Coördinator team Kennissysteem

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGA20201208_13
 • Plaatsingsdatum 20 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Is het instrumentarium van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog steeds geschikt voor het realiseren van de transitieopgaven? Denk aan de ontwikkeling naar een duurzame landbouw en de vraagstukken rond klimaat, stikstof en biodiversiteit. Als coördinator van het team Kennissysteem in Den Haag borg je samen met je team de jaarlijkse bestaande subsidie- en opdrachtencycli. En vernieuw je ons instrumentarium.

Jij zorgt er samen met je team voor dat het palet aan kennis- en innovatie-instrumenten van het ministerie continu bij de tijd is, aansluit op de internationale context en optimaal voldoet aan de behoefte om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven. Een goed functionerende groene kennisinfrastructuur is daarbij een randvoorwaarde. Als het nodig is, onderneem je actie zodat kennisontwikkeling, -verspreiding en -benutting, educatie, innovatie en valorisatie daaraan blijven bijdragen.

Je ziet op toe op de verlening en financiële verantwoording van subsidies aan kennis- en innovatieprogramma’s, zoals Wageningen Research. En jouw team coördineert het opdrachtgeverschap van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hierbij sta je voortdurend in verbinding met andere teams binnen de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I), collega-directies binnen en buiten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kennisinstellingen.

Naar buiten toe ben je het boegbeeld van het team Kennissysteem. Voor de teamleden ben je het eerste aanspreekpunt, verantwoordelijk voor de operationele planning van inhoudelijke taken en de inzetcapaciteit. Ook werk je mee op verschillende dossiers, zoals de beleidsmonitoring Kringlooplandbouw en de SK&I-bijdrage aan de begrotingscyclus. Vanuit het team ben je betrokken bij de voorbereidingen rond het nieuwe regeerakkoord. De personele verantwoordelijkheid van het cluster ligt bij een lid van het managementteam (MT), voor wie jij een belangrijke gespreks- en sparringpartner bent.

Jouw teamleden kunnen bij jou altijd terecht met inhoudelijke vragen en werkgerelateerde knelpunten. Ook ben je voor hen een klankbord. Wekelijks zit je het teamoverleg voor, waarin actuele thema’s de revue passeren en ruimte is om ervaringen te delen. En als er bij andere teams pieken zijn, bied jij met jouw team de helpende hand.

Samen met de andere teamcoördinatoren neem je deel aan het wekelijkse MT-overleg. Ook stel je met het MT een jaarplan op en formuleer je de ambities en concrete acties voor het komend jaar. Samen met je teamleden zet je op basis van het jaarplan de strategische lijnen uit. Eventueel adviseer je hen bij het stellen van de juiste prioriteiten en het maken van keuzes. Daarnaast bouw en onderhoud je een breed (internationaal) netwerk.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt ruime ervaring met het maken van beleid in een agro-, milieu-, natuur- en/of economische omgeving.
 • Je hebt affiniteit met het onderzoeken van de rol van de overheid en het monitoren en evalueren van de effectiviteit van daarbij horende instrumenten.
 • Je hebt ervaring met het coördineren en coachen van een team en kunt teamleden begeleiden in de balans tussen vakinhoud en politieke realiteit.
 • Je kunt snel doordringen tot de kern van vraagstukken, met strategisch inzicht adviseren over politiekgevoelige beleidsdossiers en oplossingen aandragen voor beleidsdilemma’s.
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Je kunt goed samenwerken, helder communiceren, collega’s inspireren en enthousiasmeren en hen overtuigen van je standpunten.
 • Je kunt goed presteren onder politieke en tijdsdruk en daarbij oog houden voor de resultaten en doelstellingen.
 • Je beweegt je gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving en hebt oog voor de (soms tegengestelde) belangen die er spelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij je deze te downloaden na verzending van jouw sollicitatie.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding zijn hiervoor onmisbaar. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt niet alleen voor het directoraat-generaal Agro, maar ook voor het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en het directoraat-generaal Stikstof.

Met gedreven professionals en een open manier van communiceren zijn we breed inzetbaar. We zijn allemaal specifiek verantwoordelijk voor dossiers, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s. Zo leren we van elkaar. Bijvoorbeeld als de politieke en ambtelijke leiding ons vraagt om advies over innovaties in het kennis- en innovatiesysteem. De lijnen binnen de directie zijn kort, ook in deze bijzondere tijd. Op dit moment werken we voornamelijk vanuit huis. Maar ook online weten we elkaar goed te vinden.

Team Kennissysteem
Je ontwikkelt en beheert samen met ongeveer tien collega’s de kennis- en innovatie-instrumenten en adviseert binnen en buiten de directie over de toepassing ervan. We organiseren de programmering, financiering en subsidie- of opdrachtverlening van onderzoek en innovatie via bijvoorbeeld Wageningen Research, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ZonMw. Hierover leggen we verantwoording af. Ook hebben we overzicht over de relevante kennisinfrastructuur binnen het groene kennis- en innovatiesysteem.

We hebben bijzondere aandacht voor noodzakelijke faciliteiten voor grootschalig of specifiek onderzoek, het (laten) uitvoeren van wettelijke onderzoekstaken en de regievoering van Wageningen Research als onderzoeksinstelling voor toegepast onderzoek. Vanuit het TO2-stelselbeleid werk je hierbij samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook houden we het bestedingsplan van de directie bij en zorgen we voor de financiële afwikkeling van alle subsidies en opdrachten die vanuit de directie verstrekt worden. Daarbij werken we intensief samen met de directies Financieel-Economische Zaken en Wetgeving en Juridische Zaken en het Inkoop Uitvoeringscentrum/inkoopplein.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

LNV staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Het versterkt het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleert duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt het ministerie bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directoraat-generaal Agro
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood-economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt onder meer richting door maatschappelijke vraagstukken op het vlak van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ino Ostendorf, Plv. Directeur/Lid van het MT directie Strategie, Kennis en Innovatie

06-11376996

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategische businesscontroller ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ondersteuner medezeggenschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Bedrijfsvoering
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior DevOps Engineer Automation bij Werkplekdiensten

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)