Coördinator Kwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 9 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0912
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justis screent personen en organisaties op integriteit en betrouwbaarheid. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving. De kwaliteit van onze diensten en processen is dus van groot maatschappelijk belang. Als coördinator kwaliteit in Den Haag zorg jij met jouw team van specialisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de verbetering en innovatie daarvan.

Dit doe je als coördinator kwaliteit
Met kwaliteitsoptimalisatie maak je niet alleen het verschil voor alle medewerkers binnen Justis, je draagt ook bij aan een veilige en rechtvaardige maatschappij. Je coördineert het gedreven cluster Kwaliteit. Met twee senior procesanalisten, drie procesontwerpers en een interne auditor verdiep jij je in alle binnenkomende processignalen. Jij zet ze om in oplossingen en verbeteracties. Daarnaast ben je je voortdurend bewust van wat goed gaat en weet je dit te borgen.

We zijn ISO 9001-gecertificeerd, dus toets je continu aan ISO-referenties. De Plan-Do-Check-Act-cyclus kent voor jou geen geheimen. Je levert actief kwaliteitsonderwerpen aan, evalueert het kwaliteitsbeleid en doet verbetervoorstellen. Risk based-werken hoort daar soms ook bij: bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Je coacht je specialisten en volgt hun werkzaamheden. Daarnaast adviseer en ondersteun je als coördinator het managementteam.

Onze organisatie is sterk in ontwikkeling en er lopen veel digitaliseringstrajecten. Ook daarin zorg je voor kwaliteitsoptimalisatie en innovatie. Dat is wel zo interessant. Je denkt bijvoorbeeld na over de vraag of het mogelijk is Robotic Process Automation in te zetten. In deze dynamiek zet je de kwaliteitsdocumentatie op die je ook actueel houdt, net als de procesmanagementcyclus.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Justis is actief in een sterk veranderende omgeving en is zelf ook sterk in ontwikkeling. Justis is gecertificeerd voor ISO 9001 en wordt getoetst tegen het nieuwe normenkader van ISO 9001:2015. Dat wil zeggen dat de processen goed op orde zijn, maar ook dat alle in- en externe ontwikkelingen om een actieve en gedegen begeleiding vragen om goed in control te blijven. De afdeling Control, Kwaliteit en Auditing (CKA) speelt hierin een belangrijke rol, samen met onder andere de afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU), de afdeling Informatievoorziening (IV) en de afdeling Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO).

De afdeling CKA bestaat uit twee clusters: Control en Kwaliteit. Control heeft twee onderdelen: Beleid & Advies (B&A) bestaande uit vijf controllers en Financiën en Inkoop (F&I), bestaande uit drie financials en een medewerker inkoop. Kwaliteit bestaat uit twee onderdelen: Procesontwerp en Auditing bestaande uit zes specialisten met onderlinge overlap op het gebied van procesmanagement. De afdeling CKA is verantwoordelijk voor actueel inzicht in de prestaties en bedrijfsvoering van Justis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 350 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Mathijssen

06-50080708

Alexander van Dijk

06-25684505

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Landelijk Bureau

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd