Coördinator Risicomanagement

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 april
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2023/864
 • Plaatsingsdatum 22 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) houden we ons bezig met migratie. En migratie gaat om mensen. Mensen willen hier studeren, werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee. Als Coördinator Risicomanagement bij de IND in Den Haag zorg je dat de managers hun taak kunnen uitvoeren. Een veelzijdige baan binnen een uitdagend werkveld.

Coördineren, faciliteren en realiseren

Het vormgeven, uitvoeren en onderhoud van het risicomanagementbeleid en het proces is waar jij je op focust. Als Coördinator Risicomanagement regel je de gang van zaken rond het risicomanagement binnen de directies. Hierbij faciliteer je met name het managementteam (MT) van de IND. Je adviseert hen over risico’s bij actuele onderwerpen en rapporteert over de stand van deze risico’s en de beheersing ervan. Dit doe je als onderdeel van de planning en control cyclus. Daarnaast zijn je voornaamste taken het:

 • faciliteren, aanjagen en adviseren van de managers bij de verantwoordelijkheden binnen het risicomanagementproces
 • coachen en begeleiden van medewerkers in het risicomanagementnetwerk
 • onderhouden en verder ontwikkelen van het risicomanagementbeleid en het bijbehorende risicomanagementproces
 • zorgen voor kennisuitwisseling en het organiseren van periodieke evaluaties met het oog op vernieuwing en verbetering
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het MT van de IND en het lijnmanagement over (de beheersing van) de risico’s.

Binnen de IND werken we volgens het 3-lines of defense model. De functie Coördinator Risicomanagement is relatief nieuw binnen de IND. Daarom is het belangrijk dat je ervaring hebt binnen het vakgebied en het voortouw wil nemen om deze functie verder vorm te geven. De volgende stap om het risicomanagement te verstevigen is het toewerken naar een integraal risicoregister. Samen met jou willen wij deze stap maken.

Vanuit jouw functie ben je een belangrijke gesprekspartner voor het management. Daarom heb je sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Ook organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht en oordeelsvorming zijn belangrijke competenties. Daarnaast neem je graag initiatief en weet je risico’s naar concrete handelingen te vertalen. Verder vind je het coachen en begeleiden van andere professionals interessant en zorg je voor kennisdeling op het gebied van risicomanagement en interne beheersing. Tot slot neem je het volgende mee:

 • wo-werk- en -denkniveau
 • aantoonbare ervaring op het gebied van risicomanagement en (het door ontwikkelen van) risicomanagementbeleid
 • ervaring met het managen van besluitvormingsprocessen in het kader van risicomanagement
 • ervaring met het opstellen en toetsen van een overkoepelend risicoplan
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een vast dienstverband kan een jaarcontract worden aangeboden.
 • Ben je in dienst van het Rijk en solliciteer je met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werk kandidaat of herplaatsingskandidaat? Dan verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Wanneer je via een uitzend -of detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid, vermeld dit dan in je brief.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je via de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn toegevoegd.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te krijgen, kan het zijn dat we openbare informatie via LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.
 • In deze functie is hybride werken mogelijk. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Dit stem je af met je leidinggevende.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Deze afdeling valt onder de Directeur Bedrijfsvoering van de IND. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Team Concern

In dit team zijn de taken gebundeld die rechtstreeks gelieerd zijn aan de ondersteuning van de Concern Controller en het Hoofd van de IND. Zij hebben taken in beheer die gelieerd zijn aan het sturingsmodel JenV en de relatie van de IND met het Rijksbegrotingsproces en de interne planning & control cyclus. De producten waarvoor Concern verantwoordelijk is, zijn onder andere de coördinatie van risicomanagement en de producten in relatie tot (Rijks)begroting en verantwoording. Tot het team concern behoren de clusters concern sturing, concern control, concern administratie, Risicomanagementcoördinator, monitoring van adviesrapporten en accountmanager Financieel Dienstencentrum.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Burbach, Operationeel Manager Team Control

06-20411902

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senad Selimspahic, SeniorAdviseur Werving en Selectie

06-31109112

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Lean Coach

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Portfoliomanager

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiesecretaris

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd