot de beste ter wereld wordt gerekend en de juridische beroepen die
mensen – uitzonderingen daargelaten – van oudsher goed bijstaan, zoals de notarissen, advocaten, en gerechtsdeurwaarders. Onze rechtsstaat is er één om trots op te zijn, wijst onderzoek uit, en dat zijn we ook. Maar werken de routes die we hebben bedacht wel op de manier waarop ze zouden moeten werken? Kunnen de mensen onze mooie geasfalteerde wegen wel vinden, of is de oprit te lang, te duur? Hebben we genoeg rekening gehouden met mensen die geen auto kunnen betalen? Liggen andere routes van A naar B niet veel meer voor de hand, of andere vervoersmiddelen? Hoe gaan we om met onvermijdelijke files, zoals een gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtspraak of de doorlooptijden bij het OM? Sluit ons wegennet aan op dat van de ons omringende landen? Moeten we iedereen maar toelaten op onze infrastructuur, of zijn sommige weggebruikers een te groot gevaar op de weg? En dat bij de tijd houden, hoe doen we dat? Hoe gaan we om met nieuwe afslagen op initiatief van de markt, zoals de arbitragemechanismen, en met nieuwe weggebruikers, zoals apps en websites die no cure no pay automatisch bezwaar maken? Hoe zorgen we ervoor dat alle Nederlanders hun weg kunnen blijven vinden naar een oplossing voor hun geschil, tegen een voor iedereen betaalbare prijs; en dat degenen die dat mogelijk maken een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen? Dat zijn vragen die bij ons leven. Dit is wat het betekent om, namens de minister, stelselverantwoordelijk te zijn voor het onderhouden en bij de tijd houden van het rechtsbestel. We werken met rechters, advocaten, gemeenten, officieren, mediators, notarissen, sociale raadslieden en gerechtsdeurwaarders aan een laagdrempelig, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig stelsel van geschilbeslechting. We werken niet alleen aan de hoogte van de griffierechten, aan de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand, aan maatschappelijk effectieve rechtspraak met wijkrechters, buurtrechters en schuldenrechters, maar ook aan eJustice, het NFI, gewapende particuliere beveiligers, ZSM-afdoening, incasso- en schuldenproblematiek, nieuwe routes zoals mediation en herstelrecht en dossiers als digitale rechtsbescherming en gegevensbescherming. Welkom in de wereld van de directie Rechtsbestel.
Binnen de directie vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn in een ontspannen werksfeer en een leerzame en dynamische werkomgeving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martha Meinema

06-52877114

Barend Sluijter

06-53676639

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barend Sluijter

06-53676639

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker wapens en munitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, DGRR/DRC/SH
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatie Analist

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd