Coördinerend adviseur verkeerskundig wegontwerp en -inrichting

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht, zie bijzonderheden
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer WVL-901
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe bereiden we het hoofdwegennet nu en in de toekomst voor op veranderende eisen? Hoe neem je continu de beleidsdoelstellingen veiligheid, doorstroming en leefbaarheid mee? Als coördinerend adviseur verkeerskundig wegontwerp en -inrichting bij Rijkswaterstaat ga jij aan de slag met dit soort vraagstukken. Vanuit Utrecht of Rijswijk bied je, samen met je collega’s, praktisch toepasbare oplossingen aan geheel Rijkswaterstaat aan.

Zo draag jij bij aan een veilige Nederlandse infrastructuur
In deze functie heb je twee rollen. Enerzijds ben je adviseur binnen integrale, meerjarige en omvangrijke projecten rondom de verkeerskundige kant van het wegontwerp en andere aandachtsgebieden die bij het functioneren van de weg horen. Denk aan inrichtingselementen als openbare verlichting, bewegwijzering en bebording én aan ontwikkelingen binnen de verschillende (transitie)opgaven, zoals duurzaamheid en smart mobility. Anderzijds ben je coördinator en sparringpartner van het team Verkeerskundig Wegontwerp. Je stuurt 4 medewerkers inhoudelijk aan, motiveert hen en hebt een aanjagende rol bij het formuleren van visies.

Je bent inhoudelijk thuis in een of meer aandachtsgebieden van je team. Proactief zoek je afstemming en verbinding met de andere organisatieonderdelen die een rol spelen bij wegontwerp en -inrichting en met de bijbehorende beleidsmakers. Binnen de staf van je afdeling Wegverkeer en Benutten vertegenwoordig je de aandachtsgebieden van je team en je draagt bij aan de integrale uitvoering van de opdrachten van de afdeling. Ook pak je een zware regierol binnen het dossier Verzorgingsplaatsen; dit richt zich op het vormen van een nieuwe toekomstgerichte beleidsvisie voor de verzorgingsplaatsen langs ons hoofwegennet.

Wat wij aan jou waarderen
Samenwerken en teambuilding bevorderen: jij kunt het als geen ander. Dankzij je scherpe blik, zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen kom je snel tot de kern van zaken. En vervolgens overtuig je anderen probleemloos van je standpunten. Hierbij helpt het dat je helder communiceert en goed kunt netwerken. Feilloos voel je aan welke belangen en krachtenvelden er spelen, en je past je aanpak hierop aan.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Rini van Rootselaar, afdelingshoofd Werkverkeer en Benutten, 06-15479059. 

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure en werken we vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Wegverkeer en Benutten
De afdeling Wegverkeer en Benutten is een breed georiënteerde afdeling die door de inbreng van specialistische kennis een bijdrage levert aan het inrichten en het gebruik van het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat. Hierbij werken we samen met anderen, binnen en buiten de afdeling, om te komen tot integrale adviezen. Een vlotte en veilige doorstroming staat centraal.

Binnen onze afdeling zijn de volgende kennisvelden te vinden:

 • verkeersmanagement
 • smart mobility (waaronder C-ITS/automatisch rijden)
 • gedrag
 • verkeerskundig wegontwerp en -inrichting

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rini van Rootselaar, afdelingshoofd Wegverkeer en Benutten

06-15479059

Evert van Lieshout, coördinator

06-21649802

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur Werving en Selectie

06-83697982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider externe veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur scheepvaart en vaarwegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd