Contractmanager Inkoop

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur 12 maanden welke bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 15 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NCG_220074_11
 • Plaatsingsdatum 28 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningbouwcorporaties en rijksoverheid. Maar voor Afdeling Inkoop betekent dit vooral een proactieve samenwerking met onze marktpartijen en leveranciers. Voor de realisatie wat we hebben ingekocht en de kansen gebruiken die leveranciers ons bieden, zoeken we een contractmanager.

Jouw verantwoordelijkheden als contractmanager
Van het duidelijk en transparant vastleggen van alle afspraken met de leveranciers tot het beheren en het bewaken van de getekende raamcontracten. Jouw doel is om de contracten volledig te benutten en je stuurt het proces bij waar nodig. Als echte vakspecialist manage jij het hele proces en pak je de verantwoordelijkheid bij het:

 • Inrichten van een efficiënt en beheerst proces van benutting van de gesloten raamcontracten, waaronder bijvoorbeeld raamovereenkomst voor ingenieursdiensten, kostendeskundigen en vermogensschade. Hierbij zorg je voor een eerlijke verdeling van opdrachten onder de contractanten en stuur je op contractuele prestaties van leveranciers;
 • Monitoren van doorlooptijden, adviseren over eventuele verlengingsopties en daarover rapporteren aan het MT Inkoop;
 • Meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van een systeem van prestatiemeting;
 • Evalueren van de uitvoering van raamcontracten. Waar nodig stuur je bij om ervoor zorg te dragen dat de raamcontracten de primaire werkstroom blijven ondersteunen;
 • Onderhouden en opbouwen van relaties en verbinding leggen tussen alle belanghebbenden;
 • Zorgdragen voor het optimaal aan laten sluiten van de behoeften van de opdrachtgevers (uitvoeringsdirecties) en de markt. Hiervoor inventariseer je zowel kansen als risico's;
 • Meewerken aan het tot stand komen van (raam)contractafspraken en zo nodig formuleer je KPI's.
 • Signaleren en oplossen van knelpunten en geëscaleerde vragen omtrent (raam)contracten. Indien nodig vraag je in- of extern advies. Besluiten neem je in samenspraak met belanghebbenden.

Als contractmanager word je functioneel aangestuurd door de Teamleider beleid en juridisch support, welke wordt aangestuurd door het Afdelingshoofd Inkoop.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering
Per 1 januari 2020 ondersteunt de directie Bedrijfsvoering zowel het versterkingsproces als de organisatie in de volle breedte. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de directie organisatie breed verantwoordelijk is voor concern control en kwaliteit, de financiële administratie, het inregelen en uitvoeren van IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitair, huisvesting en corporate inkoop.

De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig inkopen binnen de kaders van wet- en regelgeving, hierbij gaat het met name om het inkopen van Werken en aan Werken gerelateerde Diensten. Dit betekent dat het team Inkoop:

 • Verantwoordelijk is voor het opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voortvloeien uit de algemene strategie en doelstellingen van NCG;
 • Actief is op de leveranciersmarkt, relaties onderhoudt met klanten en leveranciers (aannemers, ingenieurs- en procesmanagementbureaus);
 • De behoeften specificeert vanuit de Uitvoeringsorganisatie, proactief het proces faciliteert en meewerkt om de partijen te contracteren om de versterkingsopgave uit te kunnen voeren. Versnelling is hierbij van groot belang zodat de inwoners van Groningen zo snel mogelijk beschikken over een veilige woning;
 • Aanbestedingen verzorgt op gebied van opname, beoordeling, ontwerp en realisatie;
 • Leveranciersrelaties evalueert middels frequente evaluaties en huidige samenwerking.

Deze specialistische afdeling, dat bestaat uit zo'n 30 professionals, is verantwoordelijk voor alle inkoop- en aanbestedingstrajecten met betrekking tot de versterkingsopdracht in Groningen. Het team is verdeeld in 2 versterking gerelateerde teams (specifieke adressen en clusteraanpak) en Team Beleid en Juridisch support.

Team Beleid & Juridisch Support
Team Beleid en Juridisch Support is binnen afdeling Inkoop vraagbaak voor juridische (aanbestedings)vraagstukken en te hanteren kaders. Hiernaast wordt vanuit dit team leveranciersmanagement ontwikkeld en geïmplementeerd.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met vier gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zeven kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Veda Loncaric, Afdelingshoofd Inkoop, Facilitair & Huisvesting

06-21689609

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Bibiane Vijfschaft, Werving & Selectie

06-15496724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Inkoop

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Woo Coördinator

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Besluiten

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd