coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-139
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de afdeling Smart Mobility aan het toelatingsbeleid van voertuigen op de Nederlandse wegen. Als coördinerend beleidsmedewerker internationaal zorg jij ervoor dat het Nederlandse standpunt onderdeel is van de internationale strategie en wordt ingezet bij internationale gremia. Ambieer je een dynamische internationale omgeving en wil je werken aan uitdagende thema’s zoals het toelaten van geautomatiseerde voertuigen dan kijken we uit naar jou sollicitatie.

Wat ga je doen als coördinerend beleidsmedewerker internationaal?
Als coördinerend beleidsmedewerker internationaal bouw je aan een internationale strategie die zich uit in het Nederlandse standpunt en inzet in de internationale gremia. De internationale ontwikkelingen van toelating van geautomatiseerde voertuigen gaan in rap tempo. In nauwe samenwerking met de RDW, CBR, RWS en andere partijen zorg je dat Nederland proactief inzet in de internationale gremia waarbij
je als coördinerend beleidsmedewerker zowel internationaal als nationaal partijen met elkaar verbindt.
De gremia waar je als coördinerend beleidsmedewerker mee te maken krijgt zijn onder andere de UNECE, Europese Commissie, internationale voertuigregelgeving en internationale samenwerking tussen overheden en bedrijven Daarnaast zijn menselijk gedrag, kennisopbouw en organisatieontwikkeling binnen en buiten het ministerie ook belangrijke thema’s.

Je kijkt niet naar wat er niet kan, maar naar wat er wel kan om het doel te bereiken en legt verbindingen tussen lidstaten, beleid, uitvoering en toezicht. Hierbij houd je rekening met de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties. Je fungeert als (mede)opdrachtgever van de RDW en hebt daarbij een scherp oog voor wat er mogelijk is in de uitvoering. Je bent breed inzetbaar in de politieke processen (commissie debatten, kamervragen, kamerbrieven). Je weet interne en externe stakeholders te betrekken bij jouw dossiers en vertegenwoordigt het team bij overleggen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken we jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. Wij zijn een hecht team, waar je gezamenlijk maar ook solitair verantwoordelijkheden draagt, waar je werkzaamheden flexibel kunt indelen en waar een prettige werksfeer met goede afstemming tussen formeel en informeel overheerst. Daarbij is ruimte is om jezelf te (blijven) ontwikkelen en je wordt geprikkeld om jezelf te blijven uitdagen. Veel dynamiek en een mooie mix van werkzaamheden.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. De directie WV heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen, rekening houdend met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit vier afdelingen:

 1. smart mobility (digitalisering en toelating);
 2. programmering rijkswegen;
 3. wegverkeersbeleid en wegvervoer;
 4. verkeersveiligheid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Door nieuwe technologie en data in het verkeer komen innovaties als zelfrijdende auto’s, truck platooning, nieuwe mobiliteitsconcepten en slimme vormen van verkeersmanagement steeds dichterbij. Die ontwikkelingen kunnen helpen om het verkeer veiliger, vlotter en schoner te maken. Tegelijkertijd roepen ze ook nieuwe vraagstukken en uitdagingen op. Moet een zelfrijdende auto in de toekomst ook een rijexamen afleggen? Hoe zien onze wegen er over 30 jaar uit? Hoe kunnen slimme systemen in voertuigen helpen om het verkeer veiliger te maken? Hoe doen we verstandige investeringen voor de lange termijn, als we de technologie van de toekomst nog niet kennen? En als belangrijkste, speerpunt nummer 1, hoe zorgen we ervoor dat het veilig is en blijft, zodat de transitie naar nieuwe mobiliteit met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Nieuwe auto’s zijn vanaf 2022 vrijwel allemaal op internet aangesloten. Voertuigen worden ook steeds autonomer. Vanaf 2025 verwachten grote spelers als Volkswagen semiautonome auto’s te produceren. Ook de infrastructuur digitaliseert. Deze transitie biedt kansen en moet in goede banen worden geleid. De afdeling is verantwoordelijk voor de toelatingseisen aan voertuigen op de Nederlandse wegen. De afdeling ontwikkelt bijvoorbeeld spelregels voor data-uitwisseling tussen voertuigen, werkt aan een nieuwe toelatingssystematiek voor (zelfrijdende) voertuigen, en draagt bij aan toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer. De afdeling is verantwoordelijk voor de vitale infrastructuur (vervoer over het hoofdwegennet) van Nederland, waaronder de cyber security. We werken aan het borgen van veiligheid en bereikbaarheid, en proberen tegelijkertijd de kansen die nieuwe technologie biedt te verzilveren. We hebben gesprekken met voertuigfabrikanten, we lobbyen in Europa en de VN, en we helpen andere afdelingen zich voor te bereiden voor vraagstukken en keuzes van de toekomst. Daarnaast staat het team aan de lat voor (on)geplande (spoed)klussen zoals verzoeken van de Europese Commissie of andere departementen, advisering voor uitnodigingen van de minister, het opstellen van spreekteksten/speeches voor internationale bezoeken of incidenten die in de media worden opgepikt.

Onze afdeling is georganiseerd langs vier beleidslijnen:

 1. toelating van voertuigen;
 2. weerbaarheid;
 3. toekomstbestendige infrastructuur;
 4. digitalisering en data wegvervoer.

Met ongeveer 20-25 mensen werken we samen aan uitdagende onderwerpen. Ons werk raakt aan veel uiteenlopende thema’s binnen het ministerie, waardoor we een groot netwerk hebben bij andere afdelingen en met veel onderdelen van het ministerie, Rijkswaterstaat, CBR, RDW etc. Ook relevante partijen uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en andere overheden zijn we voortdurend in contact. We zoeken mensen met een sterk ontwikkelt politiek gevoel. Je gaat actief aan de slag om, vanuit de beleidsprioriteiten van IenW, te zorgen dat smart mobility op een verantwoorde manier werkelijkheid wordt in bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw beleid, het voorbereiden van wetgeving of het ophalen van de nieuwste kennis.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennart Salemink, afdelingshoofd

06-20598476

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur werving en selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

senior beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd