Coördinator team beleidsinformatie en onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 8 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer M&C/2023/1445
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken aan de kennisbasis voor cultuur en mediabeleid? Zijn beleidsevaluatie en kwantitatief onderzoek voor jou gesneden koek? En vind je het leuk om een divers team te coördineren? Dan is de functie van coördinator van het team beleidsinformatie en onderzoek iets voor jou.

Het team zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie in en over de cultuur- en mediasector. Dan doen we door:

 1. Het verzamelen van kennis en informatie. Voorbeelden: opstellen van een onderzoeks- en evaluatieagenda voor DGCM, begeleiding van en advisering over onderzoek, cultuur en media op website OCW in Cijfers, opstellen indicatoren en kengetallen voor de begroting.
 2. Het geven van informatie aan collega’s binnen DGCM en de bewindspersoon die van belang is voor beleid. Voorbeelden: gegevensverzameling- en duiding voor Kamerbrieven en Kamerdebatten (o.a. spreiding, financiële situatie, coronasteun), delen van feiten en inzichten uit verantwoordingsgegevens van OCW en de cultuurfondsen, eigen onderzoek en onderzoek van anderen voor beleidsontwikkeling (o.a. beleidsdoorlichtingen).
 3. Het versterken en verder ontwikkelen van informatie en kennis over de cultuursector door partijen buiten OCW. Voorbeelden: contacten met SCP en CBS, Commissariaat voor de Media (Mediamonitor), accounthouderschap van de Boekmanstichting, die de Cultuurmonitor verzorgt.

Wij zoeken een ervaren coördinator die in dit beleidsveld een spin in het web kan zijn, die een netwerk kan onderhouden en die actielijnen kan ontwikkelen en bewaken.

Je bent de coördinator van een team (6 collega’s) en werkt samen met andere teams van de Directies Erfgoed & Kunsten, Media en Creatieve Industrie en de directie Kennis bij het ministerie van OCW aan bij voorbeeld het verder uitwerken van de Strategische Evaluatieagenda (SEA). Dat maakt het werken bij de directie Media en Creatieve Industrie dynamisch en leuk.

 • jij hebt ruime ervaring met het coördineren van processen en teams en hebt affiniteit met cultuur en media;
 • jij hebt een relevante achtergrond op het raakvlak van onderzoek en beleid, bijvoorbeeld als opdrachtgever of als onderzoeker;
 • je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het verrichten van bestuurskundig, sociaal-wetenschappelijk en economisch onderzoek;
 • je hebt kennis van verschillende relevante methoden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Je hebt een goed gevoel voor cijfers;
 • je bent resultaatgericht en communiceert helder in woord en geschrift. Je kunt goed plannen en organiseren en kunt sturen op proceskwaliteit;
 • je bent gewend om verantwoordelijkheid te nemen en je bent een goede teamspeler.
 • je weet wat er bij komt kijken om te werken in een veld met een hoge politiek-bestuurlijke dynamiek.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving
  • Afhankelijk van kennis en ervaring kan een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren.
  • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

 • We streven er naar om binnen twee weken te reageren op je sollicitatie.
 • Hybride werken is de norm.
 • Gesprekken kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:                                                                                                           We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg [email protected] toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan [email protected]

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat Generaal Cultuur en Media (DGCM) kent een directie Erfgoed & Kunsten (E&K) en een directie Media & Creatieve Industrie (M&C). Beide directies kennen twee beleidsafdelingen. De afdeling Financiën en Control (F&C) is formatief en hiërarchisch ondergebracht bij de directie M&C.

De directie Media & Creatieve Industrie
De directie Media & Creatieve Industrie (M&C) is verantwoordelijk voor het beleid voor onder andere omroep en pers, film en creatieve industrie, letteren en leesbevordering, bibliotheken en archieven. Daarnaast heeft de directie een coördinerende rol voor thema’s die ook de directie Kunsten & Erfgoed betreffen, zoals digitalisering, auteursrecht en beleidsonderzoek. De directie M&C (circa 75 fte) bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Mediabeleid (MB), de afdeling Informatie- en Bibliotheekbeleid (IB) en de afdeling Financiën en Control (F&C). Het team beleidsinformatie en onderzoek valt onder de afdeling Financiën & Control. Er is een informele, open cultuur met korte lijnen. Professionaliteit en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Debets, hoofd afdeling Financiën & Control

06 52367454

Robert Oosterhuis, coördinerend beleidsmedewerker

06 31749230

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie OCW

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker financieringsstelsel monumentenzorg

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteuner

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd