Coördinator kennisprogramma stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 29 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer DGA20220512_12
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De wetenschappelijke onderbouwing organiseren voor maatregelen tegen misschien wel het grootste vraagstuk van onze tijd: de uitstoot en depositie van stikstof. Zorgen voor transparante communicatie over trajecten en resultaten. En de wetenschap en de verschillende stakeholders bij elkaar brengen. Die elementen maken jouw baan als coördinator van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit interessant en uitdagend.
Binnen het kennisprogramma dat jij coördineert, komt de informatie bij elkaar uit allerlei onderzoeken die verschillende instituten en kennisinstellingen uitvoeren. Het gaat hierbij om onderzoeken die zowel door het directoraat-generaal Stikstof als het directoraat- generaal Agro worden uitgezet. Jij zorgt voor overzicht en een kennisagenda.
Welke onderzoeken er zoal lopen? Het RIVM meet bijvoorbeeld de stikstofconcentraties en -deposities in ons land. Daarnaast bestudeert dit instituut in een consortium met onder andere TNO en het KNMI de satellietwaarnemingen op het gebied van stikstofconcentraties. Een ander voorbeeld is het in beeld brengen van de emissie in ons land door Wageningen University & Research. Jij zorgt voor heldere communicatie en waar nodig voor goede samenwerking tussen de diverse instituten en instellingen.
Ook bereid je de bijeenkomsten voor van de klankbordgroep waarin de wetenschap en stakeholders uit de agrarische sector, uit de industrie en natuurorganisaties bij elkaar komen. De cijfers waarop de Rijksoverheid de stikstofaanpak baseert, staan nogal eens ter discussie. Doel van de klankbordgroep is om de afstand te verkleinen tussen de wetenschappelijke wereld en de sectoren die een rol spelen in oplossingen voor het stikstofprobleem. Stakeholders krijgen binnen de klankbordgroep ook de gelegenheid om suggesties te doen voor oplossingen.
Sowieso is het belangrijk dat we transparant zijn over de trajecten binnen het Nationaal Kennisprogramma Stikstof en de resultaten die daaruit komen. Je onderhoudt daarvoor een informatieve website en stuurt erop dat we in het programma voldoen aan de Wet open overheid. En, last but not least: je draagt bij aan de voorbereiding van Kamerdebatten en het beantwoorden van Kamervragen waarbij cijfers de oplossingskeuze staven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Strategie, Kennis & Innovatie is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt niet alleen voor DG AGRO maar ook voor DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Paul Mertens, manager (vanaf 16 augustus)

06-46152164

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker antibioticabeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker financieel instrumentarium land- en tuinbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)