• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DI&I/240288, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Wie zoeken wij?

Op het gebied van informatiebeveiliging wordt vaak gezegd dat de mens de ‘zwakste schakel’ is en dat datalekken, succesvolle aanvallen en andere incidenten vaak voorkomen hadden kunnen worden. Ook binnen ons ministerie van JenV is dit een risico. Hoe meer we digitaliseren, hoe meer wij als ministerie moeten zorgen dat we risicobewust en alert omgaan met de waardevolle informatie die we iedere dag verwerken. Daartoe is de strategie “Weerbaar JenV” ontwikkeld. Het doel van deze strategie is om medewerkers binnen het kerndepartement en circa 25 JenV-organisaties, zoals bijvoorbeeld IND, Raad voor de Kinderbescherming bewust te maken van hoe zij het beste veilig en risicobewust kunnen werken met gegevens en voorzieningen, en wat zij moeten doen als er bijvoorbeeld iets misgaat met vertrouwelijke informatie. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen en faciliteren van instrumenten en het borgen van afspraken en processen. Voorbeelden hiervan zijn e-learnings, phising simulaties, weerbaarheidsmetingen en doorlopende communicatie. Als Coördinator Weerbaar JenV ben je hier verantwoordelijk voor.
Naast de al lopende initiatieven om medewerkers weerbaarder te maken, ben je ook verantwoordelijk voor het blijven door ontwikkelen van die initiatieven en de strategie van Weerbaar JenV. Je streeft er naar om te werken naar het hoogste volwassenheidsniveau. Hiervoor zul je samenwerken met experts binnen het vakgebied en de organisatie om de richting te bepalen, inkoopprocessen te doorlopen, en af te stemmen tot het hoogste niveau binnen het ministerie.

Wat houdt de functie in?
Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van en adviseren over het weerbaarheidsbeleid van JenV.
 • Ontwerpen en door ontwikkelen van een strategie op basis van het weerbaarheidsbeleid, kansen en dreigingen.
 • Actief aansturen en samenwerken om de implementatie van de strategie te realiseren.
 • Meedenken over de ontwikkeling van instrumenten zoals e-learnings, trainingen, phising simulaties en doorlopende communicatie.
 • Meten van de effectiviteit van de geïmplementeerde strategie.
 • Het vervullen van de rol als contactpersoon voor Weerbaar JenV voor het ministerie van JenV en interdepartementaal.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) maakt deel uit van het HDBV cluster, samen met de directie P&O, de directie H&F, de directie Openbaarmaking en het Dienstencentrum. DI&I kent 5 afdelingen, een kleine staf en een eenheid bedrijfsjuridische zaken.
De afdeling I-Control en Security (ICS) vormt samen met de afdelingen Beleid, Kennis en Innovatie (BKI) en Regie, Programma’s en Projecten (RPP) het CIO-office dat de CIO JenV ondersteunt. De komende jaren staat de verdere opbouw en professionalisering van het CIO-Office hoog op de agenda van de directie.
De afdeling I-Control en Security van de Directie DI&I richt zich op de sturing, beheersing en verantwoording van de informatievoorziening van JenV inclusief de informatiebeveiliging en privacybescherming. De afdeling stelt kaders, toetst de naleving daarvan, adviseert de departementsleiding inclusief de CIO J&V, rapporteert risico’s en bevordert professionalisering om als ministerie van J&V in control te komen en te blijven. De afdeling helpt de organisatie van JenV om risico gestuurd te werken.

De afdeling is verder verantwoordelijk voor het beleid en advies op het domein van informatiebeveiliging en privacy. Het Security Operations Centre (SOC) van JenV maakt deel uit van de afdeling ICS en heeft een eigen leidinggevende die valt onder het hoofd ICS. Het verantwoordelijkheidsbereik van ICS is groot in omvang en in organisatorisch opzicht; de afdeling omvat 35 fte.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. drs. M.J.M. van Frankfoort - Voesenek

06-11624528

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiebeveiliging

Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur informatiebeveiliging en privacy

Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

SOC lead / plv. SOC manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd