Coördinerend Adviseur schaal 13

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Bestuursondersteuning

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar, een en ander afhankelijk van de definitieve instroom bij de nieuwe werkplek van de vertrekkende collega
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DBO/190183
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als coördinerend adviseur bij de afdeling Advies van de Directie Bestuursondersteuning (DBO) ben je de naaste adviseur van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daarbij horen de volgende taken:

 • Je begeleidt en geeft sturing aan het team parlementaire zaken binnen de afdeling Advies. Het team parlementair bestaat naast jou uit een rijkstrainee en de beleidsondersteuner van de afdeling. Je voert met beiden ontwikkelingsgesprekken en - samen met het afdelingshoofd - functioneringsgesprekken. Ook ben je hun eerste aanspreekpunt bij vragen in de uitoefening van hun overige taken.
 • Je coördineert de parlementaire werkzaamheden binnen de afdeling Advies. Dat betekent dat je namens het hele ministerie het eerste aanspreekpunt bent voor de griffie van de Tweede en Eerste Kamer. Ook coördineer je, samen met het team parlementair, de voorbereiding van de dossiers van de bewindslieden voor het Mondelinge Vragenuur en de verslaglegging en verspreiding van de Regeling van Werkzaamheden en de Procedurevergadering van de Tweede Kamer. Ook ben je verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de grote, structurele, parlementaire debatten. Je kan daarbij denken aan de Begrotingsbehandeling van het ministerie of de JenV-inbreng voor de Algemene Politieke Beschouwingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het oppakken en zelfstandig begeleiden van grote projecten die de afdeling Advies ten behoeve van de rest van het pand coördineert. Het gaat dan bijvoorbeeld om een groot lopend traject zoals het optimaliseren van de stukkenstroom binnen het ministerie, maar ook om trajecten op te pakken die nog niet zijn ingezet. Er is daarbij ruimte om zelf onderwerpen te agenderen en uit te voeren. Bij de uitvoering van deze projecten ben je in staat met een grote mate van zelfstandigheid oplossingen en draagvlak te zoeken bij belangrijke actoren binnen het ministerie, zoals de politieke en ambtelijke top.
 • Net als alle collega's binnen de afdeling Advies ben je daarmee de verbindende schakel tussen de beleidsdirecties en de politieke en ambtelijke top. Daartoe signaleer en agendeer je relevante ontwikkelingen. Je onderhoudt een uitstekend netwerk binnen de beleidsdirecties en bent uitstekend op de hoogte van wat er op jouw terrein speelt.
 • Je bent achtervang voor de beleidsadviseurs binnen het team Advies. Dat betekent dat je in die gevallen verantwoordelijk voor bent voor de stukkenstroom en advisering van de bewindslieden.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van parlementaire processen.
 • Meerdere jaren werkervaring in een adviserende rol.
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Kennis van projectmatig werken is een pre.                                                               

Competenties:

 • Samenwerken.
 • Stressbestendig.
 • Overtuigingskracht.
 • Flexibiliteit.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Plannen en organiseren.
 • Resultaatgerichtheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar, een en ander afhankelijk van de definitieve instroom bij de nieuwe werkplek van de vertrekkende collega
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Detachering behoort tevens tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

Onderdeel van de procedure is een veiligheidsonderzoek A van de  AIVD. Een verklaring van geen bezwaar is een voorwaarde voor indiensttreding.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bestuursondersteuning

De Directie Bestuursondersteuning is het stafbureau voor de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betreft de politieke en ambtelijke leiding, bestaande uit de ministers, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal.

DBO heeft de volgende afdelingen:

 • Advies.
 • Managementondersteuning en bedrijfsvoering.
 • Protocol & Evenementen.
 • Integriteit.

De afdeling Advies

De afdeling Advies is een afdeling binnen de Directie Bestuursondersteuning. De adviseurs van de afdeling adviseren de politieke en ambtelijke leiding over Justitie- en Veiligheidsaangelegenheden, met de focus op politieke prioriteiten en parlement. Hiermee ondersteunen we de politieke en ambtelijke leiding in het dagelijks proces van besluitvorming. Dit vraagt niet alleen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar ook om kennis van de Justitie- en Veiligheidsorganisatie. Vanuit deze kennis hebben wij een portefeuilleoverstijgend overzicht (helikopterview) en zetten dit in ten behoeve van de organisatie als geheel en de algemene leiding in het bijzonder.

Werken binnen de afdeling Advies vraagt om een proactieve instelling en het vermogen blinde vlekken te signaleren. Je moet je daarom kunnen verplaatsen in de belangen en wensen van de politieke en ambtelijke leiding. Het kunnen fungeren als aanvullende ogen en oren van de algemene leiding is voor goed functioneren binnen de afdeling essentieel.

Kortom, het gaat bij ons om overzicht (wat er speelt binnen het departement), inzicht (kennis van de politiek-bestuurlijke context en het beleid, kaders en procedures) en toezicht (monitoren en toetsen van de stukkenstroom en het bewaken van de voortgang in brede zin).

De adviseurs en hun portefeuilles

De afdeling Advies bestaat uit elf adviseurs, die hierarchisch vallen onder het afdelingshoofd Advies. Daarnaast werken bij de afdeling standaard een rijkstrainee en een beleidsondersteuner. De adviseurs zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen (beleids)terrein.  In de praktijk komt het erop neer dat adviseurs (meerdere beleidsdirecties van) één van de vijf directoraten-generaal van het ministerie onder zijn/haar hoede hebben. Vaak (maar niet noodzakelijkerwijs) valt de portefeuille van de adviseur onder één bewindspersoon. Daarnaast kent de afdeling adviseurs met een aantal specifieke taken, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van de Ministerraad en de in deze vacature vermelde taken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Bestuursondersteuning

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Bestuursondersteuning

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jochgem van Opstal, manager directie Bestuursondersteuning/Advies

06-25736380

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jochgem van Opstal, manager directie Bestuursondersteuning/Advies

06-25736380

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Bestuursondersteuning nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Enterprise-architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid/Raadadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)