Coordinator casuistiek en maatwerk aanpak piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.834
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 16 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer pDGRTLG20240329_1314
 • Plaatsingsdatum 30 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij een gedreven, creatieve doener die nieuwe werkwijzen kan ontwikkelen en casussen van vastgelopen ondernemers op een vernieuwende manier weet op te lossen? Ga aan de slag als coordinerend beleidsmedewerker op casuistiek en maatwerk bij de aanpak piekbelasting!

Binnen de aanpak piekbelasting kunnen ondernemers gebruik maken van verschillende regelingen om hun stikstofuitstoot te verminderen. Echter zijn er ook ondernemers waar deze generieke regelingen niet toereikend zijn. Met deze casuistiek ga jij aan de slag.

Je vervult hierin twee rollen: je pakt individuele casussen op waarbij agrarisch ondernemers in de knel zijn gekomen en brengt deze verder. Daarbij vervul je een regierol en ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van een casus. Daarnaast werk je aan het verder ontwikkelen van de maatwerkaanpak door middel van de doorbraakmethode binnen het ministerie: je ontwikkelt nieuwe processen en draagt bij aan nieuw beleid. Dit doe je samen met een andere coordinator en een secretaris/adviseur.

Wij zoeken een spin in het web. Iemand die scherp en daadkrachtig is, waarbij balans gevonden moet worden tussen het helpen van de agrarische ondernemer aan de ene kant, en beleidskaders juist toepassen aan de andere kant. Door de leefwereld van de ondernemer en de kaders binnen het ministerie bij elkaar te brengen vinden we een passende oplossing voor ondernemers die in de knel zitten.

Je vervult een brugfunctie tussen de uitvoering (de zaakbegeleiders die bij de agrarisch ondernemer aan tafel zitten) en het Haagse. Je werkt goed samen met de zaakbegeleiders op de individuele dossiers.

Je bent in staat breed te adviseren over maatwerk, zowel in de uitvoering, als richting het MT en de ministers. Om die reden beschik je over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

De programmadirectie UAPB werkt programmatisch, wat betekent dat je mogelijk op verschillende opgaven binnen de directie wordt ingezet

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als beleidsadviseur werk je voor onze nieuwe programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting (UAPB) in Den Haag. Alhoewel de uitvoering is gestart, is de programmadirectie nog vol in opbouw. Er werken circa twintig medewerkers in Den Haag die ervoor zorgen dat de uitvoering in de verschillende provincies goed loopt, waar zo'n 100 zaakbegeleiders in gespek zijn met agrarische ondernemers.

UAPB is een tijdelijk programma en is eind 2022 opgestart. Het doel van het programma is om op (relatief) korte termijn een reductie in stikstofbelasting te realiseren bij ca. 3000 agrarische ondernemingen die veel stikstofneerslag veroorzaken in kwetsbare natuurgebieden. Dit gebeurt vanuit de menselijke maat. Beoogd wordt deze ondernemers te faciiliteren en ondersteunen in het maken van hun keuze. Deze ondernemers kunnen vrijwillig kiezen om doormiddel van verplaatsing, omschakeling, extensiveren, verduurzaming of stoppen te komen tot stikstofreductie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

Het ministerie van LNV streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons ministerie effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) is onderdeel van het ministerie van LNV en is in 2022 opgericht.

Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Specifiek om de stikstofbelasting in landelijke gebieden op korte termijn terug te dringen, is binnen het DG RTLG de tijdelijke programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting opgericht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Elene Walgenbach, programmamanager/MT-lid, Uitvoering Aanpak Piekbelasting

06 50 18 68 09

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, senior adviseur recruitment

06 50 02 58 25

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur en secretaris uitvoering aanpak piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur kennis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Regiodeals en brede welvaart landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)