Coördinerend adviseur netwerkbeheervisie

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 4 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer WVL-672
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De omgeving van Rijkswaterstaat verandert. Maatschappelijke veranderingen, zoals de veranderende mobiliteits- en goederenstromen, gebiedsgerichte aanpak en aandacht voor een duurzame leefomgeving, leiden tot nieuwe vraagstukken. En daar moet RWS op anticiperen. Dit vraagt om een samenhangende inhoudelijke koers met een vooruitblik van tien tot twintig jaar: de netwerkbeheervisie RWS. Als coördinerend adviseur netwerkbeheervisie ga jij primair verantwoordelijk worden voor het up-to-date houden en ontwikkelen van deze koers.

De netwerkbeheervisie (NBV) omvat de langetermijnkoers voor het ontwikkelen en beheren van het nationale watersysteem, vaarwegennet en wegennet met de duurzame leefomgeving als fundament en de informatievoorziening als verbindende schakel. De visie is een hulpmiddel bij de uitvoering van het werk van RWS, geeft inhoudelijk overzicht en brengt samenhang aan tussen verschillende inhoudelijke thema’s, zoals stedelijke bereikbaarheid en klimaatbestendige netwerken. De inhoudelijke ambities en opgaven van RWS zijn hierin opgenomen, inclusief de gevolgen voor de rol en positie.

Het team NBV is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en actualiseren van deze koers, en voor de doorwerking daarvan binnen RWS. Het team adviseert het management door ontwikkelingen te signaleren en te agenderen, zodat het bestuur richting kan geven aan de organisatie. Het team ondersteunt collega’s van RWS de koers toepasbaar te maken voor hun werk.

Als coördinerend adviseur ben je mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inhoudelijke koers van RWS en de informatievoorziening hierover binnen RWS. Je realiseert dit via de coördinatie en aansturing van de werkzaamheden van een schrijfteam en bent tevens verantwoordelijk voor de eindredactie. Vanuit deze rol zorg je dat de koers actueel is en blijft, de informatie toegankelijk is en steeds beter afgestemd wordt op de informatiebehoefte van de gebruikers.

Tevens ben je contactpersoon voor een aantal onderwerpen en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de koers van RWS in samenspraak met onze collega’s en stakeholders.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO diploma, in een natuurwetenschappelijke, technische of bestuurskundige richting.
 • Je hebt interesse in de brede maatschappelijke opgaven van RWS.
 • Je hebt ervaring met het werken aan strategische vraagstukken en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Als proactieve verbinder ben je succesvol in het inspelen op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden en het creëren van draagvlak.
 • Je bent goed in projectmatig werken, coördineren, organiseren en het functioneel aansturen en begeleiden van andere adviseurs.
 • Je kunt optreden vanuit meerdere adviesrollen, zoals regisseur en begeleider/coach. Je vervangt de teamcoördinator in voorkomende gevallen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 maart 2020.
 • De standplaats wordt in overleg nader bepaald.
 • Startdatum in overleg, liefst zo spoedig mogelijk.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paulus Bouma, Afdelingshoofd Netwerkregie en Communicatie

06-13941786

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator geohydrologie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Beperkingengebieden Omgevingswet

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Leren en Ontwikkelen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd