Coördinerend adviseur interceptie, decryptie en signaalanalyse

Justitiële Informatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Telecom, ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Techniek / productie, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening, Internationaal
 • Reageren voor 4 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer Justid2022/069
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werkzaamheden faciliteren in een samenwerkingsverband van ongeveer 50 medewerkers van diverse opsporingsdiensten op het gebied van interceptie, decryptie, signaalanalyse en big data? Politiek stakeholdermanagement is waar je warm voor loopt, of het nu nationaal of internationaal is. Klinkt dit interessant? Dan horen we graag van je.

Wat ga je doen?

Het Platform Interceptie Decryptie Signaalanalyse (PIDS) is een samenwerkingsverband van opsporingsdiensten, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie en de gerelateerde bestuursdepartementen op het gebied van interceptie, decryptie en signaalanalyse en big data. Om dat samenwerkingsverband te ondersteunen is er een stafbureau PIDS bij Justid, dat bestaat uit 3 medewerkers.

Als coördinerend adviseur bij het stafbureau van PIDS onderhoudt je zowel intern als extern contacten met beleidsafdelingen voor het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van producten, processen, ideeën, werkmethoden en technieken. Voor de diverse overleggen bereid je ook de stukken voor.
Je bent hiervoor continue aan het netwerken, lijntjes aan het verbinden en je blijft het grote geheel overzien. Je bent oplossingsgericht en weet met stakeholders te schakelen zodat projecten en beleidsdocumenten tijdig, compleet en binnen budget opgeleverd worden.

De functie bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden:

 • coördineren en monitoren van de op te leveren werkzaamheden van PIDS;
 • afstemmen met PIDS-partners over (beleids)onderwerpen (bv aspecten van dataretentie, aftapverplichtingen, etc.);
 • initiëren van en deelnemen aan overleg met beleidsmakers en wetgevingsmedewerkers van ministeries over voortgang of oplevering van lopende trajecten;
 • opstellen van notities voor de beleidsgroep voor verschillende overleggen die verband houden met PIDS: bijvoorbeeld de memo’s voor de te nemen besluiten op beleidsstukken;
 • projectvoorstellen opstellen en beoordelen;
 • deelnemen aan of leiden van beleidsgerelateerde projecten als bijvoorbeeld de technieken en bijbehorende wetgeving voor internet en 5G-netwerken;
 • je weet met alle organisaties tot een PIDS begroting te komen en deze te monitoren;
 • begeleiden van aanbesteding en uitvoering van (grotere) onderzoeken (bijv. technologiescan);
 • signaleren en analyseren van innovatieve ontwikkelingen en vraagstukken in het PIDS-domein;
 • adviezen opstellen;
 • organiseren van minisymposia, samen met collega’s;
 • deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen en symposia.

Je legt verantwoording af aan de manager van de afdeling Opsporing. Als er tijd over is, kun je ook werkzaamheden voor de afdeling Opsporing verrichten.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische omgeving waar je met een grote eigen verantwoordelijkheid de spin in het web bent. Je staat aan de wieg van wetgevingstrajecten en/of technologische ontwikkelingen op het gebied van interceptie, decryptie en signaalanalyse en big data.
 • Een fulltime werkweek is 36 uur. Wij bieden veel flexibiliteit in de manier waarop je dit wilt indelen zodat je carrière en je privéleven goed op elkaar aansluiten. Soms is een snelle response gewenst of noodzakelijk, zodat je incidenteel buiten kantoortijden iets moet afronden.
 • Hybride werken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Maar voor de gesprekken en beleidsdocumenten die geclassificeerd zijn, moet je naar ons kantoor of dat van een PIDS partner komen. Dat zal gemiddeld 2 dagen per week zijn.
 • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons en onze medewerkers om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en op technische vernieuwingen.
 • Een marktconforme beloning tussen € 4.551,- en € 6.786,- per maand bij een 36-urige werkweek. Daar bovenop een individueel keuzebudget van 16,37% dat, op het moment van jouw keuze, in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook ontvang je een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/
 • Werken aan je eigen talent, persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling vinden we bij Justid vanzelfsprekend. Zo zorgen we voor jouw duurzame inzetbaarheid en kan Justid inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en/of technische vernieuwingen.
 • Je krijgt 208 verlofuren op basis van een 36-urige werkweek.
 • Bij Justid stimuleren we reizen met het OV! Je krijgt een OV-chipkaart waarmee je gratis voor je werk reist.
 • Je pensioen is goed geregeld via het ABP.

Let op als je wilt solliciteren. Wij stellen een aantal vragen om je beter te leren kennen. Je hoeft dus geen sollicitatiebrief te schrijven. Als je Linkedin profiel voldoende informatie geeft over jouw opleiding en relevante werkervaring is een cv ook niet nodig. Hoe makkelijk is dat?

Wie ben je?

Je ben een netwerker pur sang op alle niveaus en je weet netwerken op te bouwen en te onderhouden (bijv. PIDS-partners, beleidsafdelingen van ministeries, telecommunicatie aanbieders en onderzoeksinstituten).
Je hoeft geen specialist op het gebied van PIDS te zijn maar wel het vermogen hebben om dat te ontwikkelen. Daarnaast kun je snel problemen doorgronden en snel schakelen als je impact van technieken en projecten op andere onderwerpen voorziet.
Je weet hoe de hazen lopen en kunt zelfstandig de juiste actie nemen. Buiten de gebaande paden kunnen denken, gaat je daarbij helpen. Om voortgang te blijven houden in de dossiers beschik je over de benodigde advies- en onderhandelingsvaardigheden.
Door je organisatie-, politieke- en bestuurlijke sensitiviteit en integriteit kun je succesvol werken aan politiek gevoelige dossiers.

Wat kan je?

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in de richting van bedrijfskunde of bestuurskunde of ICT architectuur.
 • Je hebt ervaring in het leiden en/of het coördineren van projecten, inclusief financiën, planning, privacy of techniek.
 • Je hebt affiniteit met beleidsmatige aanpak en beleidsprocessen.
 • Je hebt affiniteit met telecommunicatie, internet en encryptie en/of met het opsporings- en inlichtingenbelang.

Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • We beginnen met een arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij ongewijzigde
  omstandigheden en gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in onbepaalde
  tijd.
 • Voor deze functie is een uitgebreide screening (AIVD onderzoek) nodig. Je begint pas met de werkzaamheden als de screening is afgerond en een ‘Verklaring van geen bezwaar’ is afgegeven.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling.

Het Platform Interceptie Decryptie Signaalanalyse (PIDS) is een samenwerkingsverband van opsporingsdiensten, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie en de gerelateerde bestuursdepartementen op het gebied van interceptie, decryptie en signaalanalyse en big data.
Het samenwerkingsverband bestaat uit een beleidsgroep, een R&D-groep en ondersteunend daaraan het stafbureau.

Het stafbureau PIDS vervult de secretarisfunctie voor de beleidsgroep en de R&D-groep.
De ongeveer 50 deelnemers van de beleids- en de R&D-groep, komen vanuit de PIDS-partners.
Het stafbureau is gepositioneerd binnen de afdeling Opsporing van Justid en bestaat uit drie vaste medewerkers. Vanuit de PIDS-partners kunnen ook medewerkers bij het stafbureau gedetacheerd worden.

Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken bijna 600 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marina van Maanen-Zoet

06-25657826

Koen Jaspers

06-22928108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Justitiële Informatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Tester

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo/Thuis
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Projectmanager ICT (Nederland/thuis).

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)