Controlespecialist team Intensief Toezicht/Externe Overheidssamenwerking

Belastingdienst

 • Stand­plaats Arnhem
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.091 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy
 • Reageren voor 26 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 2632
 • Plaatsingsdatum 2 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Belastingdienst is in beweging en op weg naar de toekomst! Terwijl het werk onomstreden moet zijn, wil de Belastingdienst tegelijkertijd zijn dienstverlening, intensief toezicht en performance verbeteren: de Belastingdienst is daarom op zoek naar een controlespecialist voor het team ITE van kantoor Arnhem/Doetinchem. 

ITE staat voor Intensief Toezicht en Externe overheidssamenwerking.

Intensief toezicht maakt onderdeel uit van de toezichtstrategie van de Belastingdienst. Naast de subjectgerichte aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden is de Belastingdienst een belangrijke partner bij de overheidsbrede aanpak van ondermijnende criminaliteit en arbeid gerelateerde misstanden. Dit doen we met name binnen de samenwerkingsverbanden LIEC/RIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum/Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams). De komende jaren wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Op 11 locaties zijn teams ITE  gevestigd. Deze teams werken MKB-overstijgend. De teams ITE bestaan, naast de leidinggevenden in ieder geval uit medewerkers controle, heffing IH en OB, invordering, het informatieloket, boete-fraude coördinatie (BFC)  en de contactambtenaar (CA) voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 

In jouw rol als controlespecialist binnen het team ITE voer je (boeken)onderzoeken uit bij burgers en bedrijven die vermoedelijk fiscale misstanden plegen. Meer specifiek ga je zaken behandelen in het kader van de aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Het betreffen vaak complexe vraagstukken over alle voorkomende belastingen, zoals inkomensheffing, loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Je bent dus veel op pad en werkt hierbij samen met collega’s van andere overheidsinstanties.

Je zorgt dat je inzicht krijgt in de financiële administraties van burgers en bedrijven, controleert ze én onderzoekt of de fiscale risico’s voldoende zijn afgedekt. Vervolgens verwerk je je bevindingen in rapportages. Hierbij denk je ook mee over de integrale aanpak van casuïstiek binnen ITE. 

Als controlespecialist heb je natuurlijk een passie voor het controlevak. Daarin ben je onafhankelijk en vorm je je op basis van de feiten een oordeel. Wist je dat de Belastingdienst ernaar streeft de compliance van burgers en bedrijven te bevorderen? Daarin staan transparantie, samenwerking en werken vanuit vertrouwen centraal. 

Een bijzondere baan, omdat,

 • Je de kans krijgt om samen te werken met diverse in- en externe partijen, waardoor je een interessant netwerk opbouwt.
 • Je een grote bijdrage levert aan de teamdoelstellingen, waarbij je de menselijke maat in acht neemt.
 • Je volop de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als ook persoonlijk.
 • Je bijdraagt aan een belangrijk doel van de Belastingdienst: de bevordering van de compliance van burgers en bedrijven, op basis van transparantie, samenwerking en vertrouwen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Binnen de teams Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking (team ITE) wordt  samengewerkt op het gebied van intensief fiscaal toezicht en externe overheidssamenwerking. In deze teams wordt regie gevoerd op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden en wordt met andere organisaties samengewerkt aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat laatste gebeurt onder meer in RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) met gemeenten, het Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane. Het is een uitdagende en dynamische netwerkomgeving waarin de woorden “samen” en “resultaat” centraal staan. Als controlespecialist binnen het team ITE ga je je met deze activiteiten bezig houden. Een veelzijdige, afwisselende en uitdagende baan”.  Gerard,  teamleider team ITE bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau
 • Je kunt dit werk- en denkniveau onder andere aantonen met bijvoorbeeld een master accountancy en/of een master fiscaal recht in combinatie met bedrijfsadministratie.
 • Je beschikt over goede en actuele kennis (Minimaal 2 jaar) v.w.b. het controleren van financiële administraties en de daarbij horende wet- en regelgeving.
 • Je kunt uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands
 • Het is een pre als je recente en relevante werkervaring hebt in een fiscale (controle) functie.
 • Kennis van strafrecht en/of bestuursrecht is een pre.
 • Ervaring met het werken in een netwerk omgeving is een pre.
 • Je bent je bewust van jouw werkomgeving en de organisatie waarmee je werkt

Jouw competenties

 • Moed
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.091 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op donderdag 7 maart en maandag 11 maart vinden de selectiegesprekken plaats. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst:

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Manon van Heumen, adviseur Werving en Selectie

06-15295220

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Inkomensheffing ITE

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist Vennootschapsbelasting met VTA rol voor team ITE

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd