Communicatieadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer LDC20220425_12
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor een grote opgave: de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw en visserij, het behoud van een gezonde natuur en een veilige en duurzame voedselproductie. Het ministerie van LNV heeft als ambitie deze transitie zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen, maar we beseffen tegelijkertijd dat dit kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Dit maakt goede communicatie, online en offline, nóg belangrijker.

Als senior communicatieadviseur werk je samen met beleid en communicatiecollega's aan het realiseren van deze opgave. Je ondersteunt de beleidsdirecties door beleid te vertalen in heldere en betrouwbare communicatie met als uitgangspunt de vragen en behoeften in de samenleving.

Of het nou directe stakeholders zijn of het brede publiek; jij brengt mensen in beweging. Met je collega’s maak je communicatiestrategieën en plannen die bijdragen aan de doelen van LNV. Je zorgt voor intern draagvlak voor deze plannen en ziet erop toe dat er voldoende actie uit voortkomt. Daarnaast bouw je met specialisten aan het verhaal van de transitie naar een duurzame landbouw en de transitie in het landelijk gebied.

Je stuurt de uitvoering van communicatieactiviteiten aan en steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Als natuurlijke netwerker zoek je actief het gesprek met mensen op. Zo haal je signalen van buiten naar binnen op en deel je wat er leeft onder de medewerkers op de werkvloer. Werk jij graag met enthousiaste vakgenoten aan een opgave die ertoe doet? Kom werken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit!

Achtergrondinformatie vacatures

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Werken aan deze transitie in de landbouw en het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw thuisbasis is de directie Communicatie. Hier zijn alle communicatiedisciplines vertegenwoordigd. Zo werk je samen met onder meer woordvoerders, communicatie- en online-adviseurs, speechschrijvers en (beeld)redacteuren. Typisch onze directie? De ontspannen en gelijkwaardige manier van samenwerken. We staan voor elkaar klaar en helpen elkaar waar nodig. En ook de grote vrijheid die je hebt om je werk zelf in te vullen qua werken vanuit huis of op kantoor.

Samen voorzien we het ministerie van deskundig advies over in- en externe communicatie. En ontwikkelen we onze expertise over verschillende communicatievormen, gedragskennis en stakeholdermanagement. We brengen communicatie in het hart van het beleid en slaan zo een brug tussen politiek en samenleving. Ook gaan we nadrukkelijk de dialoog aan met de maatschappij en organisaties op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Binnen de directie werk jij bij de afdeling Communicatieadvies en Online. Daarnaast heb je veel contact met beleids- en stafdirecties, de directie Bedrijfsvoering, projectteams, uitvoeringsorganisaties en communicatiecollega’s van andere ministeries. Zeker waar het de collega's van de directie Communicatie van EZK betreft, we delen een pand en ook de inzet van sommige collega's.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gwendolyn Rahusen

06-11756125

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur stakeholdermanagement

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie (DC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)