Contractbegeleider ICT Professionals

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur max 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 25 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20211129_9a
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jaarlijks huurt de Rijksoverheid een groot aantal externe ICT-professionals in. Het gaat daarbij om omvangrijke contracten waar soms bedragen mee gemoeid zijn van meer dan € 100 miljoen. Vanuit jouw expertise als contractbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan het centrale contractmanagement voor de Rijksbrede categorie ICT-professionals. Het fundament staat, als contractbegeleider ga jij dit verder versterken én ondersteun je onze contractmanagers.

Ga jij de categorie ICT-professionals verder versterken?

Jouw resultaten als contractbegeleider:

 • Een bijdrage aan de correcte opstelling van contracten en contractdossiers die ‘op orde’ zijn.
 • De contractmanagers en klanten bij de ministeries ondersteunen bij contractimplementaties. Bijvoorbeeld door het opstellen van handleidingen, werkafspraken, het voorbereiden van presentaties, op maat maken van formulieren/sjablonen etc. Ook ga je content en autorisaties van een digitale inhuuroplossing beheren. Jouw doel is dat klanten optimaal en tijdig kunnen afroepen onder het nieuwe contract.
 • De contractmanagers ondersteunen en adviseren over de beheersbaarheid van het contract. Je doet dit conform de eisen die het contract stelt aan de dienstverlening van de opdrachtnemers. Je verzamelt hiervoor de benodigde informatie over de gevraagde en geleverde diensten, toetst deze informatie op volledigheid/correctheid, laat deze waar nodig corrigeren/aanvullen, verwerkt deze in overzichten, maakt analyses en stelt duidelijke adviezen op.
 • De categorie werkt met veel en grote datasets over de inhuur van ICT’ers door ministeries. De oorspronkelijke datakwaliteit wisselt. Je helpt periodiek bij het, waar nodig, op orde brengen van de kwaliteit van de datasets. Je stemt hierover af met leveranciers en klanten. Ook maak je met deze datasets handige sturingsinformatie voor de categorie en haar klanten. Je signaleert bijzonderheden, trends en ontwikkelingen en adviseert hierover.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van (formele) correspondentie met leveranciers en je maakt/controleert gespreksverslagen en actie- en besluitenlijsten. Je hebt hierbij oog voor detail en een professionele schrijfstijl. Je beantwoordt diverse operationele vragen van klanten of leveranciers over de contractuitvoering en adviseert hen hierbij. Dit doe je onder verantwoordelijkheid van de contractmanager en eventueel in nauwe samenwerking met andere teamleden, zoals de senior inkopers, jurist of categoriemanager. Vragen kunnen betrekking hebben op contracten, maar ook op de rechtmatigheid van inhuurprocessen, digitale ondersteuning, diverse beleidsthema’s of te organiseren bijeenkomsten.

Je staat er zeker niet alleen voor! Je werkt nauw samen in een team van circa 5 contractmanagers van de categorie ICT-professionals Rijk. Ook werken er diverse senior inkopers, juristen en een categorieondersteuner voor dit categorieteam met wie je kunt afstemmen. De inhoudelijke koers stemmen jullie met de categoriemanager af. Je legt hiërarchisch verantwoording af aan de betreffende leidinggevende (teammanager).

De grootte van de contracten en het sturen op de KPI's betekent in de praktijk dat je cijfermatig en analytisch sterk moet zijn en goed overzicht moet kunnen houden op grote gegevensbestanden. Je vindt het leuk om met deze datasets te werken en op basis hiervan adviezen op te stellen. Uiteraard moet je zowel schriftelijk als mondeling in staat zijn om de data te vertalen naar begrijpelijke adviezen of conclusies voor klant en leverancier. Je bent op verschillende niveaus een goede gesprekspartner.

We nemen bij het IUC EZK het contractmanagement zeer serieus en er ligt een goed fundament. We zoeken een contractbegeleider die in staat is dit fundament verder te versterken en die in dit team de contractmanagers kan ondersteunen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Inkoop Uitvoering Centrum EZK (IUC EZK) zorgt ervoor dat alle ministeries goede contracten (raamovereenkomsten) krijgen waarbinnen deze ministeries de benodigde ICT-professionals kunnen inhuren. Ook voert het IUC EZK het centrale contractmanagement voor hen uit.Als hét inkoopcentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK) vanuit RVO.nl alle inkopen boven € 25.000,-. Dit doen we voor alle onderdelen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarbij streven we naar optimale value for money.

We zijn een betrouwbare inkooppartner die alle expertise in huis heeft om (complexe) inkooptrajecten en –vraagstukken te begeleiden. Die de juiste vragen stelt, betrokken is en zorgt dat de opdrachtgever en klanten optimaal gebruik kunnen maken van marktpartijen. Naast inkoop zijn we verantwoordelijk voor het contract- en leveranciersmanagement en voeren we drie rijksbreed categorieën uit (ICT Professionals, Consumptieve Dienstverlening, ICT Werkomgeving Rijk). Het IUC EZK bestaat momenteel uit ruim 120 fte en bestaat uit vijf teams: vier inkoopteams en een stafafdeling Managementinformatie, Juridisch advies en Ondersteuning.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Peter van Ee, teammanager

06-15357850

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Contractmanager

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Zwolle, Assen en Roermond
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inkoper ICT Professionals

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inkoper ICT

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)