Coördinerend adviseur Monitoring en Evaluatie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 572678
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als coördinerend adviseur ben je de ambassadeur van de evaluatiefunctie en ben je betrokken bij het bevorderen van draagvlak voor evalueren binnen alle lagen van de organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van evaluatiebeleid en -principes, alsook procedures en richtlijnen en aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmechanisme voor het sluiten van de P-D-C-A cyclus. Je geeft in de verschillende fasen van evalueren (ex-ante, ex-durante en ex-post) advies aan (lijn)management over bijvoorbeeld het SMART formuleren van beleid en begeleidt het lijnmanagement en medewerkers bij bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering. Jouw rol is ook zorgdragen voor de afstemming van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) met collega's van de hoofddirectie Financiën en Control en de Inspectie voor de Rijksfinanciën voor opname in de begroting. Je neemt deel aan Interdepartementale overleggen rondom evaluatie en neemt deel aan en initieert complexe (inter)departementale projecten.

Je werkt onder andere samen met collega's van alle beleidsdirecties van de DGB, met collega's van de hoofddirectie Financiën en Control en de Defensiestaf. Daarnaast ondersteun je projectleiders bij de uitvoering.

Werk- denkniveau:
Wo-werk- en -denkniveau.

Opleidingsrichting en/of vakkennis
- Afgeronde wo-opleiding (Ir, Drs of Master) bedrijfskunde, algemene of bedrijfseconomie, bestuurskunde.

Kennis en ervaring
- (Brede) kennis en ervaring met onderzoeksmethodologie (bij voorkeur met evaluatie);
- Meerjarige kennis en ervaring binnen Defensie en specifiek de bestuursstaf.
- Inzicht in de besturing, processen en inrichting van complexe (uitvoerings)organisaties, de samenhang met andere relevante (bedrijfsvoerings-) terreinen en in ambtelijke & bestuurlijke verhoudingen.

Vaardigheid in:
o het sturen op inhoud en proces;
o het opstellen van adviezen en rapportages;
o het initiëren, opzetten, uitvoeren en evalueren van (complexere) projecten;
o het (mede)ontwikkelen, uitdragen en uitleggen van beleid;
o het adviseren over de wijze waarop uitvoering gegeven dient te worden aan evaluatie.

Participatie in overleggen en gremia
- Je levert een actieve bijdrage bij de diverse fasen van evaluatie;
- Je levert een actieve bijdrage aan voorlichtingscampagnes rondom evaluatie.

Competenties
De volgende competenties zijn belangrijk voor het uitvoeren van de functie:
- je bent analytisch;
- je bent gericht op samenwerken;
- je bent sterk in netwerken;
- je hebt een heldere visie voor de middellange termijn;
- je bent resultaatgericht;
- je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
- je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden die jouw inzichten en standpunten helder en overtuigend verwoorden;
- je levert concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen en rapporten;
- je houdt van aanpakken.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38- urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Cluster Monitoring en Evaluatie waar je gaat werken valt binnen de afdeling Evaluatie, Monitoring, Compliancemanagement en bedrijfsvoeringsprogramma’s(EMCB). Het is onder andere een kennis- en adviescentrum op het gebied van monitoring en evaluatie. We zijn daarvoor aan de voorkant betrokken bij beleidsontwikkeling (beleidskaart en beleidskompas) en adviseren over monitoring en evaluatie daarvan. We ontwikkelen opleidingsmodules met de Nederlandse Defensie Academie en nemen deel aan interdepartementale overleggen. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt van DGB voor de Audit Dienst Rijk en de Algemene Rekenkamer en monitoren we de opvolging van aanbevelingen van hun rapporten voor alle DGB terreinen. Verder leveren we bijdragen en appreciaties voor de Defensiebrede managementrapportage, jaarverslag en Parlementaria. Vanuit verschillende invalshoeken stimuleren we daarnaast de inzet en het gebruik van fact-based bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur evaluatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur cyber/informatiebeveiliging

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd