• Stand­plaats Putten
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.729 - €4.008
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 12345
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Consulent Jeugd werk je aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Je sluit aan bij de vraag, wensen en behoeften van de jeugdige en het gezin. Je ondersteunt het gezin bij het opstellen van een plan, probeer je in te schatten wat passende hulp is maar laat verantwoordelijkheden en het besluit over het inzetten van hulp zoveel mogelijk bij het gezin zelf. Je activeert en verwijst alleen naar specialistische hulp als dat (tijdelijk) écht niet anders kan. Je stimuleert het verkrijgen en behouden van regie van gezinnen. En houdt rekening met leeftijd, opleidingsniveau en andere specifieke culturele, religieuze of genderach-tergronden van ouders en jeugdigen.

Functie-eisen

Wat wordt je functie
• Je bent procesregisseur op het terrein van de jeugd en je hebt een eigen caseload.
• Je verheldert en analyseert hulpvragen middels een vraag gestuurd gesprek met de jeugdige/het gezin/de familie op de verschillende levensdomeinen;
• Je geeft informatie en advies over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor jeugdi-gen en hun ouders ;
• Je stelt op basis van het Familiegroepsplan met het gezin een passend plan van aan-pak op, waarbij eerst gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht en het netwerk en schakelt indien noodzakelijk specialistische hulp in.
• Je werkt integraal, dus samen met consulenten Wmo, consulenten Participatiewet en ketenpartners voor zover van toepassing;
• Je werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
• Je zorgt dat de jeugdige/ het gezin de juiste hulp krijgt.
• Je voert regie op de ingezette jeugdhulp. Je monitort de ingezette hulp en voert evalua-tiegesprekken met zorgaanbieders en met de jeugdige en diens ouders.
• Je verwijst waar nodig.
• Je taxeert veiligheidsrisico’s en intervenieert waar nodig, in afstemming met b.v. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.
• Indien vrijwillige hulp niet toereikend is, meld je dit bij de Jeugdbeschermingstafel.
• Daarnaast neem je actief deel aan casusbespreking, netwerkoverleggen en intervisie en kun je de regie voeren op meervoudige complexe casuïstiek.
• Je legt alle gegevens vast in het gemeentelijke softwaresysteem.

Wat vragen wij van jou
• Je hebt minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding Social Work, Pedagogiek of Psychologie;
• Je bent SKJ geregistreerd;
• Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeen-telijke instelling in de afgelopen 4 jaar;
• Je hebt kennis van de Jeugdwet, PGB, ZIN, drang en dwang en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden, veiligheid & bescherming, Passend Onderwijs, Wmo;
• Je hebt aantoonbare kennis van diverse indicaties binnen de jeugdhulp of jeugd ggz, blijkend uit aantoonbare werkervaring;
• Je hebt ervaring in het herkennen, bespreekbaar maken en omgaan met veiligheids-vraagstukken.
• Je bent kostenbewust en voelt je medeverantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het stelsel; Je bent in staat de rol van hulpverlener los te laten en kan overtuigen;
• Ook ben je op de hoogte van de actuele (politieke) ontwikkelingen in het sociaal do-mein.
• Je kunt mondeling en schriftelijk goed onderbouwen waarom je iets doet. In je rappor-tages kom je met weinig woorden tot de kern
• Je vindt het belangrijk om te reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor feedback.

Competenties
• Empathisch
• Flexibel
• Daadkrachtig
• Analytisch
• Resultaatgericht
• Besluitvaardig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9. Het salaris bedraagt maximaal € 4.008,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aan-loopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.

 • Maand­salaris Min €2.729 Max. €4.008 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Wat moet je doen?

Heb je belangstelling voor deze functie? Solliciteer dan vóór maandag 13 juli 2020 via www.werkenbijblnp.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Samenleving heeft een omvang van circa 30 fte en wordt gevormd door twee clusters: beleid en uitvoering. Het cluster uitvoering voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van participatie, WMO, jeugd en aanpalende regelingen.

Gemeente Putten

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken.

De gemeente Putten ontwikkelt zich tot een maatschappelijk waardevol partner. Het partnerschap wil zeggen dat we samenwerking belangrijk vinden: samenwerking met burgers, instanties, verenigingen, instellingen, bedrijven en andere overheden. Dat vraagt om een actieve houding van ons. Het partner zijn betekent ook dat we naast elkaar staan en niet daar boven. Het begrip waardevol drukt uit dat onze partners in samenwerking met ons een toegevoegde waarde zien.

Onze kernwaarden zijn: Gastvrijheid, Vakkundigheid, Betrouwbaarheid en Dienstverlenend.

Gemeente Putten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Adile Aslan, afdelingsmanager Samenleving

(0341) 359 684

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Putten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker energietransitie & participatie

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 31
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator energieteam

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 25
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Arbeidszaken

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 19 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd