• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW UDACIE 24-217, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Iedereen, met en zonder een functiebeperking, moet digitaal kunnen deelnemen. Daar zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich voor in: een volledig digitale toegankelijke organisatie zijn én blijven. Dit betekent dat alle informatie, diensten, websites, apps, online middelen en content voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarnaast willen wij voor iedereen herkenbaar zijn en dat iedere Nederlander onze informatie veilig kan vinden en op een veilige manier met ons kan communiceren. Hoe ga jij als coördinator in het webexpertiseteam bijdragen aan het realiseren van deze doelen? Lees snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol

Als coördinator leid je het webexpertiseteam op zowel inhoudelijk als procesmatig niveau, waarbij je ervoor zorgt dat de doelstellingen worden behaald binnen geldende wet- en regelgeving. Je zorgt dat het ministerie blijvend grip houdt zodat iedereen, met en zonder een functiebeperking, digitaal toegankelijk en veilig kan deelnemen. De basis komt steeds meer op orde bij de Bestuurskern en dit breidt jij de komende jaren met veel energie verder uit.

Je levert daarvoor adviezen en producten zodat bijvoorbeeld websites blijvend veilig en digitaal toegankelijk zijn. Met je team zorg je er voor dat de juiste digitale toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd worden of je adviseert een website eigenaar of de juiste beveiligingseisen zijn toegepast. Je signaleert verbeteringen binnen de werkprocessen van het team en anticipeert op relevante ontwikkelingen. Denk hierbij aan het belang van internetdomeinbeheer en wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wet open overheid of van WCAG 2.1 naar 2.2. die de aankomende jaren verder geïmplementeerd moeten worden.

Je bent ook verantwoordelijk voor rapportage en monitoring, waarbij je toezicht houdt op de kwaliteit en levering van data voor dashboards en rapportages hoe compliant zijn we als organisatie. Voldoen we aan de eisen voor digitale toegankelijkheid en de veiligheidseisen, en zo niet, welke stappen moeten we zetten? Deze dashboards en rapportages richten zich vooral op de beleidsdirecties maar ook voor het bestuurdersniveau.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

In deze uitdagende en coördinerende functie kom je in een relatief nieuw team terecht. Jij neemt beslissingen over de inhoudelijke coördinatie en aansturing van het team. In relatie tot het aanpassen van de dienstverlening vorm je adviezen en stem je dit inhoudelijk af met het afdelingshoofd. En je bent productowner voor het systemen waarbinnen de data van onze websites wordt geregistreerd en beheerd.

Zaken in beweging zetten? Dat is waar je van houdt! En ook precies wat jij gaat doen samen met je team binnen een uitdagende omgeving, waarbinnen je met diverse stakeholders hebt te dealen. Van directeuren binnen de beleidsdirecties tot managers van communicatie, inkoop en concerndirecties Informatiebeleid en Mens en Organisatie.

Daarnaast ben je ook nauw verbonden met het primaire proces. Je staat namelijk in contact met website-eigenaren en hun webredacteuren, en collega's van Informatiebeveiliging & Privacy, de I-teams en Online Advies. Dus, krijg jij energie van het versterken van een digitaal toegankelijk, veilig en herkenbaar ministerie, waarbij kennisdeling en samenwerking centraal staan? Maak dan van deze functie jouw nieuwe baan!

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat je nog wat meer wilt weten over deze leuke functie. Je kunt daarom altijd vrijblijvend contact opnemen met Vincent Keeven, teammanager Projecten en waarnemend afdelingshoofd Ontwikkeling, via 06-25030327. Hij staat je graag te woord!

Neem ook eens een kijkje op onze website om te zien waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich dagelijks voor inzet.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) is de gezamenlijke naam voor alle bedrijfsvoeringsdirecties van IenW. Wij zijn verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoering binnen IenW, zoals HR, financiën, inkoop, informatievoorziening, huisvesting en duurzaamheid. Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze collega's probleemloos en optimaal gefaciliteerd hun werk kunnen doen.

FIB is onderverdeeld in FIB-CD en FIB-UDAC. Als FIB-UDAC zorgen we voor de uitvoering, decentraal advies en control van het bedrijfsvoeringsbeleid en de –kaders. Dit beleid en de kaders worden door onze collega’s binnen FIB-CD ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd. We werken daarin nauw met elkaar samen.

Als FIB-UDAC zijn we een shared service organisatie (SSO) voor alle bedrijfsvoeringsonderdelen. Dat betekent dat we onze dienstverlening niet alleen leveren aan het kerndepartement van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), maar ook aan de bijbehorende rijksorganisaties als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en meer.

FIB-UDAC bestaat uit de drie directies Financiën en Inkoop (FenI), Informatie en Exploitatie (IenE) en Organisatie en Personeel (OenP).

Directie Informatie en Exploitatie (IenE) en Team Webexpertise

De directie Informatie en Exploitatie (IenE) is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het organisatieonderdeel waar de I-functie is geconcentreerd. Deze I-functie bestaat uit alle vormen van dienstverlening op ICT-gebied: van gebruikersondersteuning en beheer via leveranciersmanagement en projectuitvoering tot en met (strategisch) advies.

De directie IenE vervult haar rol ook als intermediair tussen de klanten, opdrachtgevers en leveranciers, waarbij de klant centraal staat. De directie IenE bestaat uit drie afdelingen: Businessinformatie, Ontwikkeling en Exploitatie.

Het Webexpertiseteam is binnen IenW verantwoordelijk voor:

1. Expertise overstijgende advisering en ondersteuning. Het team heeft als voornaamste taak om eigenaren van online voorzieningen, met een nadruk op websites, te begeleiden bij het voldoen aan de vereiste richtlijnen voor websites zoals digitale toegankelijkheid en veiligheidsstandaarden

2. Rapportage en monitoring. Het waarborgen van datakwaliteit heeft bijzondere aandacht aangezien rapportage en monitoring een cruciale rol spelen om ervoor te zorgen dat de websites consistent voldoen aan de vastgestelde normen. Hierbij zullen regelmatige audits, controles en het genereren van rapporten de naleving van verplichte richtlijnen bevorderen.

Het team opereert binnen de Directie Informatie en Exploitatie (IenE) en fungeert als een multidisciplinair team dat expertise en advies bij elkaar brengt. Naast een coördinator bestaat het team uit (senior) adviseurs Digitale Toegankelijkheid, een adviseur verplichte richtlijnen en een adviseur Webexpertiseteam.

Het team werkt nauw samen met het Online Advies Team van de afdeling Communicatie (DCO) en het team voor Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) van de Concerndirectie Informatiebeleid (CDIB). Daarnaast met de collega’s binnen de I-teams (informatiemanagers, architecten, adviseurs en servicemanagers).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Vincent Keeven, teammanager Projecten 06-25030327

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Frozan Seifi, adviseur Werving & Selectie 06-38296037

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur verplichte richtlijnen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Adviseur informatiehuishouding

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Adviseur informatiebeheer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)