Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2019-196
 • Plaatsingsdatum 7 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat is waar het directoraat-generaal Milieu en Internationaal zich sterk voor maakt. Als coördinerend beleidsmedewerker draag jij eraan bij dat risico’s van productie, vervoer, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen beheersbaar zijn.

Je houdt je bezig met onderwerpen in de taakvelden Veiligheid Bedrijven en Veiligheid Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Het gaat om topics met een hoge mate van politiek-bestuurlijke gevoeligheid. De omgeving waarin je werkt is bovendien sterk in beweging. Als breed inzetbare procesmanager coördineer je bij de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s het veiligheidsbeleid en leg je een stevige basis voor de besluitvorming op weg naar een solide risicobenadering. Hierin heb je een signaalfunctie naar het managementteam en ben je sparringpartner voor je collega’s.

Als coördinerend beleidsmedewerker heb je een beeld van de meest verstandige richting van de beleidsontwikkeling. Je werkt in flexibel samengestelde teams en neemt bij onderhandelingen met de diverse betrokken partijen een stevige positie in. Regelmatig beantwoord je schriftelijke en mondelinge Kamervragen. En ook het voorbereiden en bijwonen van overleggen en plenaire debatten in de Kamer komt geregeld voor. Met de vaak oplopende druk die daarmee gepaard gaat kun je goed omgaan. Jij bent degene die de rust bewaart en de verschillende belangen die spelen goed tegen elkaar afweegt.

Jouw taken

 • Je ontwikkelt veiligheidsbeleid voor nieuwe ontwikkelingen op de gebieden veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen en veiligheid stationaire industriële activiteiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanbesteding en aansturing van onderzoek bij het RIVM, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat, en ook bij adviesbureaus.
 • Je interpreteert de onderzoeksresultaten en kunt de uitkomsten vertalen in beleid en wet- en regelgeving;
 • Je bent een deskundig gesprekspartner voor interne en externe partijen, zoals andere overheden, kennisinstituten, adviesbureaus het bedrijfsleven.
 • Je ondersteunt collega’s met kennis op de diverse terreinen van het veiligheidsbeleid.
 • Je draagt vanuit jouw brede kennis van de risicobenadering en de bijbehorende rekenmethodieken — die hulpmiddel zijn bij het bepalen van de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen en risico’s van stationaire industriële activiteiten — bij aan de verdere ontwikkeling (vereenvoudiging) van die methodieken.

Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

 

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt affiniteit met de veiligheidsaspecten die samenhangen met gevaarlijke stoffen, en bij voorkeur kennis van risicobenadering en de bijbehorende methodieken.
 • Je vindt het uitdagend te werken in een dynamische omgeving waarin onder politieke druk resultaten moeten worden neergezet. Daarbij ben je je bewust van de belangen en verhoudingen en kun je daarmee goed omgaan.
 • Je neemt graag het voortouw en toont je daarin besluitvaardig en overtuigend.
 • Je bent een teamspeler die anderen met kennis en leiderschap inspireert, meeneemt in jouw visie, aanstuurt en waar nodig motiveert.
 • Je doorgrondt zaken op hoofdlijnen, maakt je de inhoud snel eigen en bent in staat zeer complexe materie eenvoudig voor het voetlicht te brengen.
 • Je bent flexibel en schakelt vlot in snel wisselende situaties en op verschillende beleidsterreinen.
 • Je ziet en benut kansen om, goed onderbouwd en beargumenteerd, tot optimale beleidsresultaten te komen. Die zet je ordentelijk en procesmatig neer, zodat partijen zich daarin herkennen.
 • Je werkt goed samen en bent een betrouwbare collega die binnen en buiten de organisatie kennis ophaalt, deelt en verbindt, eenvoudig contacten legt en een netwerk weet op te bouwen en te onderhouden.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk prima uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

We stimuleren al onze medewerkers om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor je persoonlijke ontwikkeling bieden we je trainingen en cursussen. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een ‘buddy’ met ervaring in het werkterrein.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheids- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie kenmerkt zich door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid, waarbij we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen, zoals Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Safe-by-design, Modernisering Omgevingsveiligheid, Duurzame Veiligheid 2030, Asbest, Energietransitie, Stelsel, ICT-systemen (koppeling met de Omgevingswet) en Coördinatie Crisismanagement. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. O&M telt in totaal circa tachtig medewerkers.

Daarnaast wil onze directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Taakveld Veiligheid Bedrijven
Het taakveld Veiligheid Bedrijven stelt zich als doel om door middel van beleid, het stellen van regels en het stimuleren van innovatie de basis te leggen voor een veilige leefomgeving rond bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie of gebruik van gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Taakveld Veiligheid Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Het taakveld Veiligheid Vervoer Gevaarlijke Stoffen stelt zich als doel om door middel van beleid, het stellen van regels en het stimuleren van innovatie de basis te leggen voor een veilige leefomgeving rond de transportassen (weg, water en spoor). Het gaat daarbij om het beheersen van risico’s die mensen lopen door het vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer dr. D.W.G. Jung

06 - 27 02 06 64

Mevrouw drs I.N.Absil

06 - 46 63 61 83

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06 - 11 58 50 18

Mevrouw P.W. Pronk

06 - 11 58 50 10

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker vuurwerk en energietransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteunend medewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)