• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 23 juli 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1120, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten ongekend zwaar geraakt. Met de drie Landen zijn daarom akkoorden gesloten om, in onderlinge samenwerking tussen de landen en Nederland, hervormingen en maatregelen door te voeren om het weerstandsvermogen van de landen te versterken (de zogeheten Landspakketten). De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, financiële sector, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is een tijdelijke werkorganisatie (TWO) opgericht die zich focust op de uitvoering van de hervormingsmaatregelen. De TWO valt onder de directeur Landen van DGKR en wordt aangestuurd door de Programmamanager TWO. Binnen de TWO (circa 20 fte) opereren een stafteam en drie programmateams: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Binnen deze teams werken zowel medewerkers in Den Haag als in Oranjestad, Willemstad en Philipsburg. TWO wordt in de werkzaamheden voor de verschillende thema’s bijgestaan door experts van een aantal Nederlandse vakdepartementen.

Voor het stafteam van de TWO (5 fte) zoeken wij een enthousiaste en gedreven senior controller.

Jouw taken

 • Je bent de controller van TWO, en vindt dus wat van alle aspecten die te maken hebben met zowel het programma- als het apparaatsbudget van de organisatie.
 • Je hebt een coördinerende, adviserende, signalerende en controlerende rol ten aanzien van de rechtmatige en doelmatige besteding en verantwoording van het TWO budget. Deze rol vervul je onder andere voor de volgende zaken:
  • de planning & controlcyclus, en interne en externe verantwoording
  • de (financiële onderbouwing van) project- en programmaplannen uit de Landspakketten
  • de inkoopprocessen
  • het verstrekken, monitoren en vaststellen van subsidies en bijdragen aan de Caribische landen
  • de convenanten met de samenwerkende vakdepartementen in Nederland
  • het apparaatsbudget van de TWO
  • verschaffen van inzicht in zowel toekomstige als historische uitgaven
 • Je schakelt met de landenteams en MT-leden van de TWO, de samenwerkende vakdepartementen en de samenwerkingspartners in de Caribische Landen.
 • Je bent de verbindende schakel tussen de TWO, dg control en de directie FEZ (Control en Financieel Beheer) van BZK en draagt bij aan DGKR-brede processen, zoals de begrotingsvoorbereiding, begrotingsproducten en Kamerdebatten.
 • Je stuurt 1 adviseur bedrijfsvoering functioneel aan.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur strategie digitalisering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Vacature Rijksbeveiliger regio Midden Belastingdienst Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Amsterdam
 • MBO
 • 36
 • schaal 5
  €2.770 - €3.404 (bruto)