Controlemedewerker (internationaal)

Belastingdienst

 • Stand­plaats Heerlen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 15 oktober
 • Vacaturenummer 1126092
 • Plaatsingsdatum 16 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Er gaat een wereld voor je open als controlemedewerker bij Kennis- en Expertisecentrum Buitenland! Door de contacten met verschillende ondernemingen uit verschillende landen, blijft het werk uitdagend. Ook na negen jaar.” Ben de Ree, controlemedewerker bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is in beweging en op weg naar de toekomst. Terwijl het werk onomstreden moet zijn, wil de Belastingdienst tegelijkertijd zijn dienstverlening en performance verbeteren. Het is dus van groot belang dat de controle op de handhaving van de internationale fiscaliteit daar op aansluit. Bij Kennis- en Expertisecentrum Buitenland ga je aan de slag bij CIBA . In totaal werken er zo'n 45 controlemedewerkers verdeeld over de verschillende teams. Naast controlemedewerkers en registeraccountants heb je ook collega's uit de processen heffing en inning.

Het CIBA is verantwoordelijk voor de behandeling van buitenlandse ondernemingen die arbeidskrachten in Nederland te werk stellen, vrijwillige buitenlandse inhoudingsplichtigen en buitenlandse werkgevers die premieplichtig zijn in Nederland. In jouw rol als controlemedewerker loonheffingen vorm je een oordeel over onder andere de juistheid en de volledigheid van fiscale aangiften van bedrijven. Daarvoor voer je controles uit op hun administratie en onderzoek je of de fiscale risico’s voldoende zijn afgedekt. Jouw bevindingen verwerk je in heldere en duidelijke rapportages. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het onderzoek maak je zelf je controleplan of werk je samen in een controleteam waarvan bijvoorbeeld ook een registeraccountant deel uitmaakt.

Samen met je collega’s streef je naar het vergroten van de compliance van ondernemingen. De controles vinden niet alleen in heel Nederland plaats, maar soms ook internationaal. Daarom werken de medewerkers van Kennis- en Expertisecentrum Buitenland geografisch verspreid over Nederland. Met regelmaat zijn er centrale werkoverleggen met je behandelteam en vakinhoudelijke overleggen met je collega’s. Je denkt als controlemedewerker ook na over verbeteringen in onze controleprocessen. Op die manier ontwikkel jij jezelf vakinhoudelijk én persoonlijk. Want je krijgt ook de kans om die verbeteringen daadwerkelijk te implementeren.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ben de Ree? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Astrid Juurlink 06 - 15 29 92 31 of Roxanne Kokol 06 -11 42 13 42, teamleiders bij Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Fatima Azarkani 06- 48 38 28 84, adviseur Werving & Selectie.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in de richting bedrijfseconomie of accountancy.
 • Je hebt goede en actuele kennis van het controleren van financiële administraties en de daarbij horende wet- en regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur recente en relevante werkervaring als controlemedewerker.
 • Je hebt bij voorkeur actuele kennis van loonheffingen en data-analyse

Jouw competenties?

 • besluiten nemen
 • onafhankelijkheid
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Herken jij jezelf ook hierin?
Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen grote en complexe organisaties. Ook kun jij je gemakkelijk aanpassen aan situaties en neem je graag het voortouw. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren en bent een plezierige en deskundige gespreks- en sparringpartner. Als het nodig is, kun je een ander op een prettige manier overtuigen van jouw standpunten en je bent in staat om verschillen te overbruggen. Integriteit vind je niet meer dan vanzelfsprekend in je werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Tot en met 3 jaar relevante werkervaring: In beginsel vindt inschaling in de aanloopschaal plaats (schaal 8; € 2.605,- - € 3.521,-). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast. Vanaf 4 jaar relevante werkervaring: In beginsel word je ingeschaald in de genoemde groepsfunctie, dat is groepsfunctie F (€ 2.805,- - € 5.003,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne horizontale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) behouden bij benoeming hun huidige salarisschaal.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 27 oktober 2020 vinden de selectiegesprekken plaats via Webex (videobellen).
De meest geschikte kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd voor een assessment. Het assessment vindt plaats via Webex op 4 november 2020.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

Kennis- en Expertisecentrum (K&EC) Buitenland is binnen de directie Particulieren verantwoordelijk voor de internationale fiscale behandeling van burgers en bedrijven die gevestigd zijn in het buitenland en enige vorm van belaste activiteiten hebben in Nederland. Dit betreft onder andere de belangrijke thema’s: Coördinatiepunt Internationaal Beschikbaarheidstellen Arbeidskrachten (loon en premieheffing, sociale zekerheid), e-commerce (omzetbelasting), winst/vastgoed (vennootschapsbelasting) en controle op dossiers dividendbelasting. Naast de grote financiële belangen worden de bedrijven veelal gekenmerkt door complexe fiscale problematiek. K&EC Buitenland werkt nauw samen met de directies Grote Ondernemingen en Midden- en Kleinbedrijf. Controles bij internationale ondernemingen gebeuren ook geregeld in samenwerking met belastingdiensten van andere Europese landen. K&EC Buitenland positioneert zich als hét loket voor de buitenlandse belastingplicht. Daar waar nodig, binnen de eigen organisatie, interdepartementaal en op alle internationale thema’s, wordt een beroep gedaan op de specifieke kennis en expertise van de buitenlandse belastingplicht. Het beleid van K&EC Buitenland is erop gericht om de compliance bij de buitenlandse belastingplichtige burgers en bedrijven te onderhouden en te versterken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid Juurlink, Teamleider Kennis en Expertisecentrum Buitenland

06-15299231

Roxanne Kokol, Teamleider Kennis en Expertisecentrum Buitenland

06-11421342

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Fatima Azarkani, Adviseur Werving & Selectie

06-48382884

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Registeraccountant (internationaal)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist Overdrachtsbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker Toezicht en Bezwaar (buitenlandse belastingplicht)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd