Contractmanager Inkoop Landelijke Staforganisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Een jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 30 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVDK 20/47
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Raad voor de Kinderbescherming maakt deel uit van dit ministerie.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) komt op voor kinderen die zich in een bedreigde situatie bevinden. De RvdK biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Dat maakt werken voor de RvdK zo bijzonder. Bij de RvdK werken ongeveer 2000 mensen verspreid over verschillende locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De LSO is gevestigd in Den Haag.

De functie valt onder het team Inkoop wat deel uitmaakt van de LSO, het team werkt, net als alle andere teams binnen de RvdK, op basis van zelforganisatie. Het team draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn resultaten en heeft geen leidinggevende.

Hoe werkt team Inkoop
Bij de RvdK werken we met zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams; we zijn samen verantwoordelijk voor ons werk en het behalen van de resultaten. In de praktijk betekent dit dat er geen teamleider is. Hierdoor zijn wij als team verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Omdat we als team het belangrijk vinden om goed samen te werken, nemen we de tijd om lopende zaken en knelpunten met elkaar te bespreken in verschillende overleggen. Gezien het feit dat er geen leidinggevende aanwezig is, wordt van ieder teamlid verwacht dat zij/hij naast het inhoudelijke werk ook teamtaken op zich neemt die niet direct in verband staan met de functie.

Op dit moment werkt het grootste gedeelte van de RvdK-medewerkers vanuit huis vanwege COVID-19, zo ook de medewerkers van team Inkoop. Inwerken zal op afstand plaatsvinden.

Wat ga je doen binnen deze functie

 • Als contractmanager ben jij namens de RvdK verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de contracten tussen onze opdrachtnemers en de RvdK.
 • Je richt je grotendeels op de contracten die het primair proces raken. Denk hierbij aan contracten voor leerstraffen, werkstraffen, tolkendiensten en vertaaldiensten. Maar ook contracten als externe inhuur, mobiliteitskaarten en hotel- en vergaderaccommodaties.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor en voert overleg met opdrachtnemers, medewerkers van de RvdK en directie en legt hierbij de koppeling tussen praktijk en theorie. Je participeert in diverse (ontwikkel)overleggen, signaleert kansen en risico’s en geeft (on)gevraagd advies.
 • Naast je contractmanagementtaken, participeer je ook actief in (Europese) aanbestedingen in de rol van adviseur. (Europese) aanbestedingen worden door het Inkoopuitvoeringscentrum Justitie en Veiligheid uitgevoerd of door de rijksinkoopcategorieën. Dit alles zorgt ervoor dat je veel contact hebt met diverse interne en externe partijen.

Wie zoeken wij

Word jij blij van een functie waarin je:

 • contact hebt met en adviseert aan de gehele organisatie;
 • je dus ook van operationeel tot strategisch niveau bezig bent;
 • je brede blik en analytisch vermogen kunt inzetten;
 • veel moet schakelen;
 • zelfstandig maar wel binnen een team werkt;
 • belangen zorgvuldig kunt afwegen;
 • actief je bijdrage kunt leveren aan een gezamenlijk eindresultaat?

Dan is de functie van contractmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming wellicht iets voor jou!

Taken

 • De contractmanager is verantwoordelijk voor/heeft als taken:
 • gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directie over contracten op inhoud en ten aanzien van vraagstukken over verlengingen, ontbinden etc.;
 • het uitvoeren van contractbeheer, zoals het zorgdragen voor tijdig verlengen dan wel opzeggen van contracten, en het actueel houden van de contractmanagementdossiers;
 • het actueel houden van het contractenregister;
 • het ondersteunen bij en/of zelfstandig uitvoeren van contractimplementaties;
 • het communiceren van leveranciersafspraken aan de inkopers en gebruikers van de contracten;
 • het opstellen en analyseren van rapportages;
 • het managen van leveranciers op tactisch/strategisch niveau, inclusief sturing op vastgelegde kpi’s en het voeren van evaluatiegesprekken, kwartaalgesprekken etc.
 • hierbij ook het ophalen van informatie vanuit de eigen organisatie ten behoeve van evaluaties;
 • vanuit de contractmanagementrol actieve participatie in aanbestedingstrajecten;
 • afstemmen van de prestaties en verbetervoorstellen van de leveranciers met de categoriemanagers;
 • het uitdragen en doorontwikkelen van contractmanagement binnen de RvdK.

Naast de werkzaamheden die direct aan je functie zijn gerelateerd, wordt van alle teamleden verwacht dat zij meehelpen met bijvoorbeeld de jaarafsluiting, maar ook dat zij bijdragen aan de teamontwikkeling, meeschrijven aan het teamplan, participeren in de werving van nieuwe collega’s, interne evaluatiegesprekken voeren en dergelijke. 

Functie-eisen

 • Voor deze functie is minimaal aantoonbaar hbo-niveau vereist. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een afgeronde relevante hbo-opleiding zoals bedrijfseconomie of facilitymanagement, met specialisatie inkoop, of uit de opgedane werkervaring.
 • Meerjarige relevante werkervaring met leveranciersmanagement en contractmanagement is vereist. Drie jaar of meer is een pre. Verder neem je de nodige marktkennis mee.
 • We zijn op zoek naar iemand die leergierig en enthousiast is, die goed kan samenwerken en initiatief toont.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, en biedt altijd een luisterend oor.
 • Voor je werk als contractmanager is het verder erg belangrijk dat je klantgericht bent, goed kunt analyseren en over advies- en netwerkvaardigheden beschikt.
 • Je herkent risico’s en je weet hier passend op te acteren.
 • Ook beschik je over de juiste vaardigheden om met belangentegenstellingen om te gaan; bijvoorbeeld tussen leveranciers en primaire processen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  De functie is gewaardeerd op schaal 11 CAO Rijk 2020 (maximaal € 5.003,-). Afhankelijk van relevante werkervaring en registratie vindt inschaling plaats in schaal 10 of schaal 11 CAO Rijk 2020. Het genoemde bedrag is bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Een jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de Raad voor de Kinderbescherming aangesteld als rijksambtenaar.
 • Bij je aanstelling vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 30 oktober 2020.
 • De eerste gesprekken zijn gepland in week 45.
 • Gezien de coronacrisis vinden de gesprekken digitaal plaats.
 • De bevestiging van de sollicitatie kan mogelijk in je spam-mail terecht komen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming

Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken mensen die meedenken en regie nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Wij zijn een werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen en waar je de kans krijgt om je te ontwikkelen en veel te leren.

De RvdK werkt in zelforganiserende teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is samen verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de teamresultaten. Als raadsonderzoeker kan dat betekenen dat je meedenkt in een strategisch overleg met ketenpartners of jaargesprekken voert met elkaar.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming betekent #zinvolwerk. Dat laten de persoonlijke verhalen van raadsonderzoekers zien waarin zij vertellen met welke dilemma’s zij te maken krijgen, en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gedragsdeskundige Rotterdam-Dordrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Rotterdam-Dordrecht
 • Uren per week 28-36
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Beleid B Landelijke Staforganisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd