Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 17 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RB 22-26
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De maatschappij is continu in beweging, wat een grote impact heeft op het financieel beheer en de kaderstelling binnen de Rijksoverheid. Als coördinerend beleidsadviseur (registeraccountant/registercontroller) binnen het ministerie van Financiën in Den Haag opereer je dan ook in een spannend speelveld.

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de wetten, kaders en regels rond de verslaggeving en het financieel beheer van de gehele Rijksoverheid. Je werkt in deze functie nauw samen met de Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de financiële afdelingen van ministeries om bij te dragen aan een transparante overheid die in control is en uitgaven doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteedt. Met je kennis en ervaring werk jij in een multidisciplinair team van professionals om het financieel beheer van het Rijk te verbeteren. Nationale en wereldwijde gebeurtenissen waaronder COVID-19 en verdergaande duurzaamheidsontwikkelingen maken je werk interessant, wisselend en uitdagend. Een unieke plek!

Het verbeteren van het rijksbrede financieel beheer is een van de speerpunten voor het komende jaar. Hiervoor is een speciale taskforce opgericht. In nauw contact met deze taskforce Verbetering Financieel Beheer lever jij een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling. De taskforce werkt volgens vier lijnen:

 1. Het vergroten van de aandacht voor financieel beheer.
 2. Het doorlichten van rijksbrede comptabele regelgeving.
 3. Het versnellen van het inzicht in (mogelijke) tekortkomingen in het financieel beheer.
 4. Het versterken van expertise en informatie-uitwisseling.

De kennis die je als coördinerend beleidsadviseur (registeraccountant/registercontroller) opdoet, draag je uit via workshops, congressen en opleidingen. Daarnaast initieer en agendeer je discussies omtrent verslaggevingsvraagstukken en de daarbij behorende verslaggevingsregels. En specifiek hoe we hier binnen de Rijksoverheid mee om moeten gaan. Wij vinden het belangrijk dat jij je kennis en talent verder kunt ontwikkelen. Naast externe opleidingen, krijg je de kans op via de Rijksacademie workshops, seminars en opleidingen te volgen.

Dus wil jij een keer zelf de (verslaggevings)regels maken in plaats van toetsen of controleren? Of denk je graag mee met (inter)nationale verslaggevingsvraagstukken en comptabele regelgeving? Zie je het als een mooie uitdaging om de minister van Financiën, ministeries en andere instanties te adviseren en werk je graag in teams? Dan is deze functie echt iets voor jou.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor onze werkzaamheden. Onze agenda voor de toekomst luidt: meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening én een professionele financiële functie.

Afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving
De afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) vervult een centrale rol in het beleid voor de aansturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties, het subsidiebeleid en het auditbeleid van het Rijk. Voorbeelden zijn de Regeling agentschappen, het Stichtingenkader en het Uniform Subsidiekader. BBE bestaat uit twaalf gedreven en enthousiaste medewerkers: accountants, bedrijfseconomen, juristen en mensen met een bestuurskundige achtergrond. De werksfeer is open, informeel, collegiaal en doelgericht. Allemaal werken we met één doel voor ogen: de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financieel beheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd