Coördinator Zorgdata

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 november Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer ACM_20210719_11/12a
 • Plaatsingsdatum 22 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Haal jij energie uit het coördineren van werkzaamheden? Ben je goed in het leggen van contacten en het behouden van overzicht? Heb jij affiniteit met (zorg) data? Én wil jij vanuit de datakant bijdragen aan ons toezicht op goede werking van markten in de zorg in het belang van de patiënt/verzekerde? Dan is de vacature van Coördinator Zorgdata bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) echt iets voor jou!

Wat ga je doen?
Jouw werk als coördinator zorgdata heeft impact. De Directie Zorg (DZ) van de ACM draagt, door toezicht op naleving van de Mededingingswet, bij aan de publieke belangen in de zorg: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit
Blijft er -na een fusie van 2 zorginstellingen – voldoende te kiezen over voor de patiënt? Ontstaat er geen marktmacht? Is de samenwerking tussen zorgaanbieders in het belang van patiënten en verzekerden? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vraagstukken die spelen binnen DZ. Daarnaast onderzoekt DZ misbruik van economische machtsposities in de zorgsector en voert zij (kwantitatieve) marktonderzoeken uit om de werking van zorgmarkten beter te begrijpen.

Jij werkt als Coördinator Zorgdata vanuit het datateam van DZ. Het datateam is verantwoordelijk voor de zorgdata binnen DZ, zoals declaratiegegevens van zorgaanbieders. Het datateam krijgt periodiek nieuwe data binnen. Die data maken we via een aantal procedurestappen toepasbaar voor analyses ten behoeve van ons toezichtswerk.

Afwisselende dagen? Zeker weten! Als Coördinator Zorgdata coördineer jij de verschillende werkzaamheden van het datateam. De analisten in het datateam verantwoorden in het kader van de AVG waarom we de data nodig hebben voor ons toezicht. Ook testen zij de nieuwe data en doen analyses op de data ten behoeve van ons toezicht.

Ook onderhoud je in deze functie contacten met de leveranciers van de data (Nederlandse Zorgautoriteit, Vektis, ZorgTTP). Als er nieuwe data beschikbaar is, zorg je ervoor dat deze geleverd kan worden. Je werkt intern ook nauw samen met informatiebeveiliging, de privacy-officer en de Datahub. De Datahub is ACM-breed o.a. verantwoordelijk voor de regels rondom data (datamanagement en datagovernance) en ondersteunt de toezichtdirecties bij complexe dataprojecten.

Daarnaast schakel je met de interne afdeling I&A (Informatisering & Automatisering), die verantwoordelijk is voor een goed werkende en veilige IT-omgeving waarin de data is opgeslagen. Je legt als coördinator namens het datateam de verbinding tussen de IT-kant en de gebruikerskant. Daarbij coördineer je de functionele wensen vanuit de gebruikerskant in projecten met de interne afdeling I&A, de Datahub en met informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld als het gaat om de doorontwikkeling van de IT-omgeving en het data(analyse)platform waar met de zorgdata gewerkt wordt.

De analyses van het datateam worden door zaakbehandelaren binnen DZ o.a. gebruikt voor het beoordelen van fusies in de zorg. DZ heeft de beschikking over data waar zorgaanbieders die willen fuseren niet over beschikken. Het datateam maakt aan de voorkant analyses op basis van de eigen data om bijvoorbeeld een beeld te krijgen van welke zorg partijen aanbieden, wat hun marktaandelen zijn en waar hun patiënten vandaan komen. Dit leidt tot een eerste kwantitatief beeld van de mogelijke gevolgen van een fusie voor patiënten/verzekerden. Daarnaast gebruikt DZ de zorgdata ook voor het uitvoeren van (kwantitatieve) onderzoeken naar de werking van zorgmarkten.

Je komt in een warm team met inhoudelijk bevlogen collega’s, die door (innovatief) gebruik van data de kwaliteit van ons toezicht willen verhogen. Je werkt binnen het team en DZ samen met verschillende specialismes, waaronder data-analisten, (kwantitatief) economen, juristen, een privacy-officer en een data-engineer. Iedereen is heel toegankelijk, open en bereid om elkaar (op weg) te helpen.

Coördinatie van de Zorgdata-werkzaamheden is geen voltijdrol. Dat betekent dat afhankelijk van jouw kennis en ervaring en persoonlijke wensen en ambities er ook ruimte is om mee te draaien in toezichtprojecten van DZ. Je kunt hierbij denken aan het voeren van marktgesprekken, het doen van gerichte analyses in fusiezaken of ander type onderzoeken.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over de Directie Zorg
Binnen de ACM is het toezicht op de zorg bijeengebracht in een apart organisatorisch onderdeel: de Directie Zorg. Het betreft al het huidige toezicht van de ACM op de zorg, zoals het uitvoeren van (kwantitatieve) marktonderzoeken, fusietoezicht en toezicht op samenwerkingen en misbruik van economische machtsposities.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten. 

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Martijn Wolthoff

06-29345721

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera van Etten, Senior Corporate Recruiter

06–50183904

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Voorlichter

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bedrijfseconoom Vervoer & Post

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Mededinging

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd