Complexbeveiliger (AID'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €1.991 - €2.605
 • Niveau MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 3322
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bewaking en beveiliging:

 • het verrichten van toegangs- en uitgangscontroles, het hiervoor onder andere controleren van legitimatiebewijzen, het in- en uitschrijven van bezoek, het controleren van in- en uitgevoerde goederen, het controleren van de in- en uitgaande voertuigen en het registeren hiervan;
 • het uitgeven en innemen van sleutels en communicatiemiddelen en het registeren hiervan;
 • het bedienen van binnen de inrichting in gebruik zijnde communicatiemiddelen, alarm- en meldsystemen, brandmeldsystemen, camerasystemen, intercom- en oproepsystemen en elektrische deuren;
 • het, buiten kantooruren, bedienen van de telefooncentrale;
 • het informeren van medewerkers, bezoekers en jongeren geplaatst binnen de inrichting over binnen de inrichting van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften;
 • het, meerdere malen per dag, verrichten van controles op aanwezigheid van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het verrichten van controle rondes, zoals nacht- en brandrondes;
 • het, dagelijks, controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten en reinheid en het signaleren van knelpunten aan de teamleider of het hoofd van de afdeling;
 • het, tijdens de nachtdiensten, geven van uitvoering aan de bewaking, beveiliging en verzorging van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het toezien op de naleving van veiligheids-, hygiëne gebonden regels;
 • het handelend optreden bij agressief gedrag en crisissituaties;
 • het handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekkingen gijzeling;
 • het houden van toezicht op en het begeleiden van transporten van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het houden van toezicht op en het ondersteunen bij de begeleiding van de jongeren geplaatst binnen de inrichting in opvang en afzondering;
 • het houden van toezicht bij bezoek, luchten, transporten van de jongeren geplaatst binnen de inrichting en andere activiteiten en het signaleren van dreigende ordeverstoringen en verdacht bezoek aan de teamleider of het hoofd van de afdeling.

Rapportage en overdracht:

 • het rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals dreigende ordeverstoringen en verdacht bezoek;
 • het rapporteren over defecten aan inrichting in gebruik zijnde communicatie middelen, alarm- en meldsystemen, brandmeldsystemen, camerasystemen, intercom- en oproepsystemen en elektrische deuren en andere materiële voorzieningen.

Functie-eisen

 • BBO-opleiding voor Bewaarders (BEWA-opleiding);
 • Opleiding BHV.

 

De AID’er beschikt over:

 • Vaktechnische kennis van beveiligings- en bewakingsprocedures;
 • Kennis van benader- en vechttechnieken;
 • Vaardigheid in het bedienen van communicatieapparatuur;
 • Vaardigheid in het te woord staan van bezoekers;
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Contactuele vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4
 • Maand­salaris Min €1.991 Max. €2.605 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Aanloopschaal 3.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
   

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. De RJJI is een inrichting voor jeugdigen die op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. Jongeren kunnen hier geplaatst worden in een strafrechtelijk kader. De plaatsing geschiedt op basis van voorlopige hechtenis, jeugddetentie, vreemdelingenbewaring, nachtdetentie en zelfmelders.

 

De RJJI levert binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dit met behulp van pedagogische trajectprogramma’s die zijn gebaseerd op rust, regelmaat en structuur. Deze programma’s worden aangevuld met onderwijs, trainingen en een Vrije tijds- en vormingsaanbod. Voor alle medewerkers van de RJJI geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Doordat de drie inrichtingen samengevoegd zijn, kun je zowel op locatie Den Hey-Acker, De Hunnerberg of De Hartelborgt worden ingezet.

 

Specifiek voor de locatie De Den Hey-Acker in Breda zijn wij op zoek naar versterking van ons veiligheidsteam. De Ambtenaar Inwendige dienst (AID’er) belast met de bewaring en beveiliging van jongeren geplaatst binnen de inrichting. Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de AID’er bij tot een humane uitvoering van de detentie, tot een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive. De AID'er is hiërarchisch en functioneel verantwoording schuldig aan de teamleider beveiliging. De functie is opgenomen binnen het Team Veiligheid van de RJJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. de Kruijf, teamleider AID/cb

06-10425145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

0880754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Detentie Inrichtingsbeveiliger Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd De Hunnerberg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 18-28
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd