Contractmanager vastgoedonderhoud

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht/Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 2 september
 • Vacaturenummer RVB/2022/313
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland en is verantwoordelijk voor het onderhoud van onder meer rechtbanken, gevangenissen, kantoren van ministeries en uitvoeringsorganisaties en kazernes van Defensie. Als contractmanager ben je dé perfecte gesprekspartner binnen diverse contractteams. Zowel naar collega’s als naar onze opdrachtnemers. Je begrijpt de diverse in- en externe belangen en weet dit te vertalen naar een evenwichtige aansturing van een diverse contractenportefeuille. Hiermee draag je bij aan een veilige, duurzame en optimale (werk)omgeving van onze gebruikers en klanten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf staat je een mooie uitdaging te wachten. De komende jaren zetten we veel nieuwe vastgoedprojecten en -programma’s in de markt. Of het nu gaat om nieuwbouw, verduurzaming, renovatie of de aankoop van vastgoed: vanaf het moment dat een gebouw staat, hebben we onderhoudscontracten te beheren. Dit loopt uiteen van monodisciplinaire (raam)contracten tot complexe, volledig geïntegreerde onderhoudscontracten die voor meerdere jaren worden afgesloten Binnen een divers pallet aan activiteiten is de contractmanager een belangrijke verbinder, hij moet zich kunnen verplaatsen binnen de sterk verschillende type interne en externe relaties/stakeholders.

Met een kritische blik bewaak je de continuïteit en kwaliteit van de gecontracteerde dienstverlening. Je houdt daarmee de belangen van alle betrokkenen in het oog en stuurt bij waar nodig. Je zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle partijen en creëert een optimale dienstverlening voor de gebruiker van het vastgoed. Met jouw kennis van de Aanbestedingswet, contracten, algemene voorwaarden, systeemgerichte contractbeheersing, risicomanagement en de interne organisatie weet jij de ruimte te vinden om zaken voor elkaar te krijgen.
Je bent betrokken bij de verschillende fases van de contractvorming. Dit loopt van het ontstaan van de vraag tot het implementeren en uitvoeren van de onderhoudscontracten. Hierbij laat je je adviseren door technische, financiële en juridische specialisten.

Jouw speerpunten:

 • Centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker voor contractinhoudelijke onderwerpen;
 • Borgen van kwaliteitsmanagement bij opdrachtnemers;
 • Oplossen van contractuele knelpunten;
 • Oplossen van escalaties binnen de onderhoudscontracten;
 • (Mede) opstellen van contract- of ondersteunende documenten;
 • Aanbrengen van uniformiteit in het uitvoeren van het contractmanagement;
 • Samen met collega’s verder professionaliseren van contractmanagement;
 • Vertegenwoordigen van contractmanagement binnen de organisatie;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan interne en externe stakeholders.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkopen van het Rijksvastgoedbedrijf en het contract- en projectmanagement van complexe inkoopcontracten. Ook adviseren we over inkoop gerelateerde aangelegenheden en beheren we Design, Build, Finance, Maintain and Operate-contracten (DBFMO). Daarnaast, implementeren we nieuwe contracten en verzorgen we de aankoop en huur van vastgoed. We stellen hiervoor goede specificaties op, regelen doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures en staan voor effectief contractmanagement en goed opdrachtgeverschap. In een gedreven, professionele en op samenwerking gerichte cultuur hebben en houden we oog voor het resultaat. Maar er is altijd ruimte voor de dialoog. Bovendien zijn we sterk gericht op leren en ontwikkelen.

Sectie Contractmanagement Onderhoud
De sectie Contractmanagement Onderhoud zorgt voor goede contracten voor al het onderhoud aan het vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf. We werken onder meer met disciplinegerichte contracten en daarnaast hebben we raam- en geïntegreerde contracten in onze portefeuille en zijn we verantwoordelijk voor het onderhoudsgedeelte van DBM-contracten. Bovendien verzorgt de sectie het contractmanagement ten behoeve van de Categorie Energie, die bij het RVB is belegd en verrichten we contractmanagement ten behoeve van het gebruik door het RVB van de rijk brede Inhuurcontracten.

Je komt terecht in een gezellig en gemotiveerd team van tweeëntwintig collega’s, onder wie het sectiehoofd, twee coördinatoren en contractmanagers van verschillend ervaringsniveau. Met een goede mix van leeftijden, mannen en vrouwen vullen we elkaar aan op het brede gebied van contractmanagement. Binnen de sectie heerst een open en informele werksfeer met ruimte voor gezelligheid en een goede werk- en privébalans. We werken op basis van het hybride werken, waarbij je de vrijheid hebt om thuiswerken te combineren met het werken op één van onze regiokantoren, op locatie of elders. De sectie is gevestigd in Den Haag, waar de algemene en sectie-overleggen plaats vinden.

We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze sectie en medewerkers. Daarom organiseren we zes tot acht keer per jaar een kennissessie. We inventariseren waar we tegenaan lopen bij de diverse contracten en welke thema’s interessant zijn om te behandelen in deze kennissessie ’s. Daarnaast hebben we binnen de organisatie ook een uitgebreid opleidingsprogramma om kennis, vaardigheden en persoonlijke groei verder te ontwikkelen.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Huisman, hoofd sectie Contractmanagement Onderhoud

06-22970368

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Contractmanager Energie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Contracten en Aanbesteden

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bouwfysica

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd