Contractmanager

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 10 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2020-0111B
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een langlopend contract levend houden en zorgen dat de onderlinge relatie tussen de partners, ook op directieniveau goed blijft lopen. Hiermee lever jij jouw bijdrage aan duurzaamheid en veiligheid op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Het langlopende contract met een partij voor het verlenen van eenvoudige vergunningen hou jij levend, elke week heb jij het in jouw handen. Alle vragen over het contract beantwoord jij, indien nodig in samenspraak met een jurist. Vanuit de collega’s van vergunningverlening en toezicht krijg jij vragen over de inhoud van het contract, of uitbreiding van het contract mogelijk is en welke interpretatie er gedaan kan worden bij bepaalde artikelen.

Als contractmanager zorg jij dat de relatie met de contractpartij van beide kanten blijft werken. Jij kan je uitstekend inleven in de positie van de ander en jij snapt wat de belangen zijn van zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als de contractpartner. Je begrijpt dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben, waarbij je altijd werkt in lijn met de strategie van de ILT.

Jij zorgt dat de ILT het single point of contact is voor de contractpartner zodat overzicht gehouden wordt op alle lopende zaken en vragen. Je neemt deel aan het directie overleg en je bereidt het bestuurlijk overleg tussen de inspecteur-generaal en de top van de contractpartij voor. Daarnaast heb je regelmatig contact met de beleidsonderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Naast het contractmanagement ben jij actief bezig met de herziening van het tarievenstelsel transport. Voor elke vergunning binnen de transportwereld die verleend wordt, ontvangt de ILT een bedrag. Dit zijn vergunningen voor onder andere personenvervoer, railvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Deze tarieven staan vast en de vraag is in 2015 gekomen of deze tarieven kostendekkend zijn. Voor jou betekent dit het vertalen van de kostprijzen naar beleidsstukken voor de bewindspersonen van het ministerie van IenW. De uiteindelijke tarieven worden elk jaar geïndexeerd. Hiervoor heb je veel overleg met allerlei betrokken partijen zoals de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, de ILT zelf en de betrokken beleidsdirecties. We zijn al een eind op weg met het traject maar de finish is nog niet in zicht.

Je bent een contractmanager die op alle niveau’s helder uit kan leggen wat de keuzes zijn ten aanzien van vraagstukken. Je neemt de verantwoordelijkheid om een advies te geven en je bent in staat risico’s te duiden en oplossingsrichtingen te benoemen en bedenken. Overtuigingskracht is een van jouw sterke punten.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring met contractmanagement.
 • Je hebt ervaring met zeer langlopende contracten.
 • Het is een pre als je ervaring hebt met het schrijven van beleidsstukken.
 • Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijk - politieke omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De ILT hecht grote waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opgave van vergunningverlening is het borgen van de veiligheid en duurzaamheid in transportsectoren en leefomgeving. Het doel is ook in 2020 onverkort om de dienst- en vergunningverlening te optimaliseren, zoals verwoord in de algemene ambitie van de ILT. Optimaliseren betekent dan het verbeteren en verder professionaliseren van het vergunningsproces van aanvraag tot afhandeling. Dat is meer dan het herinrichten van het proces, het schrappen van onnodige stappen en automatiseren waar het kan. Het gaat ook over transparantie (inzicht in de status van de aanvraag), verduidelijking (heldere kaders en informatie) en verzakelijking van het contact met aanvragers en sectoren. De ILT zal strakker acteren en zich beperken tot het feitelijke, primaire proces van het afgeven, dan wel weigeren, van een vergunning op professionele wijze en niet meer adviseren. Daarmee worden ook hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de aanvragen en meldingen. Daarnaast gaan we met grote partijen om tafel om te bespreken wat er op middellange en lange termijn te verwachten valt aan ontwikkelingen en om daarop tijdig te kunnen anticiperen. De ambitie is om op deze wijze duidelijkheid, eenvoud, gemak en inzicht en overzicht (DEGIO) van de vergunningaanvragen te realiseren.

Een tweede ambitie die direct voortvloeit uit de algemene ambitie van de ILT (zoals weergegeven in de kernbegrippen selectief, effectief, reflectief en optimale dienstverlening) is invulling te geven aan selectief vergunnen. Voor sommige afgiftes (vaak bulk genoemd) is dat goed te realiseren. We leggen dan meer dan nu het geval is de verantwoordelijkheid bij de aanvrager en accepteren de verklaring bij wijze van spreken ‘per omgaande’. Dat is voor de complexere aanvragen lastiger, maar ook wordt ingezet op een zwaardere rol voor risicoanalyse bij de beoordeling. Dit vraagt om nauwe samenwerking met de portefeuilles Informatiepositie en programmamanagement en Toezicht en opsporing en is een ambitie die qua realisatie wel meer dan een kalenderjaar zal vergen om goed en onderbouwd ingevoerd te krijgen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels van ’t Hoff

06-50036011

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur tarievenstelsel transport

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel inspecteur woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd