Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer E&K/2021/976
 • Plaatsingsdatum 16 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Artiesten die optreden bij F1 in Zandvoort worden toch betaald’ kopte NRC op 31 augustus. Achter deze krantenkop schuilt maar een van de uitdagingen waar het team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap bij het Ministerie van OCW, directie Erfgoed en Kunsten zich mee bezighoudt. Wij zoeken voor dit team een ervaren coördinerend beleidsmedewerker die optreedt als teamcoördinator. We bieden een uitdagende baan rondom een onderwerp dat actueel en urgent is in een directie die divers, creatief en gepassioneerd is.

Het team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap bestaat uit circa zes personen. Het team zet zich in om de arbeidsmarktpositie van werkenden en de bedrijfsvoering van organisaties in de culturele en creatieve sector te versterken. De directie Erfgoed en Kunsten is al langer actief op dit dossier, maar de coronacrisis heeft de urgentie rond dit onderwerp vergroot.
Het team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap doet haar werk in een complex krachtenveld met veel verschillende betrokkenen, zoals organisaties van werkgevers en werknemers, brancheorganisaties et cetera. De beleidsaanpak is integraal, duurzaam en vraaggericht. We doen dat in open samenwerking met de sector. Platform ACCT en Cultuur + Ondernemen zijn daarbij belangrijke partners, evenals de andere overheden en andere departementen zoals de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken. We streven daarbij de volgende doelen na:

 • een gezonde, eerlijke en duurzame beroepspraktijk: Wij stimuleren dat werkenden een eerlijke beloning krijgen en hun werk onder gezonde werkomstandigheden kunnen doen, met ruimte voor persoonlijk ontwikkeling;
 • sterke collectieve vertegenwoordiging: Om ook op langere termijn de arbeidsmarkt in de sector te versterken is nodig dat er sprake is van een goede sociale dialoog tussen alle betrokken partijen Waarbij bundeling van krachten, daar waar mogelijk, uitgangspunt is. Als je met één stem spreekt wordt je immers sneller gehoord. In dat kader stimuleren we initiatieven vanuit de sector om tot meer collectieve vertegenwoordiging te komen en dragen we bij aan kennisdeling;
 • gezonde bedrijfsvoering: Deze is noodzakelijk voor een sterke en duurzame culturele en creatieve sector. Wij stimuleren daarom dat instellingen meerdere financieringsbronnen hebben, goede werkgevers/opdrachtgevers zijn en sterk toezicht en leiderschap tonen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kunsten en het erfgoed laten ons onze wereld met andere ogen zien. Schrijvers, theatermakers, filmers, ontwerpers, beeldend kunstenaars: ze vertellen de verhalen over onze omgeving en de wereld en dagen ons uit. Dankzij hun beelden en verhalen kunnen we onze eigen voorstelling van de wereld kritisch toetsen en ontwikkelen. Kunst is een belangrijke verbindende kracht in onze samenleving, en vertegenwoordigt tegelijk ook een grote maatschappelijke en economische waarde.

De culturele en creatieve sector kenmerkt zich door een combinatie van een groot aantal zzp’ers en veel relatief kleine organisaties. Werkenden hebben bovendien veelal een grote intrinsieke motivatie. De corona-crisis heeft laten zien dat dit tot aanzienlijke fricties leidt. Een zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden, krappe honoreringen, weinig ruimte voor zelfstandigen om te investeren in de eigen ontwikkeling als werkende, het zijn problemen die dringend aangepakt moeten worden. Zolang achter de rijkdom van de kunsten nog de armoede van de kunstenaar schuilt, is er werk aan de winkel. Voor de sector zelf maar ook voor de overheid. In het werk van het team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap staan de bijbehorende uitdagingen centraal.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dennis Stam, hoofd Podiumkunsten/ Beeldende kunsten en hoofd Arbeid en ondernemerschap

Camiel Vingerhoets, Team coördinator Arbeidsmarkt en Ondernemerschap

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker gender en LHBTI Emancipatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerkers gender en LHBTI Emancipatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Woordvoerder

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd