Coördinerend Adviseur Cyber / Informatiebeveiliging

 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 572689, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Je houdt je vooral bezig met het coördineren van ontwikkelingen, het opstellen van beleid en het accrediteren (goedkeuring) van IT-systemen. Hiermee wordt de rol van NSA ingevuld, waardoor uitvoering wordt gegeven aan coördinerende, sturende en controlerende taken in het kader van security. Je taken zijn:

de actualisatie van de departementale, rijksbrede, NATO- en EU-kaders rondom Cyber;
deelname aan nationale en internationale overleggen;
de beoordeling en accreditatie van met name Hoog Gerubriceerde IT-diensten;
het ontwikkelen van een visie omtrent de vorm en inhoud van het defensiebeveiligingsbeleid;
het coördineren van beleidsontwikkelingen;
het geven van advies aan (lijn)management en je begeleidt het lijnmanagement en medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directeur DBE is door de SG tevens aangewezen als Beveiligingsautoriteit (BA). De dagelijkse uitvoering is belegd bij het hoofd van de afdeling Beveiligingsautoriteit en Gegevensbescherming (BG) en meer specifiek bij het cluster BA binnen BG. De BA is onder andere belast met:
- het uitvoeren van de taak van Beveiligingsautoriteit, National Security Authority (NSA) en Security Accreditation Authority (SAA) voor militaire aangelegenheden (Toezichthouder), waaronder inbegrepen de taken van tempestautoriteit en cryptoautoriteit;
- het ontwikkelen, opstellen, beheren en evalueren van het Defensie BeveiligingsBeleid (DBB);
- het toezicht houden op de naleving van het DBB;
- het geven van gevraagd en ongevraagd advies over integrale beveiligingsaangelegenheden aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement;
- het bijdragen aan het tot stand komen van internationale en interdepartementale (nationale) beveiligingskaders.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Parlementaria beveiliging en inkoopmanagement

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Coördinerend Adviseur Toezicht integrale beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Adviseur Cybersecurity

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)