• Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 6
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1138370
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De ene dag denk ik na over de strategische doorvertaling van de managementopdracht aan de regio’s. De dag erna ben ik betrokken bij de analyse van de maandcijfers van de Douane. Die afwisseling, en de mogelijkheden om je werk zelf vorm en inhoud te geven, spreken mij erg aan.” Hilda Winters, businesscontroller bij de Douane.

Programmadirectie Control
Het nieuwe directoraat-generaal (DG) Douane is er. Het bestaat sinds 1 januari 2021. Voor de komende drie jaar wordt de programmadirectie gepositioneerd onder de directeur-generaal (DG) Douane. Nu richten we ons op het opbouwen van een belangrijk onderdeel van het DG: de programmadirectie Control, regisseur van de planning-en-controlcyclus en hoeder van het douanebudget. En het aanspreekpunt voor zowel de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Financiën als de Inspectie Rijksfinanciën, de eigenaar en de opdrachtgever. Op het gebied van financiën zijn we kaderstellend. We zijn verantwoordelijk voor financial control, interne beheersing en externe verantwoording. De directeur-generaal van de Douane en de directeuren van de afdelingen en regio’s geven we gevraagd en ongevraagd advies over het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en databeheersing . En binnen de organisatie zorgen we voor en borgen we de juiste checks and balances. Dankzij onze analytisch-kritische en onafhankelijke blik neemt het directieteam van de Douane goed onderbouwde besluiten.

Onze programmadirectie bestaat uit drie teams: Concerncontrol, Businesscontrol en Financial Control / Interne Beheersing. De teams werken nauw met elkaar samen, maar hebben eigen aandachtsgebieden. Concerncontrol richt zich voornamelijk op het overkoepelende DG Douane. Terwijl team Financial Control / Interne Beheersing juist meer focust op de financiële sturing en verantwoording, de interne beheersing van de Douane en de afstemming met de Algemene Rekenkamer, de Europese Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Het team Businesscontrol ondersteunt en adviseert de inhoudelijke lijnorganisatie van de Douane.

Jij kunt, als senior businesscontroller in een van de teams, meebouwen aan onze directie. En om de uitdaging nóg mooier te maken houd je tegelijkertijd de winkel open en de schappen gevuld. Je gaat aan de slag met onderwerpen als logistiek en lean, handhaving en toezicht, ondermijning, organisatie en formatie, of ICT.

Als businesscontroller draag je bij aan het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de Douane. Je beoordeelt of de organisatieonderdelen en de overkoepelende processen van de Douane in control zijn. Daarbij adviseer je over projecten en businesscases. En je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de besturing en interne beheersing van de organisatie. Bijvoorbeeld over de aanschaf van een nieuwe containerscan. Of het lean inrichten van de administratieve processen. Jouw adviezen gaan niet alleen over de financiën, maar juist ook over de inhoudelijke activiteiten in en van de business, de risico’s en de consequenties hiervan. Kortom: beheers je een of meerdere aandachtsgebieden binnen het vakgebied control, dan is er geen uitdagendere werkplek dan in de dynamiek van onze spannende toezicht- en handhavingsorganisatie.

Word jij de nieuwe collega van Hilda? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Aernout Korff de Gidts, een van de managers binnen de programmadirectie Control.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een wo-masterdiploma in de richting van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie of accountancy.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als controller of in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur op directieniveau.
 • Je kunt kwalitatief goede nota’s te schrijven.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring bij de Rijksoverheid op het gebied van planning en control of als businesscontroller buiten de overheid in logistiek, administratie, ICT- of het veiligheidsdomein.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Als teamspeler kun jij je werkstijl probleemloos aanpassen aan verschillende situaties. Daardoor kom je altijd met het juiste, effectieve advies. Jouw toegevoegde waarde? Je helikopterview, positief-kritische instelling en vermogen om te anticiperen. Bovendien kun je als de beste informatie verwerken en analyseren. Ook kun je in een dynamische en politiek-sensitieve omgeving oplossingsgericht werken, hoofd- van bijzaken scheiden en duidelijk grip houden op de voortgang van je werkzaamheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
De vacature staat gedurende zes weken open. De gesprekken vinden op drie momenten plaats.
In week 32 en week 33 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding en werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

De programmadirectie control wordt in 2021 formeel opgericht en staat onder leiding van de programmadirecteur control.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aernout Korff de Gidts, Manager

06 - 51 45 02 77

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chantal Perin, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 79 64 25

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Tester Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Java software engineer Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd