Coördinerend Adviseur Sturing en Advies

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 18 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/BV/2024/1481
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als coördinerend adviseur sturing en advies ben jij hét aanspreekpunt voor de hoofddirectie van de IND en het gezicht van de IND voor het departement. De IND beweegt zich in een zeer dynamische en politieke omgeving. Om als organisatie hier op voorbereidt te zijn is het nodig om flexibel, wendbaar en betrouwbaar te zijn. Dit vraagt veel van de organisatie. Jij bent onder andere hierop de linking pin tussen de IND en het bestuursdepartement. Binnen JenV wordt gewerkt met een sturingsmodel waarin opdrachtgever (DG Migratie), eigenaar (pSG JenV) en opdrachtnemer (DG IND) borgen dat politieke en beleidsmatige opdrachten vertaald worden dat dit in de uitvoering haalbaar en realistisch is. Ook de directie FEZ is hierbij een belangrijke speler.

Wat ga je doen?

Iedere speler in de driehoek vervult een belangrijke rol met als doel dat iedereen zijn/haar rol naar behoren kan uitvoeren. De IND is in haar rol verantwoordelijk voor de ‘hoe’ en de opdrachtgever voor de ‘wat’. Daar waar dit knelt kan een eigenaar een belangrijke rol spelen. Als coördinerend adviseur ben jij als een vis in het water in dergelijke driehoeken en geeft het je energie om een waardevolle werkrelatie op te bouwen met alle spelers. Je draagt zorgt dat partijen goed aangehaakt zijn en kan de IND hierin representeren.

Tegelijkertijd heb jij je bestuurlijke voelsprieten zo uitstaan dat we in staat zijn proactief te handelen. Dit vertaalt zich in het tijdig informeren van de hoofddirectie, in het oplijnen van collega’s om tijdig signalen op te kunnen pakken en proactief onderwerpen te agenderen. Je hebt aantoonbare financiële kennis, maar weet dit ook goed te combineren met het werk en de inhoud van de IND. Dit vraagt van jou verbinding te leggen tussen elementen als personeel, financiën en de ontwikkeling van de hoeveelheid af te handelen aanvragen door de IND. Daarnaast ben je uitstekend in staat op schrift kort en bondig te adviseren en (bestuurlijke) notities op te stellen, waarbij je bijvoorbeeld continu in staat bent de koers en boodschap van de hoofddirectie te vertalen en uit te dragen.

Bij (bestuurlijke) overleggen is het jouw taak om te zorgen dat de interne gesprekspartner goed voorbereid is en stem je met het departement de bespreekpunten zoveel mogelijk van tevoren af. Je hebt senioriteit en weet op het juiste moment de juiste mensen aan elkaar te koppelen.

Ook heb je gedegen kennis van de P&C producten binnen het Rijk. Als aanspreekpunt van het departement is het jouw rol om bijvoorbeeld de tertaalrapportages en de begroting toe te lichten en te duiden. Dit vraagt ook nauwe samenwerking met de collega’s van concern control en business control. Maar ook met andere directies binnen de IND.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Deze afdeling valt onder de Directeur Bedrijfsvoering van de IND. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vier teams: Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Concern

In dit team zijn de taken gebundeld die rechtstreeks gelieerd zijn aan de ondersteuning van de Concern Controller en de DG van de IND. Zij hebben taken in beheer die gelieerd zijn aan het sturingsmodel JenV en de relatie van de IND met het Rijksbegrotingsproces en de interne planning & control cyclus. De producten waarvoor Concern verantwoordelijk is, zijn onder andere de coördinatie van risicomanagement en de producten in relatie tot (Rijks)begroting en verantwoording. Tot het team concern behoren de clusters planning en control, sturing, coördinator risicomanagement, monitor aanbevelingen rapporten, accountmanagement Financieel Dienstencentrum en IUC en de concern administratie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Aniek Nijhuis, Manager

06-50157137

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lucien Hermes, Senior Adviseur Werving en Selectie

06-50169093

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Sturing en Advies

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Inkoop en Financiële Administratie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel HR Manager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)